Wyszukiwanie drzewo

Wyszukiwanie drzewo
define BST_TREE_SEARCH (Node, Key):

if (Node == NULL) or (Node->Key == Key)

return Node

if Key < Node->Key

return BST_TREE_SEARCH (Node->Left, Key)

return BST_TREE_SEARCH (Node->Right, Key)

wstawianie drzewo

define BST_TREE_INSERT_NODE(Tree, InsertNode)

y = NULL

x = Tree->Root

while (x != NULL)

y = x

if (InsertNode->Key < x->Key)

x = x->left

else

x = x->right

InsertNode->Parent = y

Zdejmowanie liczby ze stosu:

void pop(stack **stos)

{

stack *e;

if (*stos == NULL) return;

e = (*stos)->next;

delete *stos;

*stos = e;

}

// Wrzucanie liczby na stos:

void push(stack **stos, int y)

{

stack *e;

e = new stack;

e->x = y;

e->next = *stos;

*stos = e;

}


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
004 relacyjne drzewo katalogów
DrzewoLogiczne
3 Narzędzia wyszukiwawcze i źródła informacji ppt
Pierwsze miejsce w wyszukiwarkach
Drzewo decyzyjne przykład, Zadania
drzewogrzyby, botanika, ćwiczenia
TAROT- magia i wiedza(1), Dla Poszukujących, Magia, Tarot i Drzewo Życia
drzewo-genea-piastlw, szkoła
Drzewo celow, studia
Jak stworzyć prostą wyszukiwarkę dla własnych stron WWW, PHP Skrypty
Darmowa wyszukiwarka - styl TWILIGHT
Wyszukiwanie Binarne
Porządek wśród informacji kluczem do szybkiego wyszukiwania
Drzewo 3 id 143652 Nieznany
5 Wyszukiwanie i indeksowanie wideo

więcej podobnych podstron