Katecheza 7, Katecheza KLASA CZWARTA


Katecheza 7

MODLITWA:

Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją prawdziwą przyjaźń do ludzi. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za twoją prawdziwą wierność nam, ludziom. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje postanowienie naprawienia zniszczonej przez człowieka Twojej przyjaźni. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za Jezusa, przez którego jeszcze raz dałeś nam poznać, że zawsze jesteś nam bliski, że zawsze obdarowujesz nas swoja przyjaźnią. Amen.

TATO (NIE BOJĘ SIĘ GDY CIEMNO JEST)

Ref. Nie boję się gdy ciemno jest,

Ojciec za rękę prowadzi mnie. /x2

1. Dziękuję Ci tato za wszystko co robisz,

Że bawisz się ze mną, na rękach mnie nosisz.

Dziękuję Ci tato i wiem to na pewno

Przez cały dzień czuwasz nade mną!

2. Czasem się martwię, gdy czegoś nie umiem

Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz.

Śmieję się głośno kiedy żartujesz,

Bardzo Cię kocham i potrzebuję!

3. Nasz Ojciec mieszka w Niebie, kocha mnie i ciebie.

On nas kocha, kocha mnie i ciebie.

4. Sanki są w zimie, rower jest w lato,

Mama to nie jest to samo co tato!

BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT

Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał

Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał

O Jezus, Jezus, Jezus. /2x

Martwisz się czasem, czy jesteś kochany, czy darzą cię przyjaźnią rodzice, bliscy, koleżanki i koledzy i wiele innych osób. Wielu ludzi pyta też, czy Pan Bóg ich kocha, czy obdarowuje ich swą przyjaźnią. Jak można takim ludziom wytłumaczyć, że Bóg ich naprawdę kocha?

Odpowiedź na te pytania wierzący w Boga znajdują w Piśmie Świętym. Jednak nie jest to odpowiedź prosta. Zawiera się w opowiadaniach biblijnych, z których wiele będziemy czytać. Będziemy w nich poznawać i odkrywać, co Pan Bóg czyni dla ludzi, aby ich przekonać o swojej przyjaźni.

Jedno z pierwszych opowiadań z Pisma Świętego o tym, co Pan Bóg uczynił, aby ludzie byli szczęśliwi, wyjaśnia: Pan Bóg dał człowiekowi ziemię, aby ją uprawiał. Takie wyrażenie oznacza, że Pan Bóg podarował człowiekowi ziemię, aby korzystał z jej bogactw, jej skarbów. Pan Bóg dał też człowiekowi poznać, że dobre korzystanie z ziemi wymaga posłuszeństwa Bogu. W ten sposób Bóg okazał ludziom swoją wielką przyjaźń.

Człowiek jednak bardzo ją osłabił przez nieposłuszeństwo Bogu. I tak sprowadził na siebie nieszczęście. Został sam, bez bliskości i przyjaźni Pana Boga.

Nasz Stwórca nie pogodził się z wyrokiem, jaki człowiek wydał sam na siebie przez okazane Mu nieposłuszeństwo. Zapewnił o tym wszystkich ludzi Pan Jezus. Co więcej, powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Słowa Jezusa przekonują nas, że Bóg zapragnął naprawić to, co ludzie zepsuli i zniszczyli - swoją przyjaźń z Bogiem. Z Ewangelii św. Jana, dowiadujemy się, że Pan Bóg nie tylko mówi do ludzi o swojej życzliwości i przyjaźni wobec nich. On przywraca utraconą przyjaźń. Największym znakiem potwierdzającym przyjaźń Boga jest Jezus. To dzięki Jezusowi mogą na nowo stać się w pełni szczęśliwymi.

Każdy, kto poznał prawdziwą przyjaźń Pana Boga, wyznaje:

Telegram:

 

TELEGRAM

 


 Adresat:
 

      

 


Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, by świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

 

Św. Jan Ewangelista 3, 16-17

Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego [Jezusa] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).


TATO (NIE BOJĘ SIĘ GDY CIEMNO JEST)

Ref. Nie boję się gdy ciemno jest,

Ojciec za rękę prowadzi mnie. /x2

1. Dziękuję Ci tato za wszystko co robisz,

Że bawisz się ze mną, na rękach mnie nosisz.

Dziękuję Ci tato i wiem to na pewno

Przez cały dzień czuwasz nade mną!

2. Czasem się martwię, gdy czegoś nie umiem

Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz.

Śmieję się głośno kiedy żartujesz,

Bardzo Cię kocham i potrzebuję!

3. Nasz Ojciec mieszka w Niebie, kocha mnie i ciebie.

On nas kocha, kocha mnie i ciebie.

4. Sanki są w zimie, rower jest w lato,

Mama to nie jest to samo co tato!

TATO (NIE BOJĘ SIĘ GDY CIEMNO JEST)

Ref. Nie boję się gdy ciemno jest,

Ojciec za rękę prowadzi mnie. /x2

1. Dziękuję Ci tato za wszystko co robisz,

Że bawisz się ze mną, na rękach mnie nosisz.

Dziękuję Ci tato i wiem to na pewno

Przez cały dzień czuwasz nade mną!

2. Czasem się martwię, gdy czegoś nie umiem

Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz.

Śmieję się głośno kiedy żartujesz,

Bardzo Cię kocham i potrzebuję!

3. Nasz Ojciec mieszka w Niebie, kocha mnie i ciebie.

On nas kocha, kocha mnie i ciebie.

4. Sanki są w zimie, rower jest w lato,

Mama to nie jest to samo co tato!

TATO (NIE BOJĘ SIĘ GDY CIEMNO JEST)

Ref. Nie boję się gdy ciemno jest,

Ojciec za rękę prowadzi mnie. /x2

1. Dziękuję Ci tato za wszystko co robisz,

Że bawisz się ze mną, na rękach mnie nosisz.

Dziękuję Ci tato i wiem to na pewno

Przez cały dzień czuwasz nade mną!

2. Czasem się martwię, gdy czegoś nie umiem

Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz.

Śmieję się głośno kiedy żartujesz,

Bardzo Cię kocham i potrzebuję!

3. Nasz Ojciec mieszka w Niebie, kocha mnie i ciebie.

On nas kocha, kocha mnie i ciebie.

4. Sanki są w zimie, rower jest w lato,

Mama to nie jest to samo co tato!

TATO (NIE BOJĘ SIĘ GDY CIEMNO JEST)

Ref. Nie boję się gdy ciemno jest,

Ojciec za rękę prowadzi mnie. /x2

1. Dziękuję Ci tato za wszystko co robisz,

Że bawisz się ze mną, na rękach mnie nosisz.

Dziękuję Ci tato i wiem to na pewno

Przez cały dzień czuwasz nade mną!

2. Czasem się martwię, gdy czegoś nie umiem

Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz.

Śmieję się głośno kiedy żartujesz,

Bardzo Cię kocham i potrzebuję!

3. Nasz Ojciec mieszka w Niebie, kocha mnie i ciebie.

On nas kocha, kocha mnie i ciebie.

4. Sanki są w zimie, rower jest w lato,

Mama to nie jest to samo co tato!

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Katecheza 35, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 54, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 63, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 3, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 58, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 41, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 40, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 24, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 64, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 22, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 8, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 33, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 6, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 1, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 51, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 25, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 47, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 53, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 16, Katecheza KLASA CZWARTA

więcej podobnych podstron