sprw.1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria


Marcin NOWOSIAD 31.03.2001

I BD, LP-8, G-4

Temat ćwiczenia 1: „Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.”

Zagadnienia do samodzielnego opracowania:

1. Prawo powszechnej grawitacji.

2. Drgania harmoniczne proste.

3. Wahadło fizyczne.

Wykonanie ćwiczenia:

1. Wyznaczyć odległość między ostrzami Lr

2. Zawiesić wahadło na ostrzu O1 i ustawić masę m2 jak na rysunku.

3. Przesuwać masę m2 od A do B co 5cm i wyznaczyć okres każdego z położeń masy m2, T1” ,T2” itd.

4. Zawiesić wahadło na ostrzach O2 i powtórzyć czynność jak na dla pkt.3

5. Otrzymane wyniki z pkt. 3 i 4 umieścić w tabeli.

6. Sporządzić wykres T = f ( L ) i wyznaczyć T oraz wyliczyć gd.

7. Oszacować błąd pomiaru i otrzymany wynik podać w postaci : g = gd ± Δgd

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

L

T1

T2

Lr

T

g ± Δg

[ cm ]

[ s ]

[ s ]

[ cm ]

[ s ]

[ m / s2]

130

130

125

130

120

130

115

130

110

130

105

130

100

130

95

130

90

130

85

130

80

130

75

130

70

130

65

130

60

130

55

130

50

130

45

130

40

130

35

130

30

130

25

130

20

130

15

130

m2

O2

O1

B

A

m1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr.45, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZYKA 1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.46, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ41(1), Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FALEDW~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Kosmiczna antymateria referat, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.10, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
CIGAZF~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Wykorzystanie energii w warunkach ziemskich, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laborat
Wspolczynnik zalamania swiatla, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ3~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
WICZEN~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1944~1
73BCZT~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI6448~1

więcej podobnych podstron