wykres żelazo węgiel

 1. Ferryt - roztwór stały graniczny węgla w żelazie α

 2. 2.Austenit- roztwór stały graniczny węgla w żelazie γ

 3. Cementyt - węglik złożony Fe3C wydzielający się z roztworu ciekłego zgodnie ze zmienną rozpuszczalnością węgla w cieczy.

 4. Perlit - mieszanina eutektoidalna ferrytu i cementytu, zawierająca 0,77% C, występująca poniżej 727°C

 5. Ledeburyt - mieszanina eutektyczna austenitu i cementytu, zawierająca 4,30% C,

 6. Ledeburyt przemieniony - mieszanina perlitu i cementytu, utworzona w wyniku przemiany austenitu z ledeburytu w perlit,

 7. Żelazo Armco – stop żelaza z węglem o zawartości 1,3 węgla, charakteryzujące się dużą plastycznością i odpornością na korozję.

 8. Przemiana eutektoidalnaprzemiana fazowa w wyniku, której przy chłodzeniu z fazy stałej o składzie eutektoidalnym wydziela się mieszanina dwóch faz stałych

 9. Eutektoid - mieszanina dwóch lub więcej faz powstała w stanie stałym

 10. Przemiana eutektycznaprzemiana fazowa, w wyniku której przy chłodzeniu z cieczy o składzie eutektycznym wydziela się mieszanina dwóch faz stałych

 11. Eutektyka– mieszanina dwóch lub więcej faz o określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze

 12. Likwidus – linia na wykresie fazowym, na której zaczyna się przemiana cieczy w ciało stałe.

 13. Solidus - linia na wykresie fazowym, na której kończy się przemiana cieczy w ciało stałe

 14. Wykres Żelazo – Węgiel:


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ściąga wykres żelazo węgiel
8 wykres żelazo węgiel(1)
Wykres żelazo węgiel (KM) Daniel Sworek
fe3c wykres1, Wykres fazowy Fe - Fe 3 C (żelazo węgiel) stanowi podstawę do dyskusji nad mikrostrukt
Uklad zelazo wegiel wykres
wykres zelazo cementyt, Studia, nauka o materiałach
żelazo węgiel, techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
Układ Żelazo węgiel
Uklad zelazo wegiel 3
Ĺ»elazo-wÄ™giel, STOPY ŻELAZO - WĘGIEL
Stale węglowe 1, STOPY ŻELAZO - WĘGIEL
Obr cieplna 1, STOPY ŻELAZO - WĘGIEL
Obr cieplna 1, STOPY ŻELAZO - WĘGIEL
sprawozdanie z ukladu zelazo wegiel, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Ciep
Uklad zelazo wegiel 1
2 5 Stopy żelazo węgiel

więcej podobnych podstron