Pytania na zaliczenie z przedmiotu SOCR semestr1 2014, SOCR-Systemy operacyjne czasu rzeczywistego

Pobierz dokument
pytania.na.zaliczenie.z.przedmiotu.socr.doc
Rozmiar 31 KB

Pytania na zaliczenie z przedmiotu „Systemy operacyjne czasu rzeczywistego”

 1. Jakie właściwości powinien posiadać system, aby można go było nazwać systemem czasu rzeczywistego.

 2. Objaśnij rolę systemu operacyjnego w systemie komputerowym.

 3. Podaj wymagania funkcjonalne na system operacyjny czasu rzeczywistego.

 4. Porównaj architekturę systemu operacyjnego monolitycznego i systemu QNX.

 5. Jaka jest struktura mikrojądra systemu QNX i funkcje mikrojądra?

 6. Co jest podstawą komunikacji między procesami w systemie QNX? Objaśnij na rysunku transakcję wymiany komunikatu miedzy procesami.

 7. Jaka jest rola administratorów zasobów w systemie QNX? Czym jest taki administrator z punktu widzenia systemu QNX? Czym jest zasób sprzętowy z punktu widzenia systemu QNX?

 8. Jaka jest rola procesów systemowych w systemie QNX? Co to jest proces „procnto” i jaka jest jego rola w systemie QNX?

 9. Co to są pliki specjalne w systemie QNX?

 10. Jakie są prawa dostępu do pliku?

 11. Jak jest zbudowany system katalogów i plików w systemie QNX? Objaśnij pojęcie ścieżki absolutnej i relatywnej (względnej) pliku.

 12. Podaj i objaśnij polecenia umożliwiające poruszanie się w drzewie katalogów?

 13. Podaj i objaśnij polecenia systemowe dotyczące katalogów w systemie QNX.

 14. Podaj i objaśnij polecenia systemowe dotyczące plików w systemie QNX.

 15. Objaśnij proces edycji, kompilacji i uruchamiania programów w systemie QNX.

 16. Co to jest proces i co jest bazą jego powstania?

 17. Co to jest przerwanie? Objaśnij proces obsługi przerwania (rysunek).

 18. Jakie są zasoby pamięciowe procesu i do czego służą?

 19. Jakie są kanoniczne stany procesu? Narysuj graf przejść między stanami procesu i objaśnij, kiedy są realizowane przejścia między stanami.


Pobierz dokument
pytania.na.zaliczenie.z.przedmiotu.socr.doc
Rozmiar 31 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na zaliczenie przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, semestr I, BHP
uzupelnione Pytania na zaliczenie przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, semestr I, B
Podstawy ekonomii I - pytania na zaliczenie poprawkowe, WIT, Semestr I, Ekonomia 1
PYTANIA NA ZALICZENIE Z PRZEDMIOTU SEM VIII, studia, elastomery
Systemy dialogowe - pytania na zaliczenie2010 - OPRACOWANE, WAT, SEMESTR V, systemy dialogowe
Pytania na egzamin z przedmiotu MAKROSOCJOLOGIA, semestr III, socjologia struktur społecznych
opracowane pytania na ASK@, Edukacja, studia, Semestr IV, Architektura Systemów Komputerowych, Oprac
Pytania na zaliczenie, Ochrona Środowiska studia, 3 rok (2008-2009), Semestr V (Rok 3), Monitoring i
Pytania na zaliczenie BiSS, Akademia Morska, I semestr, BISS, Audytoria
Przykładowe pytania na zaliczenie ar, Studia, Materiały z inzynierii, Semestr III, Analiza ryzyka
pytania na zaliczenie-zagrożenia ekologiczne, Studia, Technologia Chemiczna, I stopień, PK, II semes
Sustainability w biznesie - pytania na zaliczenie, sggw, semestr VI, sustainability w biznesie
Pytania na zaliczenie z Mechaniki Płynów, Politechnika Poznańska, Mechanika i Budowa Maszyn, III rok
pytania na zaliczenie z podstaw biotechnologii2008, WNOŻCiK wieczorowe, semestr V, biotechnologia
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej, Ochrona Śr
PYTANIA NA ZALICZENIE SEMESTR LETNI, MEDYCYNA, III ROK, PEDIATRIA

więcej podobnych podstron