Karta pracy - Muzyka filmowa, ………………………………


……………………………….

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Muzyka filmowa

   1. Wyjaśnij pojęcie muzyka filmowa.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   1. Wyjaśnij, w jaki sposób muzyka może być połączona z filmem. Wskaż funkcje muzyki filmowej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   1. Podaj przynajmniej trzy przykłady kompozytorów tworzących muzykę filmową.

 1. ...................................................

 2. ………………………………...

 3. ………………………………...

   1. Wyjaśnij, jaką funkcję spełniała muzyka w niemym kinie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   1. Wyjaśnij różnice między dzisiejszą muzyką filmową a muzyką do filmu niemego.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opracowała:

Arleta DzitkoWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Karta pracy - Muzyka jednogĹ‚osowa i wielogĹ‚osowa, ……………&h
KARTA PRACY TRÓJDŹWIĘK I TRIADA, ……………………&he
KARTA PRACY BUDOWA OKRESOWA, ……………………&hellip
KARTA PRACY INSTRUMENTY SMYCZKOWE, ……………………&
KARTA PRACY INSTRUMENTY SMYCZKOWE, ……………………&
KARTA PRACY GŁOS LUDZKI, ………………………&he
Karta pracy - St. Moniuszko, ……………………&hellip
Karta pracy - instrumenty perkusyjne, …………………&helli
KARTA PRACY MUZYKA PROGRAMOWA
KARTA PRACY Muzyka instrumentalna Baroku
KARTA PRACy muzyka koncert
Karta pracy - pieśń, ……………………&hellip
Karta pracy - PojÄ™cie formy muzycznej, …………………&
KARTA PRACY WARTOŚCI NUT I PAUZ, ……………………&he
KARTA PRACY FORMY POLIFONICZNE KANON, …………………&helli
Karta pracy - Skala, gama durowa, ……………………&h
Karta pracy - polonez, ………………………&hell
Karta pracy - polonez, ………………………&hell
KARTA PRACY DYNAMIKA, ………………………&helli

więcej podobnych podstron