ustawa o zawodzie psychologa

background image

Sytuacja prawna

psychologów

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r.
o zawodzie psychologa i samorządzie

zawodowym psychologów (Dz. U. z

2001 nr 73 poz. 763 z pózn.zm.).

Ustawa określa zasady i warunki

wykonywania zawodu psychologa

oraz zasady organizacji i działania

samorządu zawodowego

psychologów.

background image

Wykonywanie zawodu psychologa polega

na świadczeniu usług
psychologicznych, a w szczególności
na:

1)

Diagnozie psychologicznej,

2)

Opiniowaniu,

3)

Orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak
stanowią,

4)

Psychoterapii, udzielaniu pomocy
psychologicznej,

Oraz
Prowadzeniu przez psychologa badań

naukowych i działalności
dydaktycznej.

background image

Psychologowie tworzą samorząd

zawodowy.

Osoby wykonujące zawód

psychologa i psychologowie –
stażyści stają się członkami
samorządu z mocy prawa.

background image

Prawo wykonywania zawodu psychologa

powstaje z chwilą dokonania wpisu
na listę psychologów Regionalnej Izby
Psychologów na wniosek
zainteresowanego, o ile spełnia
warunki:

1) Uzyskał dyplom magistra psychologii,
2) Posiada pełną zdolność do czynności

prawnych,

3) Włada językiem polskim 
4) Odbył podyplomowy staż zawodowy

background image

Samorząd

Krajowa Izba Psychologów

Regionalne Izby Psychologów

Krajowy/Regionalny Zjazd Psychologów
Krajowa/Regionalna Rada Psychologów
Krajowa/Regionalna Komisja Rewizyjna
Krajowa/Regionalna Komisja Dyscyplinarna
Krajowy/Regionalny Rzecznik

Odpowiedzialności Zawodowej

background image

Psycholog, który nie wykonuje zawodu

przez okres dłuższy niż 5 lat i chce po
tym okresie wrócić do zawodu, odbywa
na własny koszt przeszkolenie, którego
program ustala RIP

Psycholog, który nie wykonuje zawodu

zobowiązany jest powiadomić o tym
Radę.

background image

Prywatna praktyka:

Prawo wykonywania zawodu,
Wpis do Krajowego Rejestru

Sądowego

Wpis do rejestru prywatnych

praktyk psychologicznych przy
Radzie Regionalnej IP

background image

Odpowiedzialność

dyscyplinarna

1) Zawinione naruszenie

obowiązków zawodowych,

2) Naruszenie Kodeksu Etyki,
3) Niepłacenie składek 

background image

Kary dyscyplinarne

1) Upomnienie,
2) Nagana z ostrzeżeniem,
3) Zawieszenie w prawie

wykonywania zawodu 3-12 mies.

4) Skreślenie z listy psychologów z

pozbawieniem prawa
wykonywania zawodu.

background image

Praktyka bez prawa

Kara ograniczenia wolności lub

grzywna wg przepisów w
sprawach o wykroczenia.

background image

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r.
o zawodzie psychologa i

samorządzie zawodowym
psychologów...

weszła w życie 1 stycznia 2006

roku.

background image

Komitet Organizacyjny Izb

Psychologów-

powołany Zarządzeniem Ministra

Pracy i Polityki Społecznej 20
kwietnia 2006 roku.

background image

Komitet Organizacyjny Samorządu

Zawodowego Psychologów
rozpoczął rejestrację psychologów
aktywnych zawodowo.

background image

Komitet Organizacyjny Izb

Psychologów nie ma
przewodniczącego od 6 czerwca
2006 roku.

Minister Pracy i Polityki Społecznej

nie powołał nowego.

background image

Trzy województwa mają wybrane

władze tymczasowe Izb
Psychologów.

background image

Brak przepisów wykonawczych do

Ustawy o zawodzie psychologa.

!!!!!

background image

2009
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

opracowało projekt ustawy o uchyleniu

ustawy o zawodzie psychologa i

samorządzie zawodowym psychologów:


Traci moc ustawa o zawodzie i

samorządzie psychologów oraz znosi

się Komitet Organizacyjny Izb

Psychologów a jego uchwały tracą moc

i wygasają wszelkie decyzje wydane na

podstawie tej ustawy.

background image

2008
Projekt Ustawy o niektórych

zawodach medycznych

Instruktor terapii uzależnień,
Logopeda,
Psychoterapeuta,
Specjalista terapii uzależnień,
Terapeuta zajęciowy i in.

background image

Stan aktualny

Zawód psychologa uprawiać może

każdy, kto

ma dyplom magistra psychologii

uzyskany w polskiej uczelni lub dyplom

równoważny uzyskany w uczelni
zagranicznej.

background image

• Oto odpowiedź na pytanie

dlaczego prof. dr hab. Lechosław
G. nadal przyjmuje pacjentów…

background image

Polskie Towarzystwo

Psychologiczne

• Przynależność nieobowiązkowa

background image

PTP

Powstało w 1907 r.

Przegląd Psychologiczny
Nowiny Psychologiczne

Przewodniczący: dr hab. Adam

Niemczyński (Kraków)

background image

PTP

Rekomenduje członków PTP, tworząc

listy certyfikowanych:

Psychoterapeutów,
Ośrodków szkolących w psychoterapii,
Trenerów i superwizorów grupowych

treningów edukacyjnych,

Współpracowników-konsultantów

Pracowni Testów.

Placówek i osób świadczących usługi

psychologiczne.

background image

Licencje do badań osób

ubiegających się o pozwolenie na
broń,

Biegłych sądowych,
Konsultantów psychologii klinicznej

dziecka,

background image

PTP

Członek zwyczajny: mgr psychologii,
Członek nadzwyczajny: student

psychologii po 3 roku, absolwent
innego kierunku.

Deklaracja,
Poparcie 2 członków zwyczajnych

(uregulowane składki!),

Składka roczna: 80PLN (studenci 50%).
Wpisowe: 40PLN.

background image

Skargi

Sąd koleżeński PTP:

Upomnienie,
Nagana,
Zawieszenie w prawach członka PTP
(max. 3 lata),
Wykluczenie z PTP.

Ogłoszenie sprawy w wydawnictwach PTP.

background image

• Jakie są prawa pacjenta/klienta w

Polsce?


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów(1), Psychologia UŚ, Semestr VI, Ety
03 Ustawa o zawodzie psychologa stan na czerwiec 2010 (wersja skrócona)id 4215
ustawa o zawodzie psychologa, psychologia, etyka, kodeksy ustawy
Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
USTAWA o zawodzie psychologa
302 Ustawa o zawodzie felczera
Ustawa o zawodzie lekarza
ustawapomocspoleczna, pedagogika psychologia coaching doradztwo
1 ustawa o zawodzie pielegniarki i poloznejid 10012
Ustawa o zawodzie lekarza, Zdrowie publiczne
Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej, Pielęgniarstwo, rok I, podstawy pielęgniarstwa, portfolio
etyka w zawodzie psychologa, Bezpieczeństwo Publiczne
11 ustawa o zawodzie pielęgniarki
Ustawa o zawodzie lekarza, Medycyna, Zdrowie Publiczne & Organizacja i ekonomika w ochronie zdrowia,
ustawa o zawodzie lekarza, MEDYCZNE, Medycyna sądowa
10 ustawa o zawodzie lekarza
prawo medyczne, ustawa o zawodzie lekarza

więcej podobnych podstron