zadania egzaminacyjne

background image

Wlew dożylny

Wlew dożylny

Stężenie leku w stanie stacjonarnym:

Stężenie leku w stanie stacjonarnym:

C

C

pss

pss

= Q/K*Vd

= Q/K*Vd

Przed osiągnięciem stanu stacjonarnego:

Przed osiągnięciem stanu stacjonarnego:

C

C

pmax

pmax

= Q/[K*Vd]*[1-e

= Q/[K*Vd]*[1-e

-Kt

-Kt

]

]

C

C

pmax

pmax

= stężenie maksymalne, w momencie

= stężenie maksymalne, w momencie

zakończenia wlewu

zakończenia wlewu

t = czas trwania wlewu

t = czas trwania wlewu

Cl = K*Vd

Cl = K*Vd

background image

Objętość dystrybucji służy do

Objętość dystrybucji służy do

wyznaczania dawek leków na

wyznaczania dawek leków na

podstawie docelowego stężenia leku

podstawie docelowego stężenia leku

we krwi

we krwi

D = (Vd

D = (Vd

C

C

avg

avg





)/(1,44

)/(1,44

t

t

0,5

0,5

F)

F)

D = c

D = c

avg

avg

Vd dawka indukcyjna

Vd dawka indukcyjna

(podanie dożylne)

(podanie dożylne)

D = c

D = c

avg

avg

Vd /F dawka indukcyjna

Vd /F dawka indukcyjna

(podanie pozanaczyniowe)

(podanie pozanaczyniowe)

background image

Wlew dożylny

Wlew dożylny

Zadanie: Pacjent o m. c. 75 kg otrzymuje we wlewie

Zadanie: Pacjent o m. c. 75 kg otrzymuje we wlewie

dożylnym antybiotyk o t

dożylnym antybiotyk o t

0,5

0,5

= 8h i objętości

= 8h i objętości

dystrybucji V

dystrybucji V

d

d

1,5 l/kg. Z jaką szybkością należy

1,5 l/kg. Z jaką szybkością należy

podać lek, aby uzyskać w stanie stacjonarnym

podać lek, aby uzyskać w stanie stacjonarnym

stężenie 20ug/ml. Czy podana przez producenta

stężenie 20ug/ml. Czy podana przez producenta

szybkość 15 ml/h jest odpowiednia, jeśli lek jest

szybkość 15 ml/h jest odpowiednia, jeśli lek jest

stosowany w postaci roztworu o stężeniu 15

stosowany w postaci roztworu o stężeniu 15

mg/ml.

mg/ml.

background image

Zadanie

Zadanie

Q = C

Q = C

pss

pss

K

K

V

V

d

d

V

V

d

d

= 1,5 l/kg = 112,5L

= 1,5 l/kg = 112,5L

K = ln2/t

K = ln2/t

0,5

0,5

= 0,0866h

= 0,0866h

-1

-1

Q = 20 mg/L

Q = 20 mg/L

112,5L

112,5L

0,0866 h

0,0866 h

-1

-1

=

=

195 mg/h

195 mg/h

1 mL – 15 mg

1 mL – 15 mg

X mL – 195 mg

X mL – 195 mg

X = 13 mL/h

X = 13 mL/h

background image

Do szpitala przewieziono 48 letnią kobietę z atakiem astmy,

Do szpitala przewieziono 48 letnią kobietę z atakiem astmy,

cierpiącą na obrzęk płuc (m.c. 60 kg). Przepisano aminofilinę

cierpiącą na obrzęk płuc (m.c. 60 kg). Przepisano aminofilinę

(50 mg/ml) i tabletki furosemidu. Teofilinę podano o 9.00 we

(50 mg/ml) i tabletki furosemidu. Teofilinę podano o 9.00 we

wlewie 25mg/h po powolnej iniekcji dawki bolusowej 500mg.

wlewie 25mg/h po powolnej iniekcji dawki bolusowej 500mg.

Próbki krwi pobierano o 9.00 w ciągu kilku następnych dni,

Próbki krwi pobierano o 9.00 w ciągu kilku następnych dni,

uzyskując średnie stężenie w stanie stacjonarnym w ciągu

uzyskując średnie stężenie w stanie stacjonarnym w ciągu

pierwszych 10 dni 18 mg/l, a wciągu kolejnych 10 dni 9 mg/l

pierwszych 10 dni 18 mg/l, a wciągu kolejnych 10 dni 9 mg/l

Obrzęk płuc ustąpił po 10 dniach, jednak w 22 i 26 dniu

Obrzęk płuc ustąpił po 10 dniach, jednak w 22 i 26 dniu

terapii doszło do symptomów astmatycznych

terapii doszło do symptomów astmatycznych

Stężenie terapeutyczne teofiliny 10-20 mg/l

Stężenie terapeutyczne teofiliny 10-20 mg/l

Vd = 0,5 l/kg

Vd = 0,5 l/kg

background image

1. Oblicz wartość parametru t0,5 teofiliny

1. Oblicz wartość parametru t0,5 teofiliny

dla obu stanów stacjonarnych.

dla obu stanów stacjonarnych.

2. Czym należy tłumaczyć spadek stężenia

2. Czym należy tłumaczyć spadek stężenia

teofiliny w osoczu po 10 dniach terapii oraz

teofiliny w osoczu po 10 dniach terapii oraz

wystąpienie symptomów astmatycznych?

wystąpienie symptomów astmatycznych?

3. Skoryguj szybkość wlewu teofilny, aby w

3. Skoryguj szybkość wlewu teofilny, aby w

drugim stanie stacjonarnym uzyskać

drugim stanie stacjonarnym uzyskać

również stężenie terapeutyczne 18 mg/l.

również stężenie terapeutyczne 18 mg/l.

Vd = 0,5 l/kg

Vd = 0,5 l/kg

background image

25 mg/h = 18 mg/l

25 mg/h = 18 mg/l

0,5 l/kg

0,5 l/kg

60 kg

60 kg

ke

ke

Ke =0,0463

Ke =0,0463

T0,5 = 14,96 h

T0,5 = 14,96 h

25 mg/h = 9 mg/l

25 mg/h = 9 mg/l

0,5 l/kg

0,5 l/kg

60 kg

60 kg

ke

ke

Ke = 0,0926

Ke = 0,0926

T0,5 = 7,48 h

T0,5 = 7,48 h

Q = 18 mg/l

Q = 18 mg/l

0,5 l/kg

0,5 l/kg

60 kg

60 kg

0,0926

0,0926

= 50, 04 mg/h

= 50, 04 mg/h


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Matematyka zadania egzaminacyjne Zestaw7 2002
Zadania egzaminacyjne 2003, Nieorganiczna, chemia2, Arkusze powtórzeniowe, Pobieranie1, studia 1.2,
ZADANIE EGZAMINACYJNE1
Zadania egzaminacyjneA 2005, Nieorganiczna, chemia2, Arkusze powtórzeniowe, Pobieranie1, studia 1.2,
Zadanie egzaminacyjne czerwiec 2009, EGZAMINS
świerk, Technikum PSBiG Lublin, Egzamin zawodowy, Zadania egzaminacyjne
zadania egzaminacyjne dzienne (PTM), elektro, 1, Podstawy Techniki Mikroprocesorowej
ZADANIE EGZAMINACYJNE, projekty
Zadanie egzaminacyjne, Szkoła, egzamin
zadania-egzaminacyjne, Studia WIT - Informatyka, Systemy operacyjne
zadania egzaminacyjne zaoczne 2006 07 (PTM), elektro, 1, Podstawy Techniki Mikroprocesorowej
Zadanie egzaminacyjne - przełącznik kierunku obrotów, egzamin zawodowy technik elektryk
Wzorcowe zadania egzaminacyjne MATEMATYKA FIZOZ 13
zadanie egzaminacyjne 3
przyk³adowe zadania egzaminacyjne zip IIs 2011
zadania z egzaminów matematyka
Zadanie egzaminacyjne informacje

więcej podobnych podstron