Wniosek o przydział lokalu, Dokumenty, różne pisma, Własność

Pobierz dokument
wniosek.o.przydzial.lokalu.dokumenty.rozne.doc
Rozmiar 39 KB

................................................ nr sprawy ...........................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

................................................

(adres do korespondencji)

................................................

(adres zamieszkiwania)

Burmistrz Miasta ……………….

Wniosek o przydział lokalu socjalnego w zasobach komunalnych

Lp.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Stosunek pokrewieństwa do wnioskodawcy

Czy wnioskodawca posiada stałą pracę, źródło dochodu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Krótkie umotywowanie składanego wniosku:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Ostatni adres meldunku stałego:

.................................................................................................................................................

Potwierdzenie ostatniego meldunku stałego wnioskodawcy

................................................................................

  1. Przyczyna pozbawienia lokalu mieszkalnego:

  1. decyzja o wymeldowaniu z Urzędu -

................................................................................................................................................

  1. wyrok Sądu o eksmisji -

................................................................................................................................................

  1. wyrok o rozwodzie -

................................................................................................................................................

  1. inne -

...............................................................................................................................................

  1. Kto wystąpił o pozbawienie lokalu mieszkalnego:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Podpis składającego wniosek:

.....................................................................


Pobierz dokument
wniosek.o.przydzial.lokalu.dokumenty.rozne.doc
Rozmiar 39 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wniosek o przksztalcenie prawa do lokalu, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa przedwstępna zamiany mieszkania, Dokumenty, różne pisma, Własność
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa kupna-sprzedaży samochodu, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa użyczenia, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa sprzedaży na raty, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa poręczenia spłaty pożyczki, Dokumenty, różne pisma, Własność
wniosek o dzial spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
Umowa zamiany, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa darowizny, Dokumenty, różne pisma, Własność

więcej podobnych podstron