pH roztworów, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdania


Protokół z ćwiczenia 1.

Hydroliza soli i pH roztworów.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Budownictwo-Magisterskie

data wykonania ćwiczenia:

Grupa

prowadzący:

godz. 8:00

PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA:

W pierwszej częsci doświadczenia przygotowujemy roztwory HCL o stężeniach od 0,1 do 0,000001 mola co wykonujemy w następujacy sposób:

-

Pierwsza część doświadczenia polegała na rozcieńczeniu kwasu HCl w zakresie stężeń od 0,1 mola do 0, 000001mola. Należało to wykonać w następujący sposób:

-do kolbki miarowej o pojemności 100 ml przenosimy pipetą 10 ml 0,1 M HC i

uzupełniamy wodą destylowaną do kreski,

-po zakorkowaniu dokładnie mieszamy,

-otrzymujemy ten sposób roztwór 0,01M HCl,

-z w ten sposób przygotowanego roztworu pipetą z odpowiednim oznaczeniem

odmierzamy 10 ml, przenosimy do odpowiedniej kolbki i uzupełniamy woda

destylowaną,

-po dokładnym wymieszaniu otrzymujemy kwas 0,001M,

-postępując analogicznie otrzymujemu pozostałe stężenia.

Po przygotowaniu roztworów przenosimy do naczyniek polietylenowych po około 45 ml każdego z roztworów.

Następnie w odpowiednio oznaczonych naczyńkach polietylenowych rozpuszczamy sole:

NaH2PO4, Na3PO4, CH3COONa, NH4Cl, NiCl2, Na2SO4, NaHCO3.

Następnie mierzymy za pomocą pH-metru pH przygotowanych próbek.

WYNIKI POMIARÓW

KWASY

nazwa wzór wartość pH stężenie

-kwas szczawiowy H2C2O4 1,85 0,1M

-kwas octowy CH3COOH 3,25 0,1M

-chlorowodór HCl 1,60 0,1M

-chlorowodór HCl 2,51 0,01M

-chlorowodór HCl 3,24 0,001M

-chlorowodór HCl 4,17 0,0001M

-chlorowodór HCl 5,25 0,00001M

-chlorowodór HCl 5,48 0,000001M

SOLE

nazwa wzór wartość pH stężenie

-chlorek sodu NaCl 6,20 0,1M

-chlorek niklu NiCl2 5,99 0,1M

-chlorek amonu NH4Cl 5,47 0,1M

-wodorowęglan sodu NaHCO3 7,63 0,1M

-octan sodu CH3COONa 6,75 0,1M

-fosforan sodu Na3PO4 10,41 0,1M

REAKCJE ZACHODZĄCE W DOŚWIADCZENIU:

Podczas hydrolizy różnych soli zaszły reakcje tłumaczące ich zasadowy, kwaśny, lub też obojętny charakter:

0x08 graphic

Na3PO4 → 3Na+ +PO43-

H2O <=> OH- + H+ pierwszy stopień hydrolizy

↓↑

HPO42-

0x08 graphic
+

H2O <=> OH- + H+

↓↑ drugi stopień hydrolizy

H2PO4-

0x08 graphic
+

H2O <=> OH- + H+

↓↑ trzeci stopień hydrolizy

H3PO4

-podczas hydrolizy CH3COONa:

CH3COONa → Na+ +CH3COO-

H2O <=> OH- + H+

↓↑

CH3COOH

-podczas hydrolizy NH4Cl:

NH4Cl → NH4+ +Cl-

H2O <=> OH- + H+

↓↑

NH3 +H2O

-podczas hydrolizy NiCl2:

NiCl2 → Ni2+ +2Cl-

2 H2O <=> 2 OH- + 2 H+

↓↑

Ni(OH) 2

-podczas hydrolizy NaHCO3:

NaHCO3→ Na+ + HCO3-

0x08 graphic

HCO3- → Na+ + CO32-

+ pierwszy stopień hydrolizy

H2O <=> OH- + H+

↓↑

0x08 graphic
HCO3-

+

H2O <=> OH- + H+ drugi stopień hydrolizy drugi stopień hydrolizy

↓↑

H2CO3

WNIOSKI:

Celem doświadczenia było sprawdzenie jakie pH mają różne roztwory różnych kwasów i soli. Z doświadczenia wynika, że pH kwasów jest zawsze mniejsze od 7. Prawdziwa jest także zależność, że im silniejszy kwas tym pH badanego roztworu jest niższe .Najlepiej świadczy o tym pH kwasu solnego o różnych stężeniach . W doświadczeniu badaliśmy także pH różnych soli. Jak wynika z wyników sole mogą być zasadowe, pH większe od 7, lub o odczynie kwaśnym ( pH mniejsze od 7 ). Jeżeli sól pochodzi od mocnej zasady i słabego kwasu (np. Na3PO4 ) pH roztworu jest większe od 7. Sól taka ma odczyn zasadowy. Jeżeli sól pochodzi od słabej zasady i mocnego kwasu (np.NH4Cl ) to ma ona odczyn kwaśny ; pH takiego roztworu jest mniejsze od 7. Wynika to z reakcji hydrolizy. Jeżeli bowiem aniony dysocjowanej soli reagują z kationami H+ pochodzącymi z wody to powstaje nadmiar kationów w soli, a odczyn roztworu jest kwaśny, jeżeli natomiast kationy soli reagują

z OH-, to jest nadmiar anionów soli i roztwór jest zasadowy. Może też się zdarzyć, że sól pochodzi od mocnej zasady i mocnego kwasu. Przykładem takim może być NaCl. W naszym doświadczeniu pH wyszło 5,75. Wynik ten jest jednak błędny. Wynik powinien być równy 7, gdyż sól ta nie hydrolizuje i jest to roztwór obojętny. Błąd ten jest zapewne wynikiem niedokładności w dokonaniu doświadczenia. Roztwór mógł być zbyt słabo zamieszany, lub pH-metr był niedostatecznie opłukany, po mierzeniu pH jakiegoś kwasu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Spr. 4-Materiałoznawstwo, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM
Ćw[1]. 04 - Stale narzędziowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdani
NOM ( I kolokwium II semestr) opracowane przez Piaska, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
5 elazo w giel, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawoz
Ćw[1]. 06 - Miedź i jej stopy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdani
semestr drugi pierwsze koło, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
Ćw[1]. 10 - Materiały kompozytowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawoz
korozja 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdania
materiały 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdani
NoM K1SII, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
wyniki kol pop 1 sem, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
1 - Stale w stanie dostawy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania N
Alotropia, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, lab 3
materiały 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdani
Sprawozdanie - KiP - inf71344 i inf78881, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-
Ćw[1]. 01 - Stale w stanie dostawy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawo
MATERIALOZNASTWO WYKLADY AM SZCECIN, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-s
Ćw[1]. 08 - Warstwy powierzchniowe o specjalnych wlasciwosci, Politechnika Poznańska ZiIP, II semest

więcej podobnych podstron