2013-03-18, histopatologia


patologia 2013-03-18

warunki prawidłowej gospodarki wapniowej organizmu

dostarczanie Ca i P z pokarmem i ich wchłanianie (w prawidłowej proporcji 2:1)

obecność wit. D - ułatwia wchłanianie Ca

działanie hormonu przytarczyc uwalniającego Ca z kości i hamującego wchłanianie w nerkach

działanie kalcytoniny - obniża poziom Ca

prawidłowa czynność nabłonka cewek nerkowych

zaburzenia w gospodarce wapniowej

miejscowe odkładnie się soli wapnia poza szkieletem - wapnienie obcosiedliskowe (patologiczne

zmniejsenie zawartości wapnia w kościach

zwiększenie zawartości wapnia w kościach

wapnienie obcosiedliskowe

szare, białawe lub biało szare i stardnienie tkanke formy

wapnienie dystroficzne - w tk uprzednio zmienionych

podwyższa poziom ca we krwi

metaplazja wapniowa

przemiana tk zmienionej w masę wapniową lub kość

przyczyny wapnia przerzutowego

naczyność przytarczyć pierwotna lub wtórna Ca wnika masowo do komórek

nadmierne wchłanianie z jelit (przedawkowanie wit D

rozległe niszczenie kości (nowotwory)

kwasica nerkowa

najczęściej nerki płuca żołądek serce rogówka ściany naczyń

zmniejszenie zawartości wapnia w kościach

miejcowe - demineralizacja przy gruźlicy nowotworach ropniach

uogónione - systemowe choroby kośćca ciążala laktacja

systemowe choroby kośćca

rozmiękanie kości

krzywica

włókniste wyrodnie kości

zrzeszotnenie kości osteoroporoza

rozmiękanie kości (osteolamacja) występuje u dorosłych (bydło owce małpy

zahamowanie procesów mineralizacji. Zmniejszenie zawartości soli Ca przy prawidłowym zachowaniu się macierzy - prawidłowa liczba i wielkosć beleczek niedostatecznie uwapnionych Kości miękkie wyginają się

krzywica

występuje w kościach rosnących kość nie pobiera i nie odkąłda woli wapnia - pozostaje na etapie tkanki kostnawej Brak regularnej granicy między kościa a chrząstką nasadową, zgrubienie w miejscu przejścia trzonu w nasadę kora kości mieknie - zniekształcenie kości (różaniec krzywiczny)

krzywica przyczny

zaburzenia niedobór witaminy d - niedostateczna ilość w pokarmie lub upośledzone wchłanianie

włokniste zwyrodnienie kości

występuje u osobników młodych i dorosłych u koni kóż świń psów kotów

włókniste zwkyrodnienie przyczny

pierwotna nadczyność przytarczyć

wtórna nadczynność przytarczyć

nieodobry żwywieniowe

przewlwekłe chorby nerek

zrzeszotnienei kości

zmienjszenie masy prawidłowo uwapnionej kości, zmiejszona licbz a i woelość beleczek powiększenie

zrzeszczotnie kości - przyczyny

nieodobry hormonów płciwoych

nadczynośc tarczycy

pzewlekłe zatrucie fluoerm

długotrwałe unieruchomienie

nieprawidłowa dieta

u zierząt zarzdko bo brak menopałzy

zwiększenie zawartości wapnia w kościach

stymulowanie pod wpływem działania kalcytoniny przy zwięksoznym poziomie wapnia we krwi - zahamowanie oddawania wapnia z kości i zwiększenie resorpcjji zwrotnej wapnia z moczu

fizjologicznie u ptaków

oksaloza

odkładanie się w tkanach (nerki ( kryształów szczawianu wapnia

piererowtna

wtórna

zaburzenia przemiany purynowej

rozpaod kwasów nukleinowych

dna moczanowa

zaburzenie w przemianie purnyowej połączone z zatrzymywaniem i odkładaniem się w tkankach kwasu moczowego i moczanów. występuje u psów świń i ptaków odkłądnaie się białych mas mocznaów …

postarcie

dna trzeewiowa (głównie ptaki - błony surowicze jak posypane białym pudrem moczy w nerkach wątrobie gardle krtani i stawach

dna stawowa - moczany w ścięgnach i torebkach stwowych (głównnie stawy skokowe i śródstopia ) - guzki dnawe

złogi

wypadanie soli w przewodach jamistaych narządów wydzielniczych powodowene zmianami w stanie koloidów - jeśli bardzo twarde - kamienie (calculi) przyczyny

uwarunkowanie osobnicze lub rasowe (dalmatyńczyki stałą cystynurię mają - konieczna dieta pozbawiona cystyny)

zahamowanie odpływu wydalin i wydzielin

zaburzenia przemiany materii

rodzaje kamieni

moczowe - ksantyna cystyna fosoforanych węglany wapnia amonu magneuz szczawianu wpania

żółciowe barwniki żółciowe wapń choresteol

trzustkowe węglanowo wapniowe

jelitowe

ślinowe węglan wapnia

kamienie rzekowem bezoary

fitobezoary - u bydła i koni

pilobezoary - u kotowatych

lekkie, w jelitach

zanik - atrophia - stopniowe zmiejsznei się liczby lub objętości komórek narządu po osiągnięciu przez niego dojrzałości - zmiana wsteczna ilościowa

(w odróżnieniu od niedorozwoju)

zaniki:

fizjologiczne - np. grasica inolucja macicny po porodzie inwolucja gruczołu mlekowego po zakończeniu laktacji

starczy (wiąd)- mózg śledziona grucz gokrwne mięśnie

patologiczny - ły

pod wpływem podźców patologicznych każda tkanka lub narząd

morf

zwykkły

barwnikowy

z surowiczy obrzmeinem komórek

odośrodkowy

zwykły - znaikowi ulegają k miaku i podścielskia narząd ulega zmniejszeniu ale zachowuje kształt funkcje i wlaściwości

barwnikowy - mózg mięścnie szkieletowei i sercowy wątroba i tkanka tłuszczowa - wytrąca się lipofuscyna występuje w przypadku zniszczenia i starych

zanik surowiczy z obrzmienem komorek - tkanka tłuszczowa w miejsce tluszczu płyn - wyniszczenie

zanik dośrodkowy i odśrodkowy

dośrodkowy - narząd zmiejsza się równomiernie zachowuje kształt powieschnia jest gładka

odśrodkowy -

zanik włoknisty - zanikają k miąższu z tworzycącym rozrostem tkanki łącznej podścielsika

gładki pwieschnia gładka

ziarnisty

zanik z pozornym namnożeniem się jąder- tkanka tłuszcowa i mięścnie szkieletowe - zankkowi ulega cytoplazma

zanik patologiczny - przyczynowy podział

z niedorzywienia - tkanka tł i mięśnie szkieletowe

z nieczynności - niepracujący

z ucisku

z powodu działania czynników chemicznych fizycznych i toksycznych

w skuttek zniesienia wpływów trofoneurytycznych - odnerwienie

zmiany postępowe

odrost odnowa

naprawa

zmiany róznicowania komórek

przetwarzanie przemiana

brak zróżnicowania (dojrzałości)

przerost

rozrost

przeszczepianie

odrost - zdolność odtarzania k. i tkanek - powrót do stanu pierwotnego pod względem anatomicznym i czynnoścowym

komórki międzymitotyczne - zachowują zdolność podziału w ciągu całego życia organizmu

pomitotyczne

odwracalne przy znaczym uszkozeniu tkanki z nich zbudowane mogą odzyskiwać zdolność podziału (nabłonek cewek nerkowych, wątroba - hepatocyty

nieodwracalne

podział tk w zależności od zdolności do odrostu

nietrwałe (labilne -duża zdolność regeneracyjan - nabłonki mezotelium środbłonek tkanka łączna luźna i włuknista komórki tkanki krwiotw¶óczej

trwałe (stabilne - ogranicznona zdolność do odrostu - ściętna chrażstka kość mięśnie szkieletowe komórki narządów miąższowych

niezmienne - tk nerwowa mięsien sercowy

metaplazjaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
2013-03-04, histopatologia
2013-03-11, histopatologia
2013-03-25, histopatologia
2013-03-04, histopatologia
FA Plan II Niestacjonarny 2012 2013 wersja 18.03.2013, elektrotechnika PP, studfyja
2 1 VII 03 18 (2)
JNC 2013 Chapter 18 Matthews and Anwar
2013 03 08
Podatki w Działalności Gospodarczej wykłady 2013 03 16
PMwCh 2013 03
2013-04-15, histopatologia
NOTATKI WYKLAD2 2013 03 09
2013 03 07, wykład
cw rat med 11 03 18
NOTATKI WYKLADI 2013 03 09
2013 03 15 Stan sektora MSP w Polsceid 28346
2013 03 07
farmakologia 11 03 18
TPL WYK 13 03 18?wki leków

więcej podobnych podstron