Konkurs biblijy Ewangelia św Mateusza


Konkurs Biblijny - Ewangelia Świętego Mateusza

Opracowała Ewa-Maria Orłowska

Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym

Imię i nazwisko uczestnika:.....................................................

Klasa:..................................

Ilość punktów:....................

Etap: szkolny. Czas: 45 min.

Za każdą poprawna odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.

W pytaniach z odpowiedziami do wyboru należy zaznaczyć tylko jedną właściwą odpowiedź...........

Nie wolno skreślać, takie znaczenie będzie traktowane jako błąd i nie otrzymuje się w takim wypadku punktów.

Nagrodą dla każdego ucznia jest dyplom udziału. Dla uczniów, którzy otrzymali najlepsze wyniki ocena celująca wpisana w dzienniku w kategorii ocen za sprawdziany.

1. Ile rozdziałów ma Ewangelia św. Matusza:

2. Kto nawiedził Józefa we śnie przed narodzeniem Jezusa:

3. Czego dotyczyły słowa proroctwa: Z Egiptu wezwałem Syna mego:

4. Kiedy zostały wypowiedziane te słowa: Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie.

5. Ile razy diabeł podchodził kusić Jezusa na pustyni:

6. Dokończ jedno z ośmiu błogosławieństw:

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem................................................................................................................................................

7. Czego dotyczyły słowa Jezusa: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

8. Jakiej modlitwy nauczył apostołów Jezus:

9. Jak nazywa się reguła zawarta w tych słowach: Wszystko więc, co byście chciali, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie!

10. Przy jakim cudzie Jezus wypowiedział te słowa: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?

11. Gdzie znajdował się Mateusz, kiedy Jezus go powołał:

12. Do kogo kierował te słowa Jezus: Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębice!

13. Uzupełnija luki w tekście:

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ........................., przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w ........................... Lecz, kto się ........................... zaprze przed ludźmi, tego zaprę sie i Ja przed ......................... Ojcem, który jest w niebie.

14. Jak określisz słowa Jezusa: Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

15. Jak nazywają się opowiadania, poprzez które Jezus nauczał:

16. Zaznacz tytuły, takich opowiadań, które Jezus głosił (trzy tytuły):

17. Jak zginął Jan Chrzciciel:

18. Który z Apostołów wyszedł do Jezusa kroczącego po wodzie i rówież sam szedł po niej:

19. O jakiej cnocie Jezus mówił w tych słowach: Jeżeli będziecie mieć (ją), jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam! A przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was

20. Co znaczyły słowa Jezusa, że należy przebaczać nie siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy:

21. Skąd Jezus wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących, powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie:

22. O czym Jezus mówił w tych słowach: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

23. O czym Jezus mówił recytując te słowa: Zaprawdę, powiadam wam: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

24. Jak miał na imię uczeń Jezusa, który trzykrotnie się Go zaparł:

25. Co znaczą słowa, które zawołał Jezus umierając na krzyżu: Eli, Eli, lema sabachtani?

 1. Uzupełnij nakaz misyjny Jezusa - w czyje imię ma być udzielany chrzest. Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystki narody, udzielając im chrztu w ......................................................................................... Uczcie je zachowywać wszytko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Odpowiedzi:

 1. Ile rozdziałów ma Ewangelia św. Matusza:

 1. Kto nawiedził Józefa we śnie przed Narodzeniem Jezusa:

 1. Czego dotyczyły słowa proroctwa: Z Egiptu wezwałem Syna mego:

 1. Kiedy zostały wypowiedziane te słowa: Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie.

 1. Ile razy diabeł podchodził kusić Jezusa na pustyni:

6. Dokończ jedno z ośmiu błogosławieństw:

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 5,9

 1. Czego dotyczyły słowa Jezusa: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

 1. Jakiej modlitwy nauczył apostołów Jezus:

 1. Jak nazywa się reguła zawarta w tycg słowach: Wszystko więc, co byście chciali, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie!

 1. Przy jakim cudzie Jezus wypowiedział te słowa: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?

 1. Gdzie znajdował się Mateusz, kiedy Jezus go powołał:

 1. Do kogo kierował te słowa Jezus: Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębice!

 1. Uzupełnija luki w tekście:

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz, kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę sie i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 10,32

 1. Jak określisz słowa Jezusa: Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

 1. Jak nazywają się opowiadania, poprzez które Jezus nauczał:

 1. Zaznacz tytuły, takich opowiadań, które Jezus głosił (trzy tytuły):

 1. Jak zginął Jan Chrzciciel:

 1. Który z Apostołów wyszedł do Jezusa kroczącego po wodzie i rówież sam szedł po niej:

 1. O jakiej cnocie Jezus mówił w tych słowach: Jeżeli będziecie mieć (ją), jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam! A przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was

 1. Co znaczyły słowa Jezusa, że należy przebaczać nie siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy:

 1. Skąd Jezus wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujacych, powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie:

 1. O czym Jezus mówił w tych słowach: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

 1. O czym Jezus mówił recytując te słowa: Zaprawdę, powiadam wam: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

 1. Jak miał na imię uczeń Jezusa, który trzykrotnie się Go zaparł:

 1. Co znaczą słowa, które zawołał Jezus umierając na krzyżu: Eli, Eli, lema sabachtani?

 1. Uzupełnij nakaz misyjny Jezusa - w czyje imię ma być udzielany chrzest.

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystki narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszytko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. 28, 19

Serdecznie zapraszam

do udziału

w Szkolnym Konkursie Biblijnym

Ewangelia świętego Mateusza

Zgłoszenia u katechetki do dnia.....................

Konkurs odbędzie się w dniu......................

o godz.

Każdy uczesnik otrzymuje pochwałę za udział, najlepsi - nagrody,

za uzysknie wysokiej punktacji ocenę bdb lub cel w kategorii "sprawdziany".

Zachęcam, zapraszam!

Ewangelia świętego Mateusza

niech stanie się naszą Ewangelią!Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ewangelia Św Mateusza
Apokryfy Biblijne, Ewangelia Pseudo-Mateusza, Ewangelia Pseudo-Mateusza (PsMt)
Ewangelia św Mateusza opracowanie
Ewangelia Św Mateusza, Nowy testament
Ewangelia wg św Mateusza (Do Ksiąg Poematu Boga Człowieka Marii Valtorty)
Praktyczny komentarz do Nowego Testamentu Ewangelia wg św Mateusza
Ewangelia wg św Mateusza
Ew. św. Mt w pytaniach i odpowiedziach i regulamin konkursu, Wstęp do Ewangelii św. poziomo, Wstęp d
01 Ewangelia wedlug św Mateusza
Ewangelia wg św Mateusza (Do Ksiąg Poematu Boga Człowieka Marii Valtorty)
48 Ewangelia według św Mateusza, rozdz 1 9, oprac Gabriela Woźnica
Ewangelia wg św Mateusza
Ewangelia wg św Mateusza
Św Mateusz Apostoł i Ewangelista
JAN CHRYZOSTOM HOMILIE NA EWANGELIĘ WEDŁUG ŚW MATEUSZA
49 Ewangelia wg Św Mateusza, rozdziały 10 19, oprac Karolina Rucińska
Ewangelia Św Marka, Nowy testament

więcej podobnych podstron