TEMATY WYKŁADÓW DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia)

TEMATY WYKŁADÓW:

MIKROBIOLOGIA I IMMUNOLOGIA

II ROK

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

2011/2012

1. Wprowadzenie do mikrobiologii. Rys historyczny. Znaczenie mikrobiologii w praktyce lekarza stomatologa. Współczesne zagrożenia zdrowotne.

2. Mechanizmy powstawania zakażeń, rodzaje zakażeń, postępowanie lekarza po stwierdzeniu choroby zakaźnej. Biofilm i jego znaczenie w patologii.

3. Antybiotyki i antybiotykoterapia. Mechanizmy odporności bakterii na antybiotyki.

4. Biologiczne i epidemiologiczne cechy zakażeń wirusowych – zasady diagnostyki.

5. Profilaktyka zakażeń (nieswoista, swoista – szczepionki i surowice odpornościowe).

6. Chemioterapia zakażeń wirusowych (wirusy DNA i RNA); oporność wirusów na obecnie stosowane chemioterapeutyki.

7. Zakażenia szpitalne – etiologia, drogi szerzenia, zapobieganie i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Monitorowanie środowiska szpitalnego.

8. Zakażenia zakładowe w stomatologii.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia)
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Nauczanie przedkliniczne zachowawcza)
PL wyklad dla II roku id 360452 Nieznany
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Fizjologia narządu żucia)
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna)
Tematyka seminarium dyplomowego dla II roku BP
sieci dla II roku
PPN -Wykład I - periodyzacja - materiały, Wykłady dla IV roku/ studia stacjonarne pięcioletnie 2008/
LISTANR5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
egzamin 3, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
Egzamin z mineralogii dla II roku geologii odpowiedzi
Pracownia z Chemii Organicznej dla II roku Ochrony Srodowiska, Chemia, chemia organiczna
Pytania+do+egzaminu+praktycznego+dla+II+roku, Fizjoterapia, Fizykoterapia
ZAJECIA TERENOWE dla II Roku Wychowania Fizycznego, AWF, Zajęcia terenowe
materiały dla II roku
Pytania FINANSE Publiczn 2010-2011 dla II roku, Studia, III semestr, Finanse publiczne
tematy zaj dla iii roku i wl, Moje dokumenty, Downloads
eGZAMIN 5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej

więcej podobnych podstron