II Wymagania dotyczÄ…ce ergonomii i ryzyka zawodowego na stanowisku magazynier(1), STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia


II Wymagania dotyczące ergonomii i ryzyka zawodowego na stanowisku magazynier

  1. Wymiary : Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do bezpiecznego wykonywania pracy, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

  1. Oświetlenie; Należy zapewnić oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym (elektrycznym).

- magazyny towarów jednorodnych lub dużych - 20 lx

- magazyny towarów różnych ( poszukiwanie ) 50 lx

- magazyny w których konieczne jest czytanie 100 lx

- automatyczne magazyny z wysokimi regałami

Przejścia 20 lx

Stanowiska obsługi 100 lx

  1. Wentylacja : stosowana w przypadku możliwości wydzielania się szkodliwych palnych lub wybuchowych gazów, oparów lub pyłów.

  1. Drogi transportowe : w magazynie powinny być zachowane szerokości dróg transportowych zgodnie z Polską Normą, dla silnikowych i bezsilnikowych środków transportowych.

-Podłoga - równa , nieśliska, niepyląca i bez progów pomiędzy pomieszczeniami.

  1. Temperatura : minimalna w magazynie określana jest w zależności od czasu przebywania pracownikówWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ergonomia projekt, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
pracownik labolatorium, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
tektura wykozystywana na kartony - opis, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
wózek widłowy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
Modelowanie układów dynamicznych na elektronicznej maszynie analogowej, STUDIA - Kierunek Transport,
Zastosowanie zasad ergonomii w przedsiębiorstwie – przegląd rozwiązań, STUDIA - Kierunek Transport,
mechanik samochodowy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
Europa od dawna boryka się z problemem bezpieczeństwa na drogach, STUDIA - Kierunek Transport, STOPI
ebhp Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy florystki pracownicy kwiaciarni KARTA DO ZALA
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU WEDŁUG PN wiertacz
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku1
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU

więcej podobnych podstron