GW CW10 Przyklad

background image

KMBiM

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Rok I, semestr I (zimowy)

WILiŚ PG

ĆWICZENIE NR 10

Rok akademicki 2008/2009

Imię i Nazwisko

Nr indeksu

Grupa

Data

Ocena

background image

POLECENIE Aksonometria prostokątna

1. Dane są osie aksonometrii prostokątnej.
2. Wykonaj konstrukcję skróceń dla poszczególnych osi i skonstruuj dla nich kąty skróceń.
3. Korzystając z kątów skróceń określ wymiary w aksonometrii dla poszczególnych osi.
4. Narysuj rzut podstawy na rzutni poziomej.
5. Wykreśl aksonometrię obiektu określonego rzutami prostokątnymi.
6. Wyznacz istniejące linie przenikania.
7. Wyeksponuj wynik według wytycznych graficznych.

ZADANIA

1. W izometrii wykreśl prostą przechodzącą przez punkty A(1,4,0) , B(4,2,4).
2. Dla danych osi wykreśl aksonometrię prostokątną punktu A(2,4,6). Rys. 2.
3. Narysuj aksonometrię prostokątną punktu A(2,2,4). Rys. 3.
4. W aksonometrii prostokątnej wykreśl prostokąt o długości boków 3 i 4 cm znajdujący się na rzutni

poziomej. Punkt A jest narożem, boki są równoległe do osi xi y. Wybierz jedno z rozwiązań. Rys. 4.

5. W aksonometrii prostokątnej wykreśl graniastosłup prosty o podstawie ABCD znajdującej się na

rzutni poziomej i wysokości 5 cm. Rys. 5

...............................................................

Poprzez niniejszy podpis oświadczam, że znam Regulamin Studiów i Regulamin Przedmiotu oraz, że niniejsza praca wykonana została przeze mnie samodzielnie.

background image

KMBiM

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Rok I, semestr I (zimowy)

WILiŚ PG

ĆWICZENIE NR 10

Rok akademicki 2008/2009

Imię i Nazwisko

Nr indeksu

Grupa

Data

Ocena

background image

...............................................................

Poprzez niniejszy podpis oświadczam, że znam Regulamin Studiów i Regulamin Przedmiotu oraz, że niniejsza praca wykonana została przeze mnie samodzielnie.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
GW CW10 Przyklad
GW CW10 przyklad
GW CW10 BUD C Przyklad
GW CW10 BUD C Przyklad
GW CW10 BUD C Przyklad
GW CW03 Przyklad Transport
GW Cwiczenie02 przyklad
GW CW10 BUD B id 197884 Nieznany
GW CW06C B-Przyklad
GW cwiczenie03-przyklad
GW CW06C B Przyklad
GW Cwiczenie13 przyklad
GW CW04-Przyklad Transport
GW CW03 Przyklad
GW CW12 Przyklad
GW cwiczenie03 przyklad
GW CW15 Przyklad
GW Cwiczenie05 przyklad

więcej podobnych podstron