procedura postepowania podczas przyjecia posilkow dostarczanych przez firma cateringowa, organizacja-pracy


Procedura postępowania podczas przyjęcia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową

1.Cel

Celem procedury jest określenie zasad właściwego postępowania podczas przyjęcia towaru i środków spożywczych.

1.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy dostawie ze względu na stan higieniczny lub warunki jakościowe, osoba przyjmująca posiłki powiadamia dyrektora jednocześnie wstrzymując dostawę.

1.2. Dyrektor przedszkola a w przypadku jego nieobecności pracownik kuchni ustala dalsze postępowanie.

2. Przedmiot procedury

Przedmiotem procedury jest określenie sposobu postępowania w sytuacji stwierdzenia, że posiłki dostarczone do przedszkola nie odpowiadają wymogom sanitarnym lub jakościowym.

3. Zasady stosowania procedury

Odpowiedzialny pracownik, każdego dnia podczas przyjmowania posiłków dostarczanych przez firmę cateringową, zobowiązany jest do dokonania oceny organoleptycznej.

Zgodnie z zawartą umową, firma cateringowa dba o właściwą temperaturę dostarczanych posiłków oraz zachowanie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas dostawy gotowych posiłków przez pracowników, świadomych swojej odpowiedzialności.

Pracownik odpowiedzialny dokonuje każdorazowo oceny:

Jeżeli którykolwiek z w/w punktów budzi wątpliwości lub ma wpływ na jakość dostarczanego posiłków osoba przyjmująca ma obowiązek wstrzymania wydawania posiłków dla dzieci natychmiastowym poinformowania Dyrektora o zaistniałej sytuacji.

Dyrektor w zależności od zaistniałej sytuacji ustala dalszy tok postępowania (odmawia przyjęcia posiłków i zapewnienie nowej dostawy zgodnie z umową i standardami bezpieczeństwa żywności)

portalPRZEDSZKOLNY.plWyszukiwarka

Podobne podstrony:
rejestr kontroli temperatury zupy dostarczonej przez firme cateringowa, organizacja-pracy
rejestr kontroli temperatury potraw dostarczonych przez firme cateringowa, organizacja-pracy
Procedury postepowania podczas wybranych zagrozen WORD, SGSP, różne
2010 Procedura Postepowania Podczas Kontuzji
procedura postepowania w przypadku problemow z odbieraniem dziecka przez rodzicow rozwiedzionych zyj
Grill - procedura postępowania
Procedura postepowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji
postepowanie podczas iniekcji podskornych
Procedura-postepowania-z-odpadami-medycznymi, Opiekun medyczny, Prace
PROCEDURA postepowania z niebezpoiecznymi materiałami, BeHaPe, Procedury
Procedura postępowania z brudną bielizną, procedury medyczne - gabinet stomatologiczny
procedura postepowania w czasie sytuacji nadzwyczjnych, Pilot wycieczek
procedura postepowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, organizacja-pracy
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, studia
Procedury postępowania przy zagrożeniach skażeniami i zakażeniam, Skażenie promieniotwórcze, SKAŻENI
wykład 1 Procedury postępowania podatkowego  03 2012
procedura postepowania w sytuacji kryzysowej, organizacja-pracy

więcej podobnych podstron