pytania grI 3


Grupa III - szkoły ponadgimnazjalne

.........................................................

(imię i nazwisko)

.........................................................

(szkoła)

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega p
ożarom” - eliminacje gminne 2008

 1. Św. Florian - patron strażaków był:

 1. Komendantem pierwszej straży pożarnej w Rzymie

 2. Założycielem pierwszej na świecie Ochotniczej Straży Pożarnej

 3. oficerem legionistów rzymskich

 1. Ochotnicze straże pożarne są:

 1. jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej

 2. stowarzyszeniami

 3. organami administracji samorządowej

3. Piana gaśnicza o liczbie spienienia 25 to:

 1. piana ciężka

 2. piana średnia

 3. piana lekka

4. Zasysacz liniowy służy do:

 1. zassania określonej ilości środka pianotwórczego

 2. pobierania wody ze studni

 3. zassania wody ze zbiornika przeciwpożarowego

5. Najniższym stopniem w korpusie oficerów PSP jest:

 1. młodszy kapitan

 2. młodszy oficer

 3. młodszy porucznik

6. Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej obejmującego urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe wymagane jest między innymi w teatrach o liczbie miejsc powyżej:

 1. 100

 2. 200

 3. 300

7. Zwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP zwoływany jest:

a) raz na 5 lat

b) raz na 4 lata

c) raz na 2 lata

8. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy stosować między innymi w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej:

a) 500 m3

b) 800 m3

c) 1000 m3

 1. Budynek średniowysoki to budynek o wysokości:

a) od 10 m do 12 m

b) ponad 12 m do 25 m

c) ponad 25m do 55 m

 1. Organem kontroli wewnętrznej Związku OSP RP jest:

a) prezydium zarządu głównego

b) główna komisja rewizyjna

c) prezes zarządu głównego

 1. Miesięcznik Przegląd Pożarniczy ukazuje się od:

a) 1912 roku

b) 1975 roku

c) 1992 roku

 1. Pożar o powierzchni 300m2 kwalifikuje się jako:

a) mały

b) duży

c) średni

 1. Urządzenie tryskaczowe jest to:

  1. wodne urządzenie gaśnicze związane na stałe z chronionym obiektem

  2. wodne urządzenie gaśnicze stosowane przez strażaków do gaszenia pożarów budynków mieszkalnych

  3. wodne urządzenie gaśnicze zamontowane na stałe na ciężkim samochodzie gaśniczym służące do podawania niewielkich ilości środka gaśniczego

14. III kategoria zagrożenia pożarowego lasów oznacza:

 1. duże zagrożenie

 2. średnie zagrożenie

 3. małe zagrożenie

  1. Budynki mieszkalne zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:

 1. ZL III

 2. ZL IV

 3. ZL V

16. Do grupy pożarów „D” zaliczamy pożary:

a) metali

b) gazów

c) cieczy palnych

 1. Działanie wody jako środka gaśniczego opiera się głównie na działaniu:

 1. zwilżającym

 2. chłodzącym

 3. antykatalitycznym

 1. Do gazów gaśniczych można zaliczyć:

a) azot

b) wodór

c) etan

 1. Drogę pożarową należy zakończyć placem manewrowym o wymiarach:

a) 20 m x 20 m

b) 30 m x 30 m

c) 10 m x 10 m

20. Nadzór na działalnością rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych sprawuje:

a) Izba rzeczoznawców

b) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

c) Komendant Główny Państwowej Straży PożarnejWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania grI
pytania grI 2
pytania grI 1
Mechanika Semest I pytania egz
prelekcja ZUM z pytaniami
pytania przykladowe exam zaoczne(1)
pytania nowe komplet
Pytania egzaminacyjneIM
EGZAMIN PKM2 pytania2011
Podstawy Teorii Okretow Pytania nr 4 (20) id 368475
haran egzamin opracowane pytania
NAI A2 pytaniaKontrolne
OU pytania id 342624 Nieznany
BWCZ Pytania BWCZ 1 seria id 64 Nieznany (2)
Prawo handlowe pytania odp
MG pytania id 297579 Nieznany
ZiIP%20Fiz1%20pytania%20z%20I%20sprawdzianu%2030%20kwietnia%202008

więcej podobnych podstron