proces chirurgiczny stopa cukrzycowa


 1. Dane personalne:

  Nazwisko i imię (inicjały) – S. T.

  Wiek – 71 lata

 2. Data przyjęcia do szpitala

  ...................................


 1. Rozpoznanie:

  Rozpoznanie główne: Przewlekłe niedokrwienie obu kończyn dolnych na tle angiopatii cukrzycowej i zmian miażdżycowych. Martwica stopy prawej.

  Choroby współistniejące: Cukrzyca insulinozależna. Choroba niedokrwienna serca.

 2. Wywiad

  1. środowiskowo-rodzinny: Chora mieszka z mężem, w mieście, w bloku wielorodzinnym, w mieszkaniu M4. Państwo S. mają dwie córki. Obydwie założyły własna rodziny. Jedna mieszka 20 km od ich miejsca zamieszkania, druga w tej samej miejscowości. Córki utrzymują bardzo częsty kontakt z rodzicami. Obje z mężem przebywają na emeryturze. Ich sytuacja materialna oraz warunki mieszkaniowe są dobre. Pacjentka może liczyć na opiekę i pomoc najbliższej rodziny.

  2. chorobowy (leczenie przed hospitalizacją) – chora od 20 lat leczy się na cukrzycę, od 8 lat przyjmuje insulinę 2 razy dziennie. W ciągu ostatnich kilku lat była kilkukrotnie hospitalizowana w o/kardiologiczny, o/wewnętrzny, o/chirurgiczny z powodu choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy i przepukliny brzusznej (z powodu której była operowana).

   Pacjentka w dniu ….. została przyjęta w o/chirurgiczny z pełnym niedokrwieniem prawej kończyny dolnej na tle angiopatii cukrzycowej i zmian miażdżycowych. Stwierdzono niedokrwienie i zmiany martwicze – zdecydowano o amputacji na poziomie uda.

   Pobrano na badania krew, mocz, wykonano EKG, RTG klatki piersiowej, USG Doppler tętnic kończyn dolnych – stwierdzono po stronie prawej w tętnicach udowych wielopoziomowe zmiany miażdżycowe narastające w kierunku obwodowym, krytyczne zwężenie tętnicy udowej powierzchownej. Nie stwierdzono przepływu w tętnicy piszczelowej tylnej

  3. parametry życiowe w dniu przyjęcia

   ciśnienie tętnicze: 150/85 mmHg

   tętno: 90 ud/min

   temperatura: 38,5 °C

   oddech: 22/min

 3. Wstępna obserwacja chorego z rozpoznaniem problemów opiekuńczych.

  Ocena układów:

  1. układ oddechowy – pacjentka oddycha torem piersiowym, oddech płytki, przyspieszony, RTG klatki piersiowej bez zmian.

  2. układ krążenia – ciśnienie tętnicze podwyższone, tętno przyspieszone, dobrze wyczuwalne, obrzęk kończyny dolnej prawej (okolica podudzia i stopy), obrzęk kończyny dolnej lewej (w okolicy kostki).

  3. układ pokarmowy – pacjentka ma znaczną otyłość (BMI 32), odżywia się drogą doustną, dieta cukrzycowa, stan jamy ustnej bez zmian chorobowych, pacjentka ma problemy z wypróżnianiem – zaparcia.

  4. układ moczowo-płciowy – nie ma kłopotów z oddawaniem moczu, czasami zdarza się nietrzymanie moczu. Ilość wydalanego moczu prawidłowa, barwa słomkowa.

  5. układ kostno-stawowo-mięśniowy – sposób poruszania ograniczony z powodu otyłości i obrzęków na kończynach dolnych oraz bólu. Pacjentka osłabiona, dynamika kostno stawowa nieco zwolniona.

  6. Skóra – różowa, czysta, stan higieniczny prawidłowy, tkanka podskórna nadmiernie rozwinięta, obrzęki na kończynach dolnych.

  7. układ nerwowy – chora z zachowanym kontaktem słowno-logicznym. Nastrój obniżony z powodu miejsca w którym się znajduje i bólu kończyny dolnej prawej. Reakcja na bodźce zawnętrzne prawidłowa.

  8. Zmysły: wzrok – pacjentka na zaburzone widzenie z powodu cukrzycy; słuch – prawidłowy; smak – prawidłowy; węch – prawidłowy.


Pacjentka obecnie jest w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym.

 1. Realizacja problemów opiekuńczych


Rozpoznanie problemów opiekuńczych

Cel działania

Zaplanowane działania

Realizacja planu opieki pielęgniarskiej

Ocena podjętych działań

 1. Wysoka temperatura ciała

 • Obniżenie temperatury ciała

 • Podanie środków farmakologicznych zgodnie z kartą zleceń lekarskich, wykonanie zimnego okładu

 • Podałam środki farmakologiczne zgodnie z kartą zleceń lekarskich

 • wykonałam zimny okład na czoło, klatkę piersiową

 • Temperatura obniżyłą się do 37 °C

 1. Wymioty

 • Złagodzenie dolegliwości

 • Zabezpieczenie przed zachłyśnięciem

 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny

 • podanie środków farmakologicznych na zlecenie lekarza

 • obserwacja treści wymiocin

 • Ułożyłam chorą w pozycji płaskiej na boku z głową nieco uniesioną

 • podałam miskę nerkowatą i ligninę

 • byłam obecna cały czas przy chorej

 • podałam środki farmakologiczne we wlewie dożylnym zgodnie z kartą zleceń lekarskich

 • obserwowałam i zapisywałam ilość, kolor i konsystencję wymiocin

 • wietrzyłam pomieszczenie

 • Wymioty stąpiły

 1. Spadek poziomu cukru we krwi - hipoglikemia

 • Wyrównanie poziomu cukru

 • Częsta kontrola poziomu cukru glukometrem – co 1h

 • zapisywanie wyników w karcie obserwacyjnej

 • podanie 5% glukozy we wlewie dożylnym na zlecenie lekarza

 • Kontrolowałam poziom glukozy za pomocą glukometru

 • zapisywałam wyniki w karcie obserwacyjnej

 • podłączyłam kroplowy wlew dożylny z 5% glukozy zgodnie z kartą zleceń lekarskich

 • Poziom cukru we krwi wyrównał się

 1. Obniżenie nastroju

 • Poprawa nastroju psychicznego pacjentki

 • Nawiązanie kontaktu słownego z pacjentką

 • wsparcie psychiczne przez obecność przy chorej i rozmowę

 • posługiwanie się gestem: dotyk, trzymanie za rękę

 • umożliwienie kontaktu z rodziną

 • Nawiązałam z pacjentką kontakt słowny

 • udzieliłam wsparcia przez rozmowę

 • byłam przy chorej obecna kiedy mnie potrzebowała

 • trzymałam chorą za rękę podczas rozmowy, siedząc przy łóżku

 • umożliwiłam chorej kontakt z mężem i córkami

 • samopoczucie pacjentki poprawiło się po kontakcie z rodziną

 1. Ból rany pooperacyjnej - kikuta

 • Zmniejszenie dolegliwości bólowych

 • Podanie leków p/bólowych według zleceń lekarskich

 • ułożenie kikuta w pozycji zmniejszającej napięcie rany pooperacyjnej

 • Podałam środki p/bólowe w iniekcji domięśniowej zgodnie z kartą zleceń lekarskich

 • ułożyłam kikut w pozycji nieco uniesionej ku górze

 • Ból kikuta zmniejszył się

 1. Ryzyko zakażenia rany pooperacyjnej

 • Zmniejszenie ryzyka zakażenia rany, wczesne ich wykrycie

 • Zapewnienie higieny osobistej, pościelowej i otoczenia

 • stosowanie zasad aseptyki podczas zmiany opatrunku


 • Pomogłam przy wykonywaniu czynności higienicznych

 • zmieniłam bieliznę pościelową

 • wietrzyłam salę chorej kilka razy w ciągu dyżuru

 • przestrzegałam zasad aseptyki podczas zmiany opatrunku

 • Rana czysta, bez obrzęku i zaczerwienienia brzegów

 1. Obrzęk kończyny dolnej lewej w okolicy kostki

 • Zlikwidowanie obrzęku

 • Wykonywanie pomiaru obrzęku (centymetrem) stale na tej samej wysokości

 • wykonanie masażu obrzękniętej kończyny

 • układanie obrzękniętej kończyny w odpowiedniej pozycji

 • odpowiednia pielęgnacja skóry

 • podanie leków moczopędnych zgodnie z kartą zleceń lekarskich

 • Wykonałam pomiar obrzęku i udokumentowałam w karcie obserwacji

 • wykonałam masaż obrzękniętej kończyny

 • pielęgnowałam skórę podczas toalety (starannie osuszałam skórę, nawilżałam kremem)

 • podałam leki moczopędne zgodnie z kartą zleceń lekarskich

 • Obrzęk nieznacznie zmniejszył się, wskazana dalsza obserwacja obrzęków


 1. Metody leczenia

 1. Ocena końcowa

  Obecnie stan pacjentki zadowalający, kontakt słowno-logiczny zachowany, rana pooperacyjna czysta. Poziom cukru we krwi wyrównany. Pacjentka nie gorączkuje. Stan higieniczny skóry prawidłowy, venflon drożny. Prowadzona jest karta obserwacji pomiarów. Chora leżąca, należy pomagać jej w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i higienicznych. 1. Wskazówki dla dyżuru następnego:
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
STOPA CUKRZYCOWA(1), chirurgia, chirurgia naczyniowa
projekty stopy stopa cukrzycowa projekt
Stopa cukrzycowa rozpoznanie i leczenie mp pl
STOPA CUKRZYCOWA
proces pielęgnowania, proces chirurgia
Stopa cukrzycowa
proces chirurgia
Stopa cukrzycowa
stopa cukrzycowa
stopa cukrzycowa

więcej podobnych podstron