7190


6.10.03

Konspekt nr 26 ZGS koszykówka

U:Nauka rzutu z wyskoku

S: Skoczność,koordynacja

W: Rodzaje rzutów w wyskoku

Klasa:4ca

Liczba:14

Czas: 45'

Miejsce: Sala gimnastyczna

Przybory:Piłki,materace

Tok

Treść

Interpretacja

Uwagi

I cz.

MOP

Zabawa ożywiająca

Ćw. rr

Ćw. T w pł strz

Ćw.NN

Ćw. T w pł złoż

Ćw. mm grzbietu

Brzuch

Podpory

Podskoki

II cz.główna

Gra szkolna

III cz.końcowa

Ćw. uspokajające

M.O.P

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności,

Podanie zadań lekcji.

„Berek murarz”-złapany robi”koci grzbiet”,inny ćw. musi przejśćpod nim aby go odmurować zmieniamy berków dodajemy

Przewroty w tył do rozkroku z wypchnięciem RR.Raz 1 raz 2

Chwyt za rogi materaca podnoszenie nad głowę,skłony aby materac dotkną .

Materac stoi na boku dłuższym,przebieganie i próba chwytu materaca kolegów,tak aby nie upadł.Odległ. mniędzy materacami ok. 3-4m

Chwyty za rogi i obroty w P i L str.

1-ka kołyska na materacu, 2-ka skoki obunóż wokół materaca.Zmiana

1-ka siad równoważny prosty,rozkroczny na zmianę,2-ka przeskoki do środka i na zew. Nóg kolegi

Podpór przodem,RR na materacu,wytrącanie z równowagi przez poderwanie RR

Wyskoki obunóż na materacu i klaśnięcie w dłonie partnera w najwyższym pkt.

Rzut z dwutaktu po kozłowaniu i podaniu z biegu

Każdy z piłką,kozłowanie wokół sali,rzut po kozłowaniu nz kosz.

Podanie do stałego podającego i rzut po podaniu

Pokaz i objaśnienie

-wyskok z miejsca markowanie rzutu

-to samo po 2,3 kozłach po zatrzymaniu na 1,2 tempa

-rzut z miejsca i po kozłowaniu rzut do partnera,na szer. Sali

-rzut z miejsca z wyskoku do kosza

-j.w. po kozłowaniu i naskoku

-j.w.rzut ze skrzydła L i P

-1-ka podaje do nabiedającej 2-ki chwyt,naskok,rzut z wyskoku,zmiana w parach po 10X

Gra-pkt. zdobyte z wyskoku są liczone podwójnie

Konkurs rzutów za 3 pkt.każdy oddaja 1 rzut z miejsca kto trafi walczy o „króla”

Zbiórka,omówienie lekcji,pożegnanie

W:sposoby rzutów do kosza

S:koordynacja

S:koordynacja

S:koordynacja

S:koordynacja

S:koordynacja,skoczność

S:skoczność

S:koordynacja

S:skoczność

S:skoczniść,koordynacja

W:kiedy i jakie rzuty wykonujemu w czasie gry

U:nauczanie rzutu w wyskoku

S:koordynacja

W:rola skoczności

Dwuszereg

1 materac na parę

1 piłka na parę

wykorzystanie tablicy

Po rzucie ustawienie na zbiórkę

Gra

Cz. końcowa

MOPWyszukiwarka

Podobne podstrony:
07PZPid 7190 Nieznany
7190
7190
7190
7190
7190
7190
7190
07PZPid 7190 Nieznany
praca magisterska 7190

więcej podobnych podstron