Zasady tworzenia stron internetowych

background image

Zasady tworzenia stron
internetowych

background image

Publikowanie za pomocą blogów

Rozbudowane strony www

Jak zapisana jest strona www

Język HTML

Tworzenie strony w języku HTML

Szablony do tworzenia stron www

background image

Blog

Jest rodzajem strony internatowej.
Do prowadzenia blogu wystarczy
przeglądarka internetowa w której na
odpowiedniej stronie www , wpisuje się i
formatuje teksty notatek.
Popularne polskie serwisy to : blox.pl,
bloog.pl, czy blog.pl.
mikroblogi – wielkość notatek
ograniczona do kilkudziesięciu znaków
np. Twitter

background image

Zasady tworzenia strony
internetowej

Ustalić tematykę strony

Przygotować projekt strony:
-wybrać treści
-ustalić co chcemy umieścić na
stronie
- ustalić parametry formatowania
- ustalić kolorystykę strony

background image

Język HTML

Aby utworzyć stronę w języku HTML
należy zapisać jej kod w pliku z
rozszerzeniem htm lub html. Aby
zobaczyć efekt naszej pracy należy
zobaczyć ją w przeglądarce
internetowej.

background image

Znaczniki

Znaczniki języka HTML to ciąg
znaków zapisany w nawiasach
kątowych np.:
<img src=„rysunek.gif”>
Większość znaczników posiada dwie
postacie : otwierającą i zamykającą.
Zamykająca różni się
występowaniem „/” po pierwszym
nawiasie kątowym. np <body>
znacznikiem zamykającym będzie
.</body>

background image

Struktura pliku, kodowanie
polskich znaków

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type"

content="text/html;charset=windows-1250">
<title>Tytuł strony</title>

</head>
<body>
<p>Treść strony </p>
</body>
</html>

background image

nagłówki

<h1>Tytuł pierwszego poziomu</h1>
<h2>Tytuł pierwszego poziomu</h2>
<h3>Tytuł pierwszego poziomu</h3>

<h1 align =„center”>Tytuł

</h1>spowoduje wyśrodkowanie
tytułu względem szerokości strony

background image

Wykaz (lista punktowana)

<ul type="

rodzaj

">

<li>

Punkt pierwszy

</li>

<li>

Punkt drugi

</li>

<li>

Punkt trzeci

</li>

</ul>

Gdzie

rodzaj

:

"disc" - (domyślny) - koło

"circle" - okrąg

"square" - wypełniony kwadrat

background image

Lista numerowana

<ol type="

rodzaj

„ >

<li>

Punkt pierwszy

</li>

<li >

Punkt drugi

</li>

<li>

Punkt trzeci

</li>

</ol>

gdzie

rodzaj

:

"1" (domyślny) - numeracja według liczb

arabskich

"I" - według dużych liczb rzymskich

"i" - według małych liczb rzymskich

"a" - według małych liter

"A" - według dużych liter

background image

Edycja i formatowanie

tekstu

• Wyśrodkowanie

<center>

Text, inne tagi HTML

</center>

• Pogrubienie

<b>

Text

</b>

• Pochylenie (kursywa)

<i>

Text

</i>

background image

Edycja i formatowanie

tekstu

• Podkreślenie

<u>

Text

</u>

• Przekreślenie

<s>

Text

</s>

• Indeks górny

<sup>

Text

</sup>

• Indeks dolny

<sub>

Text

</sub>

background image

Hiperłącza tekstowe

<html>
To jest plik pierwszy .html<br>
<a href="drugi tekst.html"> Wybierz

drugi.html

</a>
</HTML>

background image

Tabela

• Podstawowa definicja tabeli

<table>

<tr> <td>

Treść

</td> <td>

Treść

</td> </tr>

<tr> <td>

Treść

</td> <td>

Treść

</td> </tr>

</table>

gdzie:

<table>...</table> - jest znacznikiem

tabeli

<tr>...</tr> - jest znacznikiem wiersza

<td>...</td> - jest znacznikiem

pojedynczej komórki

background image

Wyrównanie zawartości całego wiersza

<table>

<tr align="

rodzaj

" valign="

ustawienie

">...</tr>

</table>

gdzie

rodzaj

:

"left" - wyrównanie zawartości (wiersza lub komórki) do lewej

(domyślnie)

"right" - wyrównanie zawartości do prawej

"center" - wyśrodkowanie zawartości

ustawienie

:

"top" - ustawienie zawartości (wiersza lub komórki) na górze

"bottom" - ustawienie zawartości na dole

"middle" - ustawienie zawartości po środku (domyślnie)

background image

Tabela

• Obramowanie
<table border="

x

">

Definicja wierszy i kolumn

</table>

Marginesy w komórkach
<table cellpadding="

x

">

Definicja wierszy i kolumn

</table>

• Odstępy między komórkami
<table cellspacing="

x

">

Definicja wierszy i kolumn

</table>

background image

Tabela

• Wymiary tabeli

<table width="

x

" height="

y

">...</table>

• Wymiary komórki
<table> <tr> <td width="

x

" height="

y

">...</td>

</tr> </table>

background image

tabele

<html>
<table border cellspacing=0 cellpadding=6
bordrercolor=blue width=250 height=120>
<tr>
<td width="25%" valign=top align=left>A1</td>
<td width="25%"valign=middle align=right>A2</td>
<td width="50%" valign=bottom align=center>A3</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" valign=top align=left>B1</td>
<td width="25%"valign=bottom align=right>B2</td>
<td width="50%" valign=middle align=center>B3</td>
</tr>
</table>
</HTML>

background image

kolory

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type"

content="text/html;charset=windows-1250">

</head>
<body bgcolor="green” text="#123456">
KOLOR 123456 <BR>
<FONT COLOR="#FF0000”>CZERWONY </FONT>
<BR>
<FONT SIZE=5>WIELKOŚĆ 5</FONT>
<BR>
<FONT SIZE=+1>WIELKOŚĆ O 1 WIĘKSZA</FONT>
</BODY>
</HTML>

background image

Strona o Wyspach
Kanaryjskich

<html>

<head>
<meta http-equiv="content-type"

content="text/html;charset=windows-1250">
<title>Wyspy Kanaryjskie</title>

</head>
<body>
<h1 align=„center”> Wyspy Kanaryjskie </h1>
<p> Wyspy Kanaryjskie to archipelag wysp położonych na połnocny

zachod od wybrzeży Afryki </p>

<p>
<b> Liczba ludności : </b> 1,99mln <br>
<b>Powierzchnia: </b>7442km<sup>2</sup> <br>
<b>Oficjalny język: </b>hiszpański
</p>
</body>
</html>


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zasady tworzenia stron internetowych, Kurs Przewodnikowski GRANAT 2012, dokumenty
zasady tworzenia stron internetowych przez jednostki organizacyjne zhp
tworzenie stron internetowych
Kurs tworzenia stron internetowych
Polecenia do konsoli, webmaster tworzenie stron internetowych www, Informatyka
003074 osi 01 prezentacja wrona tworzenie stron internetowych w jezyku htmlid 2288 ppt
Opisz programy do tworzenia stron internetowych
Kurs tworzenia stron internetowych abctsi
Podstawowe błędy przy tworzeniu stron internetowych
Kurs tworzenia stron internetowych abctsi
Tworzenie Stron Internetowych pptx
Kurs Tworzenia Stron Internetowych r2(2)
Tworzenie Stron Internetowych1 pptx
Kurs tworzenia stron internetowych

więcej podobnych podstron