do druku moja poprawa

Zestawienie wyników:

Wykop [m3] Nasyp [m3]
Niwelacja działki 3254,80 2168,99
Skarpa działki 323,02 413,04
SUMA: 3577,82 2582,03
Wykop pod budynek: 610,76
Humus W N
640 560

Dokładny bilans mas ziemnych.

W N O Z
Humus 1200 m3 1200 m3
Niwelacja 2937,83 m3 3142,03 m3
Wykop pod budynek 610,76 m3 204,20 m3 42,73 m3 363,83 m3

W- Wykop

N – Nasyp

O – Odkład

Z – Zwałka

U – Urlop

Humus : 560 m­­3 + 640 m3 = 1200 m3

Niwelacja (wykop) : 323,03 m3 + 2614,80 m3 = 2937,83 m3

Niwelacja (nasyp) : 2728,99 m3 + 413,04 m3 = 3142,03 m3

Niwelacja (zwałka) : 3142,03 m3 – 2937,83 m3 = 204,2 m3

Wykop pod budynek : V = 610,76 m3

Vcałk = F1 * H skarpy boczne wykopu pod budynek (do nasypania).

610,76 m3 – (473,36 m2 * 1,2 m) = 42,73 m3

Współczynnik spulchnienia dla nasypu z gleby z korzeniami (kategoria III) wynosi ssp=1,25

Współczynnik zagęszczenia obliczam ze wzoru:

Przyjmuję sz=0,9.

Współczynnik spulchnienia końcowego obliczam ze wzoru:

Objętość zdejmowanego humusu:

V=560 m3 + 640 m3 = 1200 [m3]

Objętość ziemi w stanie naturalnym, która zostanie wykopana w procesie niwelacji:


VWnat = VW × ssp=2937, 83 × 1, 25 = 3672, 29m3

Objętość ziemi w stanie naturalnym przeznaczona na nasypy:

$V_{\text{nat}}^{\text{zas.n}} = \frac{V_{N}}{S_{\text{sk}}} = \frac{3142,03}{1,13} = 2780,56\ \lbrack$m3]

Objętość ziemi w stanie naturalnym przeznaczona na obsypanie fundamentów


$${V_{\text{NB}}}^{\text{nat}} = \frac{V_{F}}{s_{\text{sk}}} = \frac{42,73}{1,13} = 37,81m^{3}$$

Objętość ziemi w stanie spulchnionym przeznaczona do wywozu z wykopu pod budynkiem:

Vsplwyw.b = Vwb * Ssp = 610, 76 * 1, 25 = 763, 45 [m3]

W N O Z
Humus 1200 m3 1200 m3
Niwelacja 3672, 29 m3 2780, 56  m3 891,73 m3
Wykop pod budynek 763,45 m3 37,81 m3 725,64 m3

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ściąga TP do druku moja
do druku moja strona tytułowa, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedag
projekt ogrzewnictwo do druku po poprawie
Roczny plan poprawiony do druku (1), WYCHOWANIE FIZYCZNE, PIŁKA RĘCZNA
aminokwasy lab biochem poprawione do druku, BIOCHEMIA
org. syst. prod. wykad poprawiony do druku, inż. BHP, V semestr
lalka poprawione do druku
Laborka?rro poprawiona do druku
Bibliografia moja do druku
poprawione do druku
Choroby zakazne wieku dzieciecego do druku
Zaburzenia rownowagi wodnej do druku 9
Piesni maryjne na procesje do druku
czesci rozbite new do druku

więcej podobnych podstron