opis techniczny Ania, Budownictwo UTP, rok II, semestr 4, Konstrukcje Betonowe, strop


OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

Przedmiotem projektu jest strop płytowo-belkowy, żelbetowy, monolityczny.

Zaprojektowany zgodnie z Polską Normą „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie” (PN-B-03264).

2.Charakterystyka budynku:

Jest to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, dwu-kondygnacyjny i jedno bryłowy o charakterze hali.

Budynek posiada pomieszczeniami magazynowo-produkcyjnymi oraz jest wyposażony w rampę przeładunkową i wyjścia dla dźwigów towarowych typowych, którymi odbywa się transport towarów na poszczególne kondygnacje.

Wybudowany w technologii tradycyjnej, posadowiony na fundamentach. Budynek składa się z dwóch członów:

człon I - jednokondygnacyjna hala produkcyjno-magazynowa

człon II - jednokondygnacyjna hala magazynowa

3.Podstawowe parametry:

- powierzchnia zabudowy: FZ= 117,540x01 graphic

- powierzchnia użytkowa: FU= 97,86 0x01 graphic

- kubatura: V= 587,16 0x01 graphic

4.Dane o obiekcie:

- liczba kondygnacji: 2

- szerokość obiektu: 9,6m

- długość obiektu: 15,4m

- wysokość całkowita:10,14m

- wysokość netto: H= 8,25 m

5.Lokalizacja i sytuacja:

Budynek będzie usytuowany w terenie przemysłowym, podmiejskim, posiadającym przyłącze do sieci energetycznej i kanalizacji.

Budynek będzie usytuowany na terenie płaskim

6.Podstawowe założenia projektowe:

-na strop nie działają siły poziome,

-środowisko nieagresywne, suche, klasa środowiska X0 (0x01 graphic
)

-obciążenia długotrwałe = obciążenia stałe,

- nie przewiduje się obciążeń wyjątkowych,

-warunki użytkowania nie powodują konieczności specjalnego ograniczenia ugięć,

7. Opis konstrukcyjny:

7.1 Dane podstawowe:

Projektowany element stanowi strop płytowo-belkowy wykonany w technologii monolitycznej z betonu B15 i stali A-II A-0

7.2 Płyta jednokierunkowa:

Płyta jednokierunkowa o grubości 12cm zbrojona prętami ze stali AII 0x01 graphic
, w rozstawie co 14 cm (rozkład prętów wg rysunków konstrukcyjnych).

7.3 Płyta dwukierunkowa:

Płyta krzyżowo-zbrojona o wymiarach 450,5x519 i grubości 15cm zbrojona prętami ze stali AII 0x01 graphic
, w rozstawie co 18 cm (rozkład prętów wg rysunków konstrukcyjnych).

7.4 Żebra

Płyty podparte są na 6 żebrach o wymiarach 0x01 graphic
zbrojonych prętami ze stali AII 0x01 graphic
oraz strzemionami0x01 graphic
i.

Żebra projektowano jako schemat statyczny:

-żebro jako belka wolnopodparta.

(rozkład prętów wg rysunków konstrukcyjnych).

7.5 Podciąg:

Podciąg stanowi belka o wymiarach 0x01 graphic
i długości 8,78m, podparta na środku słupem, projektowana jako belka dwuprzęsłowa.

Zbrojony czteroma prętami (dołem i górą) ze stali AII 0x01 graphic
oraz strzemionami0x01 graphic
ze stali A0 w rozstawie co 6,0cm i 18cm.

(rozkład prętów wg rysunków konstrukcyjnych).

7.6 Słup:

Słup zaprojektowano jako element betonowy osiowo ściskany o przekroju

0x01 graphic
. Zbrojenie główne czteroma prętami ze stali AII 0x01 graphic
oraz strzemionami0x01 graphic
ze stali A0 (rozkład prętów wg rysunków konstrukcyjnych).

7.7 Fundament:

Fundament zaprojektowano jako stopę fundamentową monolityczną o wymiarach 0x01 graphic
i wysokości 0,4m. Obciążenie ze słupa przekazywane jest osiowo. Stopa fundamentowa posadowiona będzie na warstwie chudego betonu B 7,5 grubości około 10 cm i z zachowaniem otuliny zbrojenia 2,1cm. Głębokość posadowienia wynosi minimalnie 100cm.

Zbrojenie fundamentu siatką prętów ze stali AII, 0x01 graphic
tworzącą oczka 9cmx9cm (rozkład prętów wg rysunków konstrukcyjnych).

7.8 Ściany zewnętrzne:

Konstrukcja ścian z bloczków POROTHERM 24P+W , ocieplenie ścian z płyt styropianowych 10cm.

7.9 Posadzka:

Posadzka betonowa wykończona lastriko i ocieplona płytą styropianową FS-45 5cm, zaizolowaną podwójną warstwą papy na lepiku.

7.10 Pokrycie dachowe:

Konstrukcja dachu to kratownica stalowa. Dach płaski, dwuspadowy pokryty blachą fałdową.

7.11 Stolarka:

Okna stalowe typu przemysłowego. Drzwi zewnętrzne stalowe.

7.12 Obróbka blacharska:

Przewiduje się wykonanie obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej grubości 0,6mm na okapach. Rynny o średnicy 12cm, rury spustowe o średnicy 10cm.

8.Przerwy technologiczne:

Konstrukcje należy wykonać w następujących etapach:

Etap1 - prace ziemne i fundamentowanie-wylanie stopy fundamentowej,

Etap2 - wykonanie słupa do wysokości podciągu

Etap3 - wykonanie stropu (podciągu, żeber i płyt).

9. Warunki realizacji:

Przewidziano deskowanie systemowe. Rozformowywać należy po 14 dniach od zabetonowania, następnie należy pielęgnować co najmniej przez tydzień.

- 1 -Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
opis tech zelbet 1, Budownictwo UTP, rok II, semestr 4, Konstrukcje Betonowe, strop
Opis techniczny domku, Budownictwo UTP, rok I, semsetr II, BO
betony, Budownictwo UTP, I rok, II semestr, beton
pomoc, Budownictwo UTP, I rok, II semestr, geodezja
betony to co potrzebne, Budownictwo UTP, I rok, II semestr, beton
Teoria Mech Bud, Budownictwo UTP, rok II, semestr 3, Mechanika Budowli
TBiZ, Budownictwo UTP, I rok, II semestr, beton
OPIS TECHNICZNY- czopuch -, Budownictwo UTP, II rok, IV semestr, Instalacje, instalacje, sanit, Inst
opis techniczny - mój, Budownictwo UTP, III rok, DUL stare roczniki, Projektowanie dróg i ulic, Przy
Opis techniczny projektu architektoniczno, geodezja, ROK II, Zarys budownictwa
Opis techniczny - nowy, Budownictwo Politechnika Rzeszowska, Rok IV, Konstrukcje Metalowe, Konstrukc
Opis techniczny, Budownictwo, Budownictwo Ogolne (rok II) 1
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (5), KATEDRA BUDOWNICTWA
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (5), KATEDRA BUDOWNICTWA
Opis techniczny-Ania, Skrypty, UR - materiały ze studiów, studia, studia, 4 BOGDAN, Semestr II, Wiej

więcej podobnych podstron