wniosek rozpoczęcie stazu, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki


Wniosek o rozpoczęcie stażu

Imie i nazwisko nauczyciela

nauczyciel mianowany

przedmiot

nazwa szkoły i adres

Dyrektor .......

(nazwa szkoły)
...............................................
.....................................
..........
...............................................

Zwracam się z prośbą o otwarcie z dniem 1 września .................. r. stażu trwającego
2 lata i 9 miesięcy, stanowiącego warunek nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego,
tj. nauczyciela dyplomowanego.

............................................Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Trzeba pamiętać o bhp przy trudnych warunkach atmosferycznych, budownictwo, Uprawnienia budowlane, p
Statystyczna karta wypadku, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Pakiet 1 w-4, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki
Pakiet 1 w-3, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Dz Nr. 49.poz 330 NOWE OGÓLNE PRZEPISY BHP, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki
Spis wykładów-PIS, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
OBJAŚNIENIA do karty, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
karta szkolenia wstępnego, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Pakiet 1-Wprowadzenie, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
2672 nr 269 karta stat, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Trzeba pamiętać o bhp przy trudnych warunkach atmosferycznych, budownictwo, Uprawnienia budowlane, p
wniosek o rozpoczecie stazu, Awans zawodowy
01 Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

więcej podobnych podstron