nieznany żołnierz B, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III


Równolegle ze sprawą budowy Grobu Nieznanego Żołnierza została rozstrzygnięta kwestia wyboru pobojowiska, z którego będą pochodziły zwłoki bezimiennego żołnierza, oprawy towarzyszącej ekshumacji i ceremonialnej transportacji zwłok do Warszawy.4 kwietnia 1925 w Ministerstwie Spraw Wojskowych w Warszawie przygotowano losowanie pobojowiska. Pola bitew musiały spełniać określone kryteria. W grę wchodziły tylko pola, gdzie wystąpiła wielka liczba poległych na ograniczonej przestrzeni, walka tam stoczona musiała być zaszczytna dla całości walczącego wojska, a wyeliminowane były pobojowiska leżące na terenie ówczesnego wroga.
Losowanie pobojowiska miało charakter nadzwyczaj uroczysty. Szef Sztabu Wojska Polskiego gen. Stanisław Haller poprosił najmłodszego na sali kawalera orderu Virtuti Militari o dokonanie aktu losowania. Okazał się nim ogniomistrz Józef Buczkowski z 14. Pułku Artylerii Polowej.
Ostatnie wybory prezydenckie w Polsce wygrał Lech Kaczyński
Ogniomistrz Buczkowski wyciągnął kartkę i wybór padł na Lwów.Pod przewodnictwem Ministra Spraw Wojskowych ustalono, że bezimienny żołnierz zostanie ekshumowany z Cmentarza Orląt we Lwowie, gdzie przeniesiono ciała 275 bezimiennych bohaterów poległych na polu chwały. Czynności ekshumacyjnych podjął się bezinteresownie zakład pogrzebowy Piotra Łopackiego z Warszawy, który dostarczył do Lwowa trzy trumny, w których miały być transportowane zwłoki żołnierza.
Podjęto decyzję o rozkopaniu trzech grobów. W pierwszej trumnie znaleziono zwłoki sierżanta, w drugiej kaprala, w trzeciej nie było żadnych stopni wojskowych, odkryto tam zaś maciejówkę z orzełkiem. Zamknięte trumny ustawiono następnie przed cmentarną kaplicą, celem wyboru jednej z nich. Jadwiga Zarugiewiczowa - matka żołnierza poległego na polach Zadwórza i pochowanego w nieznanym miejscu dokonała wyboru jednej z trumien. Po otwarciu trumny okazało się, że wybór padł na żołnierza bez szarży, z maciejówką.
Był to znak, że wybrano ochotnika, bowiem żołnierze regularnego wojska nosili rogatywki.
Maciejówka - okrągła czapka z daszkiem.

1) Do transportu ciała Nieznanego Żołnierza były przygotowane trzy trumny.
2) Zwłoki nieznanego Żołnierza miały być pochowane w Warszawie.
3) Losowania pobojowiska dokonał Stanisław Haller.
4) Czynności ekshumacji (wydobycia z grobu zwłok) podjął się bezpłatnie zakład pogrzebowy Łopackiego.
5) W Grobie Nieznanego Żołnierza był pochowany syn Jadwigi Zarugiewiczowej.
6) Cmentarz Orląt znajduje się w Krakowie.
7) Zwłoki, które miały być w Grobie Nieznanego Żołnierza wybrała Jadwiga Zarugiewiczowa.
8) Wylosowany przez panią Zarugiewiczową Nieznany Żołnierz miał szarżę kaprala.
9) Stanisław Haller był szefem sztabu Wojska Polskiego.
10)Losowania pola walki, na którym padł Nieznany Żołnierz dokonał ogniomistrz Józef Buczkowski.
11) Losowanie pobojowiska miało miejsce w kwietniu 1925 roku.
12) Józef Buczkowski służył w 15 pułku artylerii przeciwlotniczej.
13) Piotr Buczkowski był najmłodszym żołnierzem odznaczonym Krzyżem Walecznych.
14) Zakład pogrzebowy Łopackiego dostarczył do Warszawy trzy trumny.

Zadanie 2. Znajdź w analizowanym tekście zdanie, które jest nieprawdziwe lub niezwiązane z tematem.Nieznany żołnierz BWyszukiwarka

Podobne podstrony:
nieznany żolnierz A, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
piłsudski2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
materiały na sprawdzian II wojna, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
niepodleglość 2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
niepodleglość 1, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
I wojna a, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
starożytne cywilizacje 4, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
starożytne cywilizacje 3, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
starożytne cywilizacje 2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
starożytne cywilizacje 1, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
Program merytoryczny Konkursu historycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2008
Scenariusz imprezy rekreacyjne dla uczniów gimnazjum im
scenariusz konkursu czytelniczego dla uczniow gimnazjum pt basniopisarze 1242802083, Dokumenty, Dok
Impuls Wychowawczy Program Autorski Dla Uczniow Gimnazjum Klasa Humanistyczna
SCENARIUSZ DROGI KRZYŻOWEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM
impuls wychowawczy program autorski dla uczniow gimnazjum klasa humanistyczna
KONKURS MATEMATYCZNY W LUBELSKIM DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2011, Konspekty szkolne i zad

więcej podobnych podstron