25. Energia potencjalna w polu centralnym, Fizyka - Lekcje


Temat: Energia potencjalna centralnego pola grawitacyjnego

  1. Energia potencjalna

Obliczmy pracę jaką należy wykonać, aby przenieść ciało z pkt. 0x01 graphic
do pkt. 0x01 graphic

0x08 graphic

Średnia wartość siły grawitacji 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic

Pole grawitacyjne jest polem zachowawczym, tzn. że praca wykonana przy przesuwaniu ciała w tym polu nie zależy od drogi, po którym poruszało się ciało, a zależy jedynie od położenia początkowego i końcowego tego ciała. Wynika z tego, że w polu zachowawczy praca wykonana po drodze zamkniętej równa jest zero.

0x08 graphic

Definicja energii potencjalnej 0x01 graphic

„-" oznacza, że pole sił grawitacyjnych jest polem sił przyciągania

Energia potencjalna w centralnym polu grawitacyjnym jest równa pracy jaką należy wykonać, aby przesunąć ciało z nieskończoności do danego punktu pola.

  1. Potencjał pola grawitacyjnego jest to wielkość skalarna liczbowo równa energii potencjalnej jednostkowej masy mierzonej w danym punkcie pola

Z definicji 0x01 graphic

Potencjałem pola grawitacyjnego w danym punkcie nazywamy stosunek energii potencjalnej, jaką ma w tym punkcie umieszczone ciało, do masy tego ciała.

Jednostka potencjału grawitacyjnego 0x01 graphic

Wartość potencjału 0x01 graphic

Wzór na pracę 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

B

A

Ep

r

RZWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Obliczanie energii potencjalnej, Studia, Semestr 1, Fizyka, Sprawozdania
Prawo powszechnego ciążenia. Prawa Keplera. Energia i praca w polu grawitacyjnym, fizyka
31. Ruch ładunku w polu elektrostatycznym, Fizyka - Lekcje
26. Ruch ciał w polu grawitacyjnym, Fizyka - Lekcje
40. Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym, Fizyka - Lekcje
49. Przenoszenie energii przez falę mechaniczną., Fizyka - Lekcje
18. Energia potencjalna, Fizyka - Lekcje
18. Energia potencjalna, Fizyka - Lekcje
Fizyka ściąga energia potencjialna
52. Energia wewnętrzna, Fizyka - Lekcje
17. Energia kinetyczna, Fizyka - Lekcje
19. Zasada zachowania energii, Fizyka - Lekcje
Fizyka ściąga energia potencjialna
24. Pole grawitacyjne, Fizyka - Lekcje
3. Wielkości charakteryzujące ruch, Fizyka - Lekcje
33. Kondensatory, Fizyka - Lekcje
9. Opory ruchu, Fizyka - Lekcje
29 Fale akustyczne cd, Fizyka - Lekcje
37. Praca i moc prądu stałego, Fizyka - Lekcje

więcej podobnych podstron