Katecheza 51, Katecheza KLASA CZWARTA


Katecheza 51

Test luk

„Jam jest ......................, który cię wywiódł z ziemi ....................., z domu niewoli”
- jednostka 48 „Lud Boży”.
„Wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem .................................................”
- jednostka 48 „Lud Boży”.
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie ........................, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” - jednostka 47 „Mojżesz i Izraelici”.
„To jest (moje) przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak .......... was umiłowałem”
- jednostka 50 „Trwanie w przyjaźni z Bogiem”.

Rozwiąż krzyżówkę. Z pionowo ułożonych liter powstanie hasło. Wytłumacz, co ono oznacza:

1. Miejsce wędrówki Izraelitów.

2. Naród Wybrany.

3. Syn Jakuba sprzedany przez braci.'

4. Pokarm na życie wieczne.

5. Chleb z nieba.

6. Przykazanie …………………………… Boga i bliźniego.

7. 10 przykazań Bożych.

8. Góra, na której Abraham składał ofiarę z Izaaka.

9. Pokarm dla Izraelitów.

10. Państwo, do którego udali się bracia Józefa, gdy zapanował głód.

Napisz, o jakich osobach mówią następujące stwierdzenia:

  1. Można go nazwać ojcem wszystkich wierzących. Zawsze słuchał głosu Boga, nawet, gdy musiał oddać Mu swojego syna.

  2. Jego życie świadczy o tym, jak Pan Bóg złe zamiary ludzi potrafi przemienić w dobro. Mimo złych zamiarów braci przyniósł im ocalenie od głodu.

  3. Bóg polecił mu kierowanie swoim narodem. Nie było to łatwe, bo naród ciągle się buntował i szemrał przeciwko swojemu Bogu. On jednak słuchał poleceń Boga i wstawiał się do Niego za ludem.

  4. Bóg obiecał im, że będą szczególną Jego własnością. Swoją obietnicę przypieczętował zawartym z nimi przymierzem.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Katecheza 35, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 54, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 7, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 63, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 3, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 58, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 41, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 40, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 24, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 64, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 22, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 8, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 33, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 6, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 1, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 25, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 47, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 53, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 16, Katecheza KLASA CZWARTA

więcej podobnych podstron