pytania grI 2


Grupa II - szkoły gimnazjalne

.........................................................

(imię i nazwisko)

.........................................................

(szkoła)

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” - eliminacje gminne 200
8

 1. Skrót KSRG oznacza:

 1. Koordynacja Służb Ratowniczo - Gaśniczych

 2. Krajowe Stowarzyszenie Ratownictwa Górskiego

 3. Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy

 1. Najwyższym stopniem w Państwowej Straży Pożarnej jest:

 1. generał brygadier

 2. generał

 3. generał nadbrygadier

3. Powiatowe zawody sportowo - pożarnicze OSP przeprowadza się:

 1. co 2 lata

 2. co 4 lata

 3. raz na 5 lat

4. Kadencja władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP trwa:

a) 5 lat

b) 4 lata

c) 3 lata

5. Najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Związek OSP RP:

a) dyplom uznania prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP

b) złoty znak związku

c) złoty medal za zasługi dla pożarnictwa

6. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołuje:

a) prezes rady ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji

b) prezydent na wniosek premiera

c) minister spraw wewnętrznych i administracji

7. Pożar, w wyniku, którego spaleniu uległo 15 ha lasu to pożar:

 1. bardzo duży

 2. duży

 3. średni

8. W zależności od rodzaju palącego się materiału pożary dzieli się na grupy:

a) I, II, III, IV, V

b) A, B, C, D, F

c) małe, średnie, duże

9. Samochód pożarniczy o symbolu literowym SDł to samochód:

a) specjalny z drabiną mechaniczną

b) specjalny dostawczy ze skrzynią ładunkową

c) specjalny dowodzenia i łączności


 1. Stojak hydrantowy służy do:

a) poboru wody z hydrantów podziemnych

b) odkręcenia zasuwy hydrantu

c) podtrzymywania węży pożarniczych łączących nasadę motopompy z nasadą hydrantu

 1. Szerokość korytarza, którym będzie prowadzona ewakuacja 30 osób powinna wynosić minimum:

a) 1 m

b) 1,2 m

c) 1,4 m

 1. Najwyższy stopniem w korpusie aspirantów PSP jest:

a) starszy aspirant

b) aspirant sztabowy

c) starszy aspirant sztabowy

 1. Trzeci stopień zagrożenia pożarowego lasów oznacza:

a) duże zagrożenie

b) małe zagrożenie

c) brak zagrożenia

 1. Napełnianie butli gazem płynnym w stacjach paliw płynnych i samodzielnych stacjach gazu płynnego jest:

a) dozwolone pod warunkiem, że są to butle turystyczne o zawartości gazu do 5 kg

b) dozwolone pod warunkiem wyposażenia stacji paliw w stanowisko do sprawdzania szczelności

c) zabronione

 1. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany jest przez:

a) Zarząd Główny Związku OSP RP

b) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Zarządu Głównego ZOSPRP

c) Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP

 1. Kto ma obowiązek dokonywania przeglądu i konserwacji zewnętrznych sieci wodociągowych?

a) Komenda Powiatowa PSP na terenie całego powiatu

b) Ochotnicze Straże Pożarne z terenu każdej gminy

c) właściciel sieci wodociągowej

 1. Linia najbardziej intensywnego rozprzestrzeniania się pożaru to:

a) front pożaru

b) oś pożaru

c) skrzydła pożaru

 1. Wytwornice pianowe służą do:

a) podawania środka pianotwórczego

b) wytwarzania i podawania piany gaśniczej średniej

c) wytwarzania piany gaśniczej ciężkiej i średniej

 1. Toporek strażacki jest:

a) podręcznym narzędziem strażaka służącym do prac wyburzeniowych

b) podręcznym narzędziem strażaka służącym do zabezpieczenia przy pracy na wysokości

c) elementem dekoracyjnym strażaka noszony zawsze podczas ważnych uroczystości

 1. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej:

a) 3 m

b) 2 m

c) 1 mWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania grI
pytania grI 3
pytania grI 1
Mechanika Semest I pytania egz
prelekcja ZUM z pytaniami
pytania przykladowe exam zaoczne(1)
pytania nowe komplet
pytania i zagadki www prezentacje org
Pytania egzaminacyjneIM
EGZAMIN PKM2 pytania2011
Podstawy Teorii Okretow Pytania nr 4 (20) id 368475
haran egzamin opracowane pytania
NAI A2 pytaniaKontrolne
OU pytania id 342624 Nieznany
BWCZ Pytania BWCZ 1 seria id 64 Nieznany (2)
Prawo handlowe pytania odp
MG pytania id 297579 Nieznany
ZiIP%20Fiz1%20pytania%20z%20I%20sprawdzianu%2030%20kwietnia%202008

więcej podobnych podstron