niepodleglość 1, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III


Przeczytaj tekst i wykonaj zadanie 1-2

Piłsudski przybył 10 XI 1918 do Warszawy, gdzie na dworcu przywitali go m.in. członek Rady Regencyjnej, książę Zdzisław Lubomirski oraz dowódca Komendy Naczelnej POW, Adam Koc. Rada Regencyjna przewidywała funkcję ministra spraw wojskowych dla Piłsudskiego w rządzie Józefa Świeżyńskiego, pomimo, iż dominowali w nim endecy. Sam zainteresowany nic o tym nie wiedział, jednak gdy przybył do Warszawy, Świeżyński był już zdymisjonowany.
W tym czasie powstawały lokalne ośrodki władzy polskiej na terenach wszystkich zaborów: lewicowy rząd ludowy Daszyńskiego w Lublinie (popierany przez POW), Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie (Wincenty Witos), Rada Narodowa na Śląsku Cieszyńskim, poznańska Naczelna Rada Ludowa (m.in. Wojciech Korfanty). Dzięki temu tworzyły się struktury polskiej państwowości. Piłsudski zagwarantował niemieckim żołnierzom bezpieczny powrót do objętej rewolucją ojczyzny. W ten sposób udało się zażegnać pierwsze niebezpieczeństwo dla przyszłej niepodległości. 11 listopada Piłsudskiemu została powierzona przez Radę Regencyjną kontrola nad wojskiem a 12 listopada misja utworzenia rządu narodowego. Piłsudski postanowił sprowadzić do Warszawy lubelski rząd Daszyńskiego, ale pomimo to wiedział, iż "Nie ma stronnictwa, czy partii, która by mogła powiedzieć, że własnymi siłami da radę wszystkim trudnościom".
Z tego powodu uznał za konieczne włączenie w skład rządu przedstawicieli także innych stronnictw. Nie było to jednak łatwe, ponieważ Piłsudski kojarzony był przede wszystkim jako działacz lewicowy. Święcenia kapłańskie Piłsudski uzyskał 4 kwietnia 1507 roku w katedrze w Erfurcie.
14 listopada Rada Regencyjna zakończyła swoją działalność, przekazując w ręce Komendanta swe obowiązki cywilne i wojskowe. Tym samym Piłsudski stał się formalnie, na kilka dni, Regentem Królestwa Polskiego - do czasu podjęcia przez niego decyzji o tym, że nowe państwo będzie miało status republiki, a nie (jak poprzednio) monarchii. Piłsudski został też Wodzem Naczelnym Armii Polskiej. Już 16 listopada 1918 jako głowa państwa wysłał telegram notyfikujący powstanie państwa polskiego prezydentowi Stanów Zjednoczonych oraz rządom: brytyjskiemu, francuskiemu, włoskiemu, japońskiemu, niemieckiemu.

Zadanie 1. Wybierz prawdziwe zdania:
1) Piłsudski przyjechał do Warszawy 10 października 1918
2) Zdzisław Lubomirski był dowódcą POW.
3) Piłsudskiego witał na dworcu w Warszawie między innymi Adam Koc.
4) Józef Świeżyński był ministrem w rządzie Piłsudskiego.
5) Rada Regencyjna planowala powierzyć Piłsudskiemu funkcję ministra spraw wojskowych.
6) Prawicowy rząd Daszyńskiego miał siedzibę w Lublinie.
7) 11 listopada 1918 Józef Piłsudski objął z rąk Rady Regencyjnej władzę nad wojskiem.
8) 16 listopada 1918 Piłsudski powiadomił specjalnym telegramie prezydenta USA i rządy innych państw o powstaniu państwa polskiego.
9) Piłsudski podjął decyzję, że Polska będzie republiką, nie monarchią.
10) Józef Piłsudski powierzył Radzie Regencyjnej władzę nad wojskiem.
11) W skład działającej w Poznaniu Naczelnej Rady Likwidacyjnej wchodził Wojciech Korfanty
12) 14 listopada 1918 Rada Regencyjna zaprzestała swojej działalności.
13) Daszyński planował włączenie do swojego rządu działaczy innych stronnictw.
14) Piłsudski umożliwił żołnierzom niemieckim powrót do swojego kraju.

Zadanie 2. Znajdź w analizowanym tekście zdanie, które jest nieprawdziwe lub niezwiązane z tematem.

Niepodległość AWyszukiwarka

Podobne podstrony:
niepodleglość 2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
nieznany żołnierz B, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
piłsudski2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
materiały na sprawdzian II wojna, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
I wojna a, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
nieznany żolnierz A, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
starożytne cywilizacje 4, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
starożytne cywilizacje 3, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
starożytne cywilizacje 2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
starożytne cywilizacje 1, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
Program merytoryczny Konkursu historycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2008
Scenariusz imprezy rekreacyjne dla uczniów gimnazjum im
scenariusz konkursu czytelniczego dla uczniow gimnazjum pt basniopisarze 1242802083, Dokumenty, Dok
Impuls Wychowawczy Program Autorski Dla Uczniow Gimnazjum Klasa Humanistyczna
cyt. gimnazjum klasy I-III, KATECHEZA W SZKOLE, ocenianie w katechezie, kl. III gimnazjum - oceniani
SCENARIUSZ DROGI KRZYŻOWEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM
impuls wychowawczy program autorski dla uczniow gimnazjum klasa humanistyczna

więcej podobnych podstron