Wzór pełnomocnictwa ogólnego, Wzór pełnomocnictwa ogólnego

Pobierz dokument
wzor.pelnomocnictwa.ogolnego.wzor.doc
Rozmiar 39 KB

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

1. Ja, niżej podpisany(a)

,zamieszkały(a) w

przy ulicy

,legitymujący(a) się

wydanym przez

ustanawiam swym pełnomocnikiem

imię i nazwisko

stale zamieszkałego w

, przy ul.

legitymującego się

nr

wydanym w dniu

przez

i oświadczam, że pełnomocnik jest upoważniony do występowania w moim imieniu, w szczególności do:

składania wniosków, egzekwowania długu, regulowania rachunków, spadku, odsetek, dywidendy, występowania w innych sprawach i przyszłych roszczeń;

realizowania, przyznawania i przekazywania umów handlowych, udzielania wskazówek, zawierania umów najmu, zabezpieczania długów i innych zobowiązań, prowadzenia działalności zgodnie z niniejszym upoważnieniem i przekazywania wszelkich związanych z nim dokumentów;

występowania przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi i bankami oraz do składania wszelkich oświadczeń i wniosków, a także do reprezentowania przed sądami i udzielania pełnomocnictw osobom trzecim.

Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie.

Data:

Podpis:


Pobierz dokument
wzor.pelnomocnictwa.ogolnego.wzor.doc
Rozmiar 39 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wzór pełnomocnictwa ogólnego (wzór 3), Notarialne
wzor pelnomocnictwa ogolnego NEW, Nieruchomości, Nieruchomości - pośrednik
Wzór pełnomocnictwa ogólnego
Wzór pełnomocnictwa ogólnego (wzór 2), Notarialne
Wzór pełnomocnictwa ogólnego (wzór 1), Notarialne
wzór pełnomocnictwa ogólnego
Pełnomocnictwo ogólne 1
Prawo, pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu, 1
umowy, pelnomocnictwo ogolne 2, Warszawa, 15 października 2005 r
01 1 Pełnomocnictwo procesowe – zasady ogólne
02 1 1 Pełnomocnictwo procesowe ogólne
Pelnomocnictwo ogolne
Pełnomocnictwo ogólne 1

więcej podobnych podstron