Zmiany dokonywane w polskiej edukacji wczesnoszkolnej od 1 IX 2009 do chwili obecnej

background image

Zmiany dokonywane w polskiej edukacji wczesnoszkolnej od 1.IX.2009 do chwili obecnej 
* Od dnia 1 września 2009 r. dziecko sześcioletnie ma prawo do nauki w klasie I szkoły 
podstawowej. Ponadto według rozporządzenia z tego roku Od 1 września 2009 roku dzieci z 
klas pierwszych, wymagające opieki poza lekcjami,  mogą skorzystać z opieki organizowanej 
podobnie jak w przedszkolu. 
§ Poszerzona została  działalność opiekuńcza szkoły poprzez organizowanie świetlic dla 
najmłodszych np. w salach lekcyjnych. 
§ Program wychowawczy szkoły ma zawierać tematy opieki nad młodszymi kolegami. 
Reforma programowa kształcenia ogólnego wprowadziła w roku 2009 również 
 § połączenie podstaw programowych i standardów egzaminacyjnych w jeden dokument, 
§ opis podstawy programowej w języku wymagań, dzięki czemu nauczyciele będą wiedzieć 
czego mają nauczyć, a rodzice, co powinno umieć ich dziecko. Oraz Swobode wyboru 
programów, pod­ 
ręczników i środków dydaktycznych przez szkoły, zgodnie z potrzebami i możliwościami 
uczniów. 
* Nowelizacja utawy o systemie oświaty, która weszła w życie z dniem 14 listopada 2013r. 
obejmuje obowiązkiem szkolnym wszystkie dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. 
Pozostałe dzieci pójdą do klasy pierwszej wtedy, gdy rodzice wyrażą na to zgodę. Ponadto 
dziecko urodzone w pierwszej połowie 2008 może pójśc do szkoły jako siedmiolatek, lecz 
jedynie wtedy, gdy otrzyma opinię z poradni psychologiczno­pedagogicznej o braku gotowości 
szkolnej. 
* Dotychczasowa podstawa programowa wyróżniła to, co dziecko powinno opanować po klasie 
I oraz III, nie było w tym wyróżnionej klasy II. Obecnie, wprowadzone w maju 2014 zmiany 
usunęły podział na wiadomości opanowane po poszczególnych klasach i zamknęły je w 
kompetencje opanowane po całym etapie klas I­III.  
* Zmienił się również zapis dotyczący swobody wyboru podręczników przez nauczyciela klas 
I­III. Obecnie każde dziecko, które pójdzie do klasy I z 1 września 2014 r. otrzyma darmowy 
podręcznik, który z końcem roku szkolnego odda do użytku dzieciom z rocznika młodszego. 
Dana klasa pracować może z innym podręcznikiem tylko w wypadku, gdy organ prowadzący 
szkołę zakupi wybrane przez nauczyciela pakiety edukacyjne dla każdego dziecka w klasie a 
rodzic nie poniesie żadnych kosztów. 
* Zmiany w podstawie programowej, które weszły w życie w roku 2014 mają również na celu: 
mają na celu: 
•    dostosowanie metod nauczania, środków dydaktycznych, tempa realizacji treści nauczania 
oraz czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych do możliwości dzieci,  
•    odejście od przeprowadzania zajęć edukacyjnych w systemie 45­minutowych lekcji (z 
zachowaniem ustalonego z dyrektorem szkoły tygodniowego i dziennego czasu pracy danego 
oddziału), 
•    dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia ­ monitorowanie przez nauczyciela 
tego, ile czasu zajmuje uczniowi odrobienie tzw. prac domowych; współpraca z rodzicami w 
tym zakresie,  
•    stworzenie dzieciom korzystającym z zajęć świetlicowych możliwości i warunków do 
odrabiania prac domowych 


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
inflacja w Polsce od 1990 roku do chwili obecnej, makroekonomia
POLSKI 4, Edukacja wczesnoszkolna- polski zadania i testy kompetencji
Sprawdzian NR 1 z j. polskiego, Edukacja wczesnoszkolna
Sprawdzian NR 5 z j. polskiego, Edukacja wczesnoszkolna
Sprawdzian NR 3 z j. polskiego, Edukacja wczesnoszkolna
SCENARIUSZ ZAJĘĆ - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - MONOGRAFIA LICZBY 9(1), MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I
Od początków swego istnienia judaizm był i pozostaje do chwili obecnej religią wyznawaną przez Żydów
Co zmieniło się w zakresie obrzędów eucharystycznych od czasów Ostatniej Wieczerzy Jezusa do chwili
Jakie zmiany od 1 marca 2009 r wprowadziła nowa ustawa o podatku akcyzowym
METODY W NAUCE CZYTANIA, Pedagogika, Edukacja wczesnoszkolna - polski
Jakie zmiany od 1 marca 2009 r wprowadziła nowa ustawa o podatku akcyzowym
MISTRZ OFRTOGRAFII, Edukacja wczesnoszkolna, J. polski, Ortografia- karty pracy
Najważniejsze zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2009 r(1)
skaldowie wiosna, szkoła, nauczanie zintegrowane, edukacja wczesnoszkolna, polski

więcej podobnych podstron