opis 11 id 336812 Nieznany

background image

Technologia informacyjna – ćwiczenia 11

Excel lub Calc

Zad. 1

(8 p.) W pliku proszę zarejestrować dwa makra filtrujące, proszę też

umieścić na pasku narzędzi trzy przyciski, dwa z nich uruchamiają makra,
trzeci przywraca wyświetlanie wszystkich państw.

(a)Wyświetlane są tylko te państwa, w których jednym z języków

urzędowych jest język francuski, i nie jest on pierwszym wymienionym
językiem. Po zastosowaniu filtru państwa powinny być uporządkowane
malejąco wg ludności.

(b)Wyświetlane są tylko te państwa, które leżą w Europie oraz (ich ludność

przekracza 10mln. lub jednym z języków urzędowych jest język angielski). Po
zastosowaniu filtru państwa powinny być uporządkowane alfabetycznie.

Zad. 2

(4 p.)

Zaprojektować arkusz wspomagający Noego podczas ładowania

arki.

Lista zwierząt i ich waga jest znana. Ładowność arki wynosi 13000.
Wpisać odpowiednią formułę do komórki B13 i napisać instrukcję dla Noego
jak prosto wyliczyć dopuszczalną ilość zwierząt.
Uwagi.
W kolumnie Ilość jest jedno zero, niekoniecznie w komórce C10.
Wypisana przez program ilość zwierząt musi być liczbą całkowitą.

background image

Zad. 3

(8 p.)Zaprojektować arkusz, który rozwiązuje równania liniowe

ax

b = 0

. W pierwszym wierszu, w 50 kolumn (zaczynając od kolumny

D) wpisujemy współczynniki b. W kolumnie C, w wierszach 2-51 wpisujemy
współczynniki a. W obszarze D2:.. mają znaleźć się rozwiązania równania (lub
tekst nie ma wyrównany do prawej). Format komórki zawierającej liczbę
(rozwiązanie równania) powinien zależeć od znaku tej liczby.
Należy posłużyć się narzędziem Dane => Operacje wielokrotne.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fizjologia Cwiczenia 11 id 1743 Nieznany
Biologia Cwiczenia 11 id 87709 Nieznany (2)
opis cwiczenia id 336864 Nieznany
moje wykresy 11 id 306777 Nieznany
G2 PB 02 B Rys 3 11 id 185401 Nieznany
III CZP 33 11 id 210275 Nieznany
mat bud cwicz 10 11 id 282450 Nieznany
opis techiczny id 337039 Nieznany
grupa 11 id 441853 Nieznany
24 11 id 30514 Nieznany (2)
mnozenie do 25 11 id 304283 Nieznany
cwiczenie 11 id 125145 Nieznany
ort wiosna 11 id 340445 Nieznany
K 118 11 id 229276 Nieznany
Chemia 11 3 id 111768 Nieznany
cw2 11 id 123042 Nieznany
dialog zn 11 id 135614 Nieznany
P 11 id 343562 Nieznany
IMG 11 id 210984 Nieznany

więcej podobnych podstron