EDoc 6 Co to jest podpis elektroniczny slajdy

background image

Co to jest podpis

Co to jest podpis

elektroniczny?

elektroniczny?

background image

Definicja podpisu

Definicja podpisu

elektronicznego

elektronicznego

Ogólnie podpisem elektronicznym

Ogólnie podpisem elektronicznym

dane

dane

w formie elektronicznej,

w formie elektronicznej,

logicznie powiązane z innymi

logicznie powiązane z innymi

danymi

danymi

przesyłanymi w drodze

przesyłanymi w drodze

elektronicznej na zasadach, które

elektronicznej na zasadach, które

są równocześnie metodą

są równocześnie metodą

uwierzytelniania tych danych.

uwierzytelniania tych danych.

background image

'1010110110...'

podpisany dokument

Co to jest podpis

Co to jest podpis

elektroniczny?

elektroniczny?

background image

Postać podpisu

Postać podpisu

elektronicznego

elektronicznego

Podpis tradycyjny (odręczny)

Podpis tradycyjny (odręczny)

background image

Postać podpisu

Postać podpisu

elektronicznego CD.

elektronicznego CD.

Podpis elektroniczny
10011010010110001001111001100

101101001100101101001110010
000001000111101001011010100
1100001011101001

...

background image

Para kluczy – prywatny i

Para kluczy – prywatny i

publiczny

publiczny

Należy go chronić

Należy go chronić

Można go

Można go

opublikować

opublikować

klucz prywatny

CC

CERTYFIKAT

certyfikat

zawierający klucz

publiczny

background image

Składanie podpisu

Składanie podpisu

elektronicznego

elektronicznego

'1001110101...'

'1010110110...'

'1010110110...'

klucz prywatny

skrót dokumentu

podpis

podpisany dokument

dokument

background image

Weryfikacja podpisu

Weryfikacja podpisu

elektronicznego

elektronicznego

dokument

'1001110101...'

skrót dokumentu

'1010110110...'

podpis

'1001110101...'

skrót dokumentu

Jeśli oba skróty

są identyczne,

oznacza to,

że podpis jest

wiarygodny

'1010110110...'

podpisany dokument

CC

CERTYFIKAT

background image

Właściwości podpisu

Właściwości podpisu

elektronicznego

elektronicznego

Niezaprzeczalność

Niezaprzeczalność

Integralność

Integralność

Możliwość stosowania na odległość

Możliwość stosowania na odległość

Trudność w podrobieniu

Trudność w podrobieniu

background image

Niezaprzeczalność

Niezaprzeczalność

Osoba składająca podpis

Osoba składająca podpis

elektroniczny nie może się wyprzeć

elektroniczny nie może się wyprzeć

użycia swojego klucza prywatnego

użycia swojego klucza prywatnego

przy tworzeniu tego podpisu.

przy tworzeniu tego podpisu.

background image

CD. Niezaprzeczalność

CD. Niezaprzeczalność

klucz prywatny

podpisującego

dokument

podpisany dokument

'1010110110...

'

background image

CD. Niezaprzeczalność

CD. Niezaprzeczalność

'1010110110...

'

'

00000010110...

'

CC

CERTYFIKAT

'

00000010110...

'

podpisany dokument

dokument

'1010110110...

'

background image

Integralność

Integralność

Każda modyfikacja podpisanej

Każda modyfikacja podpisanej

informacji zostanie wykryta.

informacji zostanie wykryta.

background image

CD. Integralność

CD. Integralność

Kupię za
1000 zł.

'1010110110

...'

background image

CD. Integralność

CD. Integralność

5000 zł

1000 zł

Kupię za

5000 zł.

background image

CD. Integralność

CD. Integralność

CC

CERTYFIKAT

Kupię za

5000 zł.

'1010110110...

'

Kupię za

5000 zł.

'1010110110...

'

=

'1010110110...

'

'

00000010110...

'

background image

Możliwość stosowania na

Możliwość stosowania na

odległość

odległość

Klienci

Faktury, rachunki

Podpisując
y

Formularze

background image

Trudność podrobienia

Trudność podrobienia

podpisu elektronicznego

podpisu elektronicznego

Podpis tradycyjny

(odręczny)

Podpis elektroniczny

10011010010110001001111001100101101001100101101001
1100100000010001111010010110101001100001011101001...


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
EDoc 6 Co to jest podpis elektroniczny slajdy
EDoc 6 Co to jest podpis elektroniczny slajdy
Co to jest podpis elektroniczny slajdy
(w6 1) Co to jest podpis elektroniczny
(w6 1) Co to jest podpis elektroniczny ppt
co to jest prad elektry
co to jest pieniądz elektroniczny (4 str)
Co to jest elektrochemia, ELEKTROCHEMIA
CO TO JEST PIENI DZ ELEKTRO, Inne
EDoc 6a Podpis elektroniczny slajdy
Scenariusz - Co to jest elektryczność, Scenariusze
Co to jest elektrolecznictwo
EDoc 6a Podpis elektroniczny slajdy

więcej podobnych podstron