Spr. 1-Materiałoznawstwo, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdania


1. Wynikiem walcowania i segregacji chemicznej tych stali jest pasmowość ułożenia perlitu, ferrytu i wtrąceń w stanie surowym. Konsekwencją pasmowości jest anizotropia własności mechanicznych stali, czyli zmiana właściwości mechanicznych stali w zależności od kierunku przyłożenia siły (względem kierunku ułożenia warstw - pasm).

2. Wyżarzanie zmiękczające stosuje się w celu uzyskania małej twardości wystarczającej do obróbki skrawaniem. Wyżarzanie zmiękczające jest procesem polegającym na wygrzaniu stali w temperaturze 30o-50oC poniżej linii Ac1 w czasie do 76 godzin. Stal zmiękczona to najczęściej stal eutektoidalna lub nadeutektoidalna, zawierająca nie w pełni sferoidyzowany cementyt w osnowie ferrytu.

Natomiast celem normalizowania jest całkowite przekrystalizowanie i uzyskanie jednorodnej drobnoziarnistej struktury, usunięcie naprężeń własnych i nadanie stali dobrej ciągliwości. Normalizowaniu można poddać stale o dostatecznie dużych szybkościach krytycznych chłodzenia.

3.Symbol stali X10CrNiTi18-9 (wg.EN) według PN oznacza 1H18N9 - jest to austanityczna stal odporna na korozje zawierająca: 0,10% C

18% Cr i śladowe ilości Ti

Rola pierwiastków stopowych:

Cr - rozszerza zakres występowania ferrytu, powoduje wzrost twardości i wytrzymałości roztworu oraz zmniejszenie udarności, zmniejsza hartowność stali, wpływa na nierdzewność stali, jest pierwiastkiem węglikotwórczym.

Ni - rozszerza pole występowania austenitu dlatego nazywany jest pierwiastkiem austenito twórczym, zwiększa twardość ferrytu bez ujemnego wpływu na udarność,

nie tworzy węglików w stali, wpływa na kwasoodporność, obniża temperaturę przejścia w stan kruchy.

Ti - jego zadaniem jest podniesienie twardości stali

Stal austenityczną odporną na korozje można zamawiać w stanie przesyconym (P)

Rola węglików:

Zmniejszają one odporność na korozję. Zawartość węglików można zmniejszyć poprzez dodatek Tytanu (Ti).

4. Rury stalowe ze szwem kalibrowane na zimno

18G2A - stal niskowęglowa zawierająca 0,15%C i 2% Mn o zawężonym zakresie P

12Al - wg. PN - 12J - stal stopowa konstrukcyjna zawierająca 0,12%C i 1%Al.

Stan w/w. Wyrobów można zamówić jako jeden z oferowanych tj.

BKM - bez obróbki cieplnej (stan surowy)

BKS - wyżarzane odprężająco (O)

GBK - wyżarzane rekrystalizująco (R)

NBK - wyżarzane normalizująco (N)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Spr. 4-Materiałoznawstwo, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM
Spr. 4-Materiałoznawstwo, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM
materiały 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdani
materiały 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdani
Ćw[1]. 10 - Materiały kompozytowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawoz
MATERIALOZNASTWO WYKLADY AM SZCECIN, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-s
Ćw[1]. 04 - Stale narzędziowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdani
NOM ( I kolokwium II semestr) opracowane przez Piaska, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
5 elazo w giel, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawoz
Ćw[1]. 06 - Miedź i jej stopy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdani
semestr drugi pierwsze koło, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
korozja 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdania
NoM K1SII, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
wyniki kol pop 1 sem, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
1 - Stale w stanie dostawy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania N
Alotropia, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, lab 3
Sprawozdanie - KiP - inf71344 i inf78881, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-
Ćw[1]. 01 - Stale w stanie dostawy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawo

więcej podobnych podstron