FIZ41(1), Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria

Pobierz dokument
fiz41.1.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.z.doc
Rozmiar 52 KB

Chowaniec Aleksander 18.03.1996 r

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 41

Temat:

Wyznaczanie natężenia nieznanego źródła światła za pomocą fotometru.

Zagadnienia do samodzielnego poracowania:

1. Wielkości fotometryczne, jednostki.

2. Fotometry - budowa i działanie.

Wykonanie ćwiczenia :

1. Na ławie optycznej ustawić żródło światła i fotometr :

0x08 graphic

2. W zaciemnionym pomieszczeniu po przygotowaniu oka do widzenia, ustawić kostkę fotometryczną w takim położeniu, aby obie połówki pola widzenia były jednakowo oświetlone. Przy tym położeniu fotometru zmierzyć odległość od nieznanego źródła światła r oraz od nieznanego źródła światła rx .

3. Pomiar powtórzyć dziesięć razy dla tego samego źródła i oszacować błąd pomiaru położenia kostki fotometrycznej.

4. Obliczyć natężenie nieznanego źródła światła Ixśr biorąc średnie wartości rx oraz r.

5. Wyznaczyć błąd maksymalny z jakim został wykonany pomiar natężenia nieznanego źródła światła Ix.

6. Obliczyć wielkość całkowitego źródła świetlnego wysyłanego przez badane źródło światła : Φ = Iω, ω - kąt bryłowy.

r

rśr

Δrmax

rx

rxśr

Δrxmax

I

Iśr ± ΔI

Φ ± ΔΦ

[ m ]

[ m ]

[ m ]

[ m ]

[ m ]

[ m ]

[ cd ]

[ cd ]

[ lm ]

0.587

0.5735

0.001

0.413

0.4265

0.001

19

10.5 ± 0.087

132 ± 1.1

0.576

0.5735

0.001

0.424

0.4265

0.001

19

10.5 ± 0.087

132 ± 1.1

0.573

0.5735

0.001

0.427

0.4256

0.001

19

10.5 ± 0.087

132 ± 1.1

0.56

0.5735

0.001

0.44

0.4256

0.001

19

10.5 ± 0.087

132 ± 1.1

0.574

0.5735

0.001

0.426

0.4256

0.001

19

10.5 ± 0.087

132 ± 1.1

0.564

0.5735

0.001

0.436

0.4256

0.001

19

10.5 ± 0.087

132 ± 1.1

0.584

0.5735

0.001

0.416

0.4256

0.001

19

10.5 ± 0.087

132 ± 1.1

0.572

0.5735

0.001

0.428

0.4256

0.001

19

10.5 ± 0.087

132 ± 1.1

0.575

0.5735

0.001

0.425

0.4256

0.001

19

10.5 ± 0.087

132 ± 1.1

0.57

0.5735

0.001

0.43

0.4256

0.001

19

10.5 ± 0.087

132 ± 1.1

Przykłady obliczeń :

Wnioski :

Metoda wyznaczania natężenia nieznanego źródła światła za pomocą fotometru oparta jest na porównywaniu za pomocą fotometru dwóch źródeł światła, znanego oraz nieznanego. W ćwiczeniu mieliśmy za zadanie wyznaczyć natężenie nieznanego źródła światła Ixśr, oraz wielkość całkowitego strumienia świetlnego wysyłanego przez badane źródło φ , wynoszą one odpowiednio : Ixśr = 10.5 cd φ = 132 lm a ich błedy odpowiednio : ΔIxśr = 0.087 cd Δφ = 1.1lm

Wpływ na wielkość błedów było zastosowanie w ćwiczeniu niezbyt dokładnego fotometru oraz nierównomierności oświetlania fotometru przez badane źródło światła wynikające z wzajemnie nieliniowego ich ustawienia.

r

rx

fotometr

źródło znane

źródło nieznane


Pobierz dokument
fiz41.1.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.z.doc
Rozmiar 52 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr.45, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZYKA 1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.46, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FALEDW~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Kosmiczna antymateria referat, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.10, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
CIGAZF~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Wykorzystanie energii w warunkach ziemskich, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laborat
Wspolczynnik zalamania swiatla, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ3~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
sprw.1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
WICZEN~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1944~1
73BCZT~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI6448~1

więcej podobnych podstron