1450


Grupa T0X2S1

1. ………………………………..- redaktor

2. ………………………………..

3. ………………………………..

4. ..............................................

5. ..............................................

REFERAT

na seminarium z przedmiotu „Ekologistyka”

TEMAT 2.5. WYBRANE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO (cz. 2)

ZAGADNIENIA:

5. Komunikacja zagadnień środowiskowych.

6. Auditowanie jakości i środowiska.

7. Certyfikacja systemu zarzadzania środowiskowego.

8. Ocena środowiskowa miejsc i organizacji.

LITERATURA PODSTAWOWA LUB WPROWADZAJĄCA W PROBLEM:

1. A. MATUSZAK-FLEJSZMAN - System zarządzania środowiskowego w organizacji, Poznań

2007 (rozdz. 4).

Ustalenia formalne:

1. Termin oddania - 02.04.2012 r., godz.13.30,

2. Gotowość do referowania wszystkich członków zespołu - 02.04.2012 r., godz.13.30,

3. Struktura opracowania - według załączonego wzoru,

4. Objętość tekstowa łącznie ze stroną tytułową - 6 str. A-4 czcionką 12 pkt,

5. Niezbędne materiały do prezentacji,

6. Druk dwustronny,

7. Koncepcja referowania całości - 10-20 min,

-WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ REFERATU-

Grupa …………………………. Termin oddania ………………………….

1. ………………………………..- redaktor

2. ………………………………..

3. ………………………………..

4. ..............................................

5. ..............................................

REFERAT

na seminarium z przedmiotu „Ekologistyka”

Temat:……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….

Cel:…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

Zagadnienia:

1. Tytuł zagadnienia 1 i nazwisko autora,

2. Tytuł zagadnienia 2 i nazwisko autora,

3. Tytuł zagadnienia 3 i nazwisko autora,

4. Tytuł zagadnienia 4 i nazwisko autora,

5. Podsumowanie redaktora,

6. Wykaz załączników.

Literatura (książki, akty prawne, strony internetowe, artykuły):

1. ……………………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………………..

itd.

Podpisy autorów opracowania:

1. ……………….. 2. ……………. 3. ……………… 4. …………… 5. ……………..

(podpis redaktora)

- DRUGA I NASTĘPNE STRONY-

1. Tytuł zagadnienia i nazwisko autora.

(treść zagadnienia)

itd.

………………………………………………………………………………………………………………..

5. Podsumowanie redaktora

(treść podsumowania)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
NHV 100 400N 4 1450 id 318032 Nieznany
1450
N 1450
1450
1450
Brother HL 1230, 1440, 1450, 1470n Parts Manual
1450
1450
1450
1450
Geoff Mortimer Early Modern Military History, 1450 1815 (2004)
1450 oczy tej małej raz dwa trzy RSIZLWLRWW5MAPXOXR2HMYPK2SEA42OCT5YVDHA
1450
1450
NHV 100 400N 4 1450 id 318032 Nieznany
1450
N 1450
War and the World, 1450 2000

więcej podobnych podstron