Pytania na zaliczenie z geografii

Pytania na zaliczenie z geografii – wykłady.

 1. Udowodnij, że przestrzeń stanowi system.

 2. Udowodnij, że dochodzi do zachwiania równowagi systemowej.

 3. Dlaczego zasobami środowiska przyrodniczego należy rozsądnie gospodarować.

 4. Udowodnij, że w Polsce istnieje system osadniczy.

 5. Które z funkcji mają decydujący wpływ na rozwój gospodarczy miast/regionów.

 6. Infrastruktura jako czynnik akcelerujący (przyspieszający) system gospodarczy.

 7. Jakie czynniki wpływają na kształtowanie się liczby ludności i jej struktury demograficznej. Udowodnij, że struktury demograficzne ludności są przestrzennie zróżnicowane.

 8. Infrastruktura jako czynnik lokalizacyjny działalności gospodarczej.

 9. Dlaczego koszty osadnictwa są przestrzennie zróżnicowane (teoria progowa).

 10. Dlaczego przemysł a mnie rolnictwo jest w stanie wydźwignąć kraj/region z zacofania gospodarczego.

 11. Typy rolnictwa na świecie.

 12. Energochłonność produkcji żywności.

 13. Scharakteryzuj po dwa okręgi przemysłowe, które rozwinęły się w oparciu o:

- bazę paliwową

-bazę surowcową

 1. Streść przeczytany artykuł Rakowskiego.

 2. Uzupełnij tabelę (liczba ludności, przyrost naturalny, PKB na osobę, struktura wieku i struktura zatrudnienia w największych krajach świata)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie pp- ratownictwo, podstawy pielęgniarstwa
Systemy dialogowe pytania na zaliczenie2010 OPRACOWANE
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie
pytania na zaliczenie, ZiIP Politechnika Poznańska, Zastosowanie Materiałów Konstrukcyjnych - BULA
anestezjologia ZESTAW 11, OPIEKA PALIATYWNA - pytania na zaliczenie pisemne
Pytania na zaliczenie Podstaw Technik Wytwarzania , Pytania na zaliczenie Podstaw Technik Wytwarzani
Socjologia2, Pytania na zaliczenie z socjologii 2012
Pytania na zaliczenie
Opracowane pytania na zaliczenie
nanotechnologia pytania na zaliczenie
Polityka produktu pytania na zaliczenie 15
Pytania na zaliczenie, Ochrona Środowiska studia, 3 rok (2008-2009), Semestr V (Rok 3), Monitoring i
pytania na egzamin z geografii - dr Bogusława Luchtera, Turystyka i Rekreacja UEK, I rok, geografia

więcej podobnych podstron