PTS-Tworzywo sztuczne, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznastwo


Tworzywo sztuczne - materiał którego podstawowym składnikiem jest komórka (polimer). Pozatym w skład wchodzą modefikatory które poprawiają własności i zmniejszają koszt produkcji.

Modyfikatory: napełniacze, nośniki, zmiękczacze, pigmenty, stabilizatory;; środki: smarujące, antystatyczne, zmiejszające palność, spieniając, tiksotropujące.

Napełniacze - środki dodawane do polimerów w celu poprawiające własności i zmiejszające koszty. Dzielą się na organiczne i nieorganiczne.

Nośniki - materiały w kształcie pasm, które przetwarza się na laminaty

Plastyfikatory - wysoko wrzące małocząsteczkowe związki chemiczne sprawdzające zakres temp przy których tworzywa wykazują właściwości elastyczne.

Stabilizatory - przeciw działają szkodliwemu działaniu podwyższenia temp

Środki smarujące - dodawane do tworzyw w celu zmniejszenia lepkości tworzywa.

Środki zmniejszające palność - Br, chlor, P., An.

Środki spieniające - stosowane do wyrobu pianek (integralne i strukturalne).

Klasyfikacja tworzyw sztucznych: tworzywa naturalne (pochodne kauczuku - chlorkokauczuk, pochodne celulozy - octan, celuloza regenerowana - celofan, pochodne białka - lanitol), Syntetyczne tworzywa otrzymane na drodze polimeryzacji (PE, PP, PVC, PS, PMMA), ...polikondensacji (PA, PC), ... poliaddycji (RUR, epoxydy)

Klasyfikacja technologiczna: Elastomery i Plastomery (Termoplasty i Tworzywa utwardzalne)

Tworzywa sztuczne nie występują w postacji gazowej. Jeżeli reakcje polimeryzacji biorą udział monomery tego samego rodzaju (polimonorery). Jeżeli dwóch rodzajów (reakcja kopolimeryzacji) - pokolimer.

Reakcje rozkładu polimeru: depolimeryzacja, degradacja, desktrukcja.

Budowa polimeru: liniowo prosty, liniowo rozgałęziony, przestrzennie usieciowany.

Polimery o uporządkowaniu statystycznym, budowie blokowej, budowie szczepionej.

Makroczęsteczka staje się pojęciem umownym.

Stany fizyczne: charak stopniem ruchliwości makrocząsteczek stany fazowe charak stopniem uporządkowania.

Stopnie faz: tw bezpostacjowe i krystaliczne (semi.., i częściowo....).

Stopień krystaliczności X - zalety i wady: liniowy wzrost gęstości, zmniejszenie rozszerzalności cieplnej, wzrost twardości, wzrost odporności na ścieranie, - wytrzymałości i sprzężystości, spadek chłonności wody, wzrost stabilności wymiarowej, zmniejszenie wydłużalności i wytrzymałości zmęczeniowej i udarności. Zalety tej fazy: wysoka udarność, wytrzymałośc na cykle zmęczeniowe i przeźroczystość.

Indefikacja tw szt. Jest zespołem czynności zmierzającej do ustalenia gat polimeru prowadzona jest na zasadzie eliminacji:

postaci i własności zewn - (rodzaj powierz,sztywności, i barwy two szt.

Gęstości którą można określić metodą hydrostatyczną. Tw szt wypełnione wypala się w piecu.

Metoda przetwórstwa

Zachowania się tw szt w otwartym płomieniu. palność tw , charakter palenia, barwa płomienia, zapach wydzielający się i zachowania w czasie palenia

Zachowanie się tw w rozpuszczalnikach

Szczegółowych badań chem

Technologie formowania próżniowego - jest procesem form. Wtórnego tw wykorzystującym swą wysoką elastyczność. Materiał okszałca się a stan tego odkształcenia jest utwardzony przez chłodzenie kształtki poniżej temp zeszklenia. Na proces tego formowania wpływ ma Rm i wydłużenie przy zerwaniu w temp kształtowania.

Formowania próżniowe: negatywne i pozytywne.

II metoda formownia wykorzystuje stan platyczno płynny. Porcja uplatycznionego tworzywa zostake wtrysnięta pod ciśnieniem do formy wtryskowej gdzie pod wpływem chłodzenia lub grzania ulega zestaleniu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
POLIMERY I TWORZYWA SZTUCZNE 2, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej,
PTS-Sprawozdanie, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznastwo
CERAMIKA, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznastwo
s1, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznastwo
badania nieniszczace, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Metelozna
METALE K, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznastwo, Ściągi
Wytwarzanie kabli światłowodowych, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Ciepln
STALE SP, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznastwo, Ściągi
s4, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznastwo
HEYNA, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznastwo, Ściągi na
METALURGIA PROSZKÓW, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznas
METALE NIEŻELAZNE, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznastw
sprawozdanie z metali-obróbka cieplna stopów metali nieżelaz, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastw
stal o specjalnych właściwościach(sciąga), Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobk
Hartowania(ściąga), Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznast
Sciaga z metaloznastwa 2, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Metel

więcej podobnych podstron