Giełda egzamin lekarski 2013.01.28, LEKARSKI, 1 rok lerkarski, Biologia medyczna, giełdy b medyczna, giełdy b medyczna

Pobierz dokument
gielda.egzamin.lekarski.2013.01.28.lekarski.1.doc
Rozmiar 43 KB

Giełda egzamin lekarski 2013-01-28

 1. jaki środek powoduje FAS? alkohol

 2. przy jakiej chorobie występuje alzheimer? Down

 1. Down translokacyjny jaki % szans, że chorobę przekaże mężczyzna? 2-5%

 2. jaką metodą wykryjesz HIV w organizmie? RT-PCR

 3. w jakiej chorobie występuje rozszczep podniebienia, polidaktylia? zespół Patau

 4. epistaza recesywna to przykład genów: nieallelicznych

 5. przykładem kodominacji jest: grupa krwi MN

 6. facet chory na hemofilię A, brat żony ma też chory na Hemofilę A, jak szanse jest na chore dziecko? hemofilia 1:8

 7. mutacja w receptorze hormonu antymullerowskiego u kobiety co powoduje?

 8. PKD2 (wielotorbielowatość) jakie są objawy? objawy kliniczne po 70r.ż/sprężony z płcią/powstacją krwiaki w mózgu/cięższy niż PKD1

 9. mutacja w genie SHOX powoduje w Turnerze niskorosłość

 10. Turner/Klinefeter coś z kariotypem

 11. w wyniku nondysjunkcji naczęściej powstaje :trisomia/mono/disomia/tetrasomia

 12. CGH - na czym polega?

 13. co jest źródłem promieniowania gamma? reakcja jądrowa

 14. mutacja alfa reduktazy: nie wykształci się cewka moczowa, penis

 15. jakie są badania przesiewowe w Polsce wśród noworodków? niedoczynność tarczycy i
  mukowiscydozę/ mukowiscydozę i galaktozemię/ hypotyreozę i hipercholesterolemię/hipercholesterolemię i fenyloketonurię

 16. retinoblastoma to: wysoka penetracja, choroba autosomalna dominująca

 17. ekspresywność - co to jest?

 18. czy gen retinoblastomy jest we wszystkich komórkach organizmu? tak

 19. dlaczego ktoś gdy miał gen retinoblastomy, nie jest chory? co to za zjawisko? niepełna penetracja

 20. piętno genomowe co to jest? żadna odp nie pasowała

 21. jaka mutacja w genie SRY w rejonie PAR ?

 22. ciałko Barra - jaki rodzaj chromatyny?-fakultatywna

 23. co powoduje mutację typu frameshift jaka mutacja? insercja i delecja

 24. fenyloketonuria, jaki się gromadzi związek? kwas fenylopirogronowy

 25. jaka choroba dziedziczy się wielczynnikowo: pląsawica Humgtingtona, wady cewy nerwowej

 26. Willson (mutacja w genie takim), jak metoda, by go wykryć? metoda fish specyficznia genowo

 27. osoba chora ma hipofosfatemię, nie odkłada wapnia w kości; jakie są objawy tej choroby? branzelowate nadgarstki/koślawość, szpotawość

 28. choroba sprzężona z płcią, recesywna; dlaczego chorują kobiety, a nie mężczyźni? bo hemizygoty męskie są letalne

 29. 21 dzień chromosom X - dezaktywacja, zaznacz zdanie fałszywe: są na nim geny aktywne

 30. jaki enzym jest w erytrocytach? dehyrogenaza glukozo - 6 - fosforanowa

 31. komórki do analizy powinno umieścić się w roztworze: hipotonicznym (by napęczniały)

 32. chromosom philadelphia odpowiada za: przewlekłą/chroniczną/nieuleczalną białaczkę szpikową

 33. podano kariotypy, które nie możesz zbadać mikromacierzach? 47, XX, +21/46, XY, t(7, 20) - to, bo jest zrównoważona/47, XY, t(7, 20) +21

 34. jaki jest to rodzaj dziedziczenia: 9:3:3:1? klasyczne mendlowskie

 35. Chory na AR chce mieć dziecko z osobą zdrową: 100 % jego dzieci będzie nosicielami

 36. jaka szansa dziecka chorego fenyloketonuria 100%

 37. dlaczego jest denaturacja w FISH?

 38. ile cząsteczek DNA mają chromosomy metafazalne? -2 cząsteczki DNA/4cząsteczki DNA/100/1000

 39. w mutacji mt DNA jak tkanka będzie chora? mięśniowa

 40. która cząsteczka RNA ulega splincingowi? mRNA

 41. jaki związek interkaluje DNA? bromek etydyny

 42. jakie związki działają mutagennie na fazę S cyklu komórkowego? metotreksat i inhibitor tropoizomerazy II

 43. jak zapiszesz, zgodnie z prawem Hardiego - Weinberga częstość heterozygot? 2pq

 44. dziedziczenie wieloczynnikowe - co na nie wpływa? - wszystko(wiek, płec itd.)

 45. zdrowi rodzice maja chore na fenyloketonuri dziecko. Jakie ryzyko że nastepne dziecko będzie chore a jakie ze będzie nosicielem? ryzyko kolejnego dziecka nosiciela 100%


Pobierz dokument
gielda.egzamin.lekarski.2013.01.28.lekarski.1.doc
Rozmiar 43 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
nowotwory, LEKARSKI, 1 rok lerkarski, Biologia medyczna
biologia medyczna stomatologia, LEKARSKI, 1 rok lerkarski, Biologia medyczna
odpowiedzi biologia lek 2012 z madziowymi odpowiedziami, LEKARSKI, 1 rok lerkarski, Biologia medyczn
egzamin teoria gielda, LEKARSKI, 1 rok lerkarski, Anatomia, giełdy
egzamin pratyk gielda, LEKARSKI, 1 rok lerkarski, Anatomia, giełdy
2012.12.13 Ćwiczenie12 Karty pracy, Lekarski I rok ŚUM, biologia, biologia egzamin, biologia 3 blok,
2012.12.07 Cwiczenie11 Karty pracy, Lekarski I rok ŚUM, biologia, biologia egzamin, Biologia 2 blok
gielda chaotyczna ale moze sie jeszcze komus przyda, Umed Łódź lekarski I rok 2014-15, biofizyka, gi
2012.11.30 Biologia molekularna konspekt bloku 3, Lekarski I rok ŚUM, biologia, biologia egzamin, bi
biol +odp, Lekarski I rok ŚUM, biologia, biologia egzamin
parazyty pytania pokora, Lekarski I rok ŚUM, biologia, biologia egzamin, Biologia 2 blok, pazrazyty
Mechanizmy naprawcze, Lekarski I rok ŚUM, biologia, biologia egzamin, Biologia 2 blok
I kolo, Lekarski I rok ŚUM, biologia, biologia egzamin
2012.12.13 Ćwiczenie13 Karty pracy, Lekarski I rok ŚUM, biologia, biologia egzamin, biologia 3 blok,
Reakcja zapalna pasożyty zewnętrzne, Lekarski I rok ŚUM, biologia, biologia egzamin, biologia 3 blok

więcej podobnych podstron