Ćw[1]. 04 - Stale narzędziowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, lab 4


Wnioski

Wpływ parametrów obróbki cieplnej na strukturę i właściwości wytrzymałościowe stali:

  1. Prędkość chłodzenia przy hartowaniu wpływa na strukturę otrzymanej stali, możemy otrzymać strukturę martenzytyczną dla V>Vkr lub bainityczną dla V<Vkr. Otrzymanie struktury bainitycznej czyni niepotrzebnym proces odpuszczania (ze względu na niewystępowanie naprężeń).

  2. Wzrost temperatury odpuszczania wywołuje spadek twardości osnowy martenzytycznej, jednocześnie jednak następuje utwardzenie węglikami nierozpuszczalnymi podczas austenityzowania, utwardzenie wydzieleniami węglików stopowych oraz wzrost twardości wywołany przemianą austenitu szczątkowego, co prowadzi do ogólnego wzrostu twardości. Wzrost temperatury odpuszczania wpływa na:

3. Czas ma również znaczny wpływ na strukturę (wydzielenia, rozpuszczanie), a przez to również

na właściwościWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćw[1]. 10 - Materiały kompozytowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawoz
Ćw[1]. 01 - Stale w stanie dostawy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawo
Ćw[1]. 06 - Miedź i jej stopy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdani
1 - Stale w stanie dostawy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania N
Ćw[1]. 08 - Warstwy powierzchniowe o specjalnych wlasciwosci, Politechnika Poznańska ZiIP, II semest
Ćw[1]. 12 - Przyczyny przedwczesnego zużycia części maszyn i, Politechnika Poznańska ZiIP, II semest
Spr. 4-Materiałoznawstwo, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM
NOM ( I kolokwium II semestr) opracowane przez Piaska, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
5 elazo w giel, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawoz
semestr drugi pierwsze koło, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
korozja 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdania
materiały 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdani
NoM K1SII, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
wyniki kol pop 1 sem, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
Alotropia, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, lab 3
materiały 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdani
Sprawozdanie - KiP - inf71344 i inf78881, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-

więcej podobnych podstron