Brakujace pytania gielda-farmakologia, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK


23 Przeciwwskazania do stosowania streptokinazy to:

a) skaza krwotoczna, świeże rany

b) hipofibrynogenemia

c) uszkodzenie miąższu wątroby

d) przebyte zakażenie paciorkowcami ( w ciągu ostatnich 3 miesięcy)

28 Salicylany są przeciwwskazane w :

a) hipoprotrombinemii

b) niedoborze wit K

c) stanach przedzawałowych

d) hemofilii

14. Wskaż tiazydopodobny lek moczopędny
a)indapamid
b) triamteren
c) acetazolamid
*d) kwas etakrynowy*
e) chlorotiazyd

15. Który z wymienionych związków jest antagonistą receptorów
aldosteronowych?
a) triamteren
b) amilorid
c) hydrochlorotiazyd
*d) eplerenon*
e) acetazolamid

16. Wskaż lek moczopędny o najwiekszej sole działania
a) indapamid
*b) bumetanid*
c) aminofilina
d) metotiazon
e) chlorotiazyd

17, Prawdą jest, że furosemid:
a) jest antagonistą aldosteronu
b) powoduje skurcz naczyń krwionośnych
*c) stosowany w obrzęku płuc i obrzeku mózgu*
d) nalezy do leków oszczędzających potas
e) podany dożylnie zaczyna działać po kilku godzinach

Pytania Kamil Kwas 59 - 65 (59 nieczytelne, zaś 62 do tamtego koła) - muszę się poskarżyc ,że moje pytania są z pizdy wzięte (w żadnym z naszych kochanych podręczników nie ma tego dobrze opisanego)

60)Zastosowanie IL-2 to:

a)neo rozsiane oporne na terapie

b)rak nerki

c)ostra białaczka

d)po przeszczepie szpiku

e)wszystkie powyższe

61.Wskaż nieprawdziwe twierdzenie na temat szczepionek:

a)zawierają żywe atenuowane drobnoustroje

b)zawierają zabite drobnoustroje

c)stosowane profilaktycznie i leczniczo

d)są mono i poliwalentne

e)są swoiste i nieswoiste

Tak prawdę mówiąc to wg mnie wszystkie te odp są prawidłowe. Może ktoś z naszej grupy ma inne zdanie i pewnośc która z odp trzeba zaznaczyc. Proszę więc o pomoc.

63.W przypadku wykrycia migotania przedsionków:

a)decyzję o leczeniu przeciwkrzepliwym ze względu na możliwość samoistnego powrotu rytmu zatokowego można odroczyć o 1-3 dni

b)decyzję o leczeniu przeciwkrzepliwym ze względu na możliwość samoistnego powrotu rytmu zatokowego można odroczyć o tydzień

c)decyzję o leczeniu przeciwkrzepliwym ze względu na możliwość samoistnego powrotu rytmu zatokowego można odroczyć o miesiąc

d)nie należy zwlekać z włączeniem leczenia przeciwkrzepliwego

e)leczenie przeciwkrzepliwe jest zależne od charakteru migotania przedsionków(leczymy utrwalone, a napadowe obserwujemy)(zastanawiałem się między tym a odp a),ale wydaje mi się,że to jednak tak odp jest poprawna)

64.Wskaż zdanie nieprawdziwe na temat acenokumarolu:

a)działa z opóźnieniem

b)działanie utrzymuje się 2-4 dni po odstawieniu

c)ryzyko powstawania zakrzepów wzrasta w pierwszych dniach stosowania

d)jest przeciwwskazany u chorych leczonych na nadciśnienie tętnicze

e)jest przeciwwskazany u chorych ze skaza krwotoczną

65.Wartości terapeutyczne INR to:

a)INR 2-3 :chorzy z niskim i średnim ryzykiem incydentu zatorowego(tak)

b)INR 2,5 - 3,5 - chorzy wysokim ryzykiem incydentu zatorowego(tak)

c)INR 1,6-2,5 u chorych >75 rż

d)a,b,c

e)a i b

24. diureza wymuszona w ostrych zatruciach wymaga podania:

 1. indapamidu

 2. furosemidu

 3. aminofiliny

 4. aminorydu

 5. chlorotiazydu

25. w obrzęku mózgu jako lek moczopędny należy podać

 1. spironolakton

 2. mannitol

 3. aminofilinę

 4. metolazon

 5. chlorotiazyd

26. w obrzęku płuc jako lek moczopędny należy podać

 1. acetazolamid

 2. triamteren

 3. aminofilinę

 4. furosemid

 5. chlorotiazyd

27. mechanizm działania aminofiliny polega na hamowaniu

 1. FDE

 2. Dezaminazy adenozyny

 3. ACE

 4. PLC

 5. COX-2

41.Lekiem moczopędnym o głównie nerkowym punkcie uchwytu nie jest:

a)furosemid

b)mannitol

c)hydrochlorotiazyd

d)chlortalidon

e)teofilina

42.Wsród leków moczopędnych zastosowanie w przewlekłej terapii jaskry znalazły:

a)diuretyki pętlowe

b)diuretyki osmotycznie czynne

c)inhibitory anhydrazy węglanowej

d)tiazydy

e)metyloksantyny

43. Parestezje, senność, agranulocytoza to objawy uboczne występujące w terapii:

a)diuretykami pętlowymi

b)diuretykami osmotycznie czynnymi

c)inhibitorami anhydrazy węglanowej

d)...................................

e)....................................

44.Działanie uboczne takie jak ginekomastia,impotencja, obniżenie popędu płciowego ,zmiana barwy głosu,mogą towarzyszyć terapii:

a)torasemidem

b)hydrocholorotiazydem

c)spironolaktonem

d)klopamidem

e)teofiliną

45.Wśród leków o działaniu moczopędnym poprawę rokowania (zmniejszenie śmiertelności)dla pacjentów z niewydolnością krążenia przynoszą:

a)leki czynne osmotycznie

b)antagoniści aldosteronu

c)inh.anhydrazy węglanowej

d)diuretyki pętlowe

e)metyloksantyny

46.Bromek oksytropium jest stosowany w

a)kolce nerkowej

b)stanach skurczowych naczyń krwionośnych

c)stanach skurczowych dróg oddechowych

d)kolce jelitowej

e)we wszyskich wymienionych stanach chorobowych

47.w terapii łagodnego przerostu gruczołu krokowego stosuje się:

a)alfa1-adrenolityki

b)beta2-adrenolityki

c)parasymtatykolityki

d)alfa-adrenomimetyki

e)parasympatykomimetyki

48 Kontrola poziomu leku we krwi jest wskazana w przypadku stosowania:

a)spironolaktonu

b)teofiliny

c)acetazolamidu

d)papaweryny

e)dihydroergotaminy

49.Śladowa skuteczność działania moczopędnego dotyczy:

a)triamterenu

b)klopamidu

c)kwasu etakrynowego

d)chlortalidonu

e)chlortiazydu

brinzolamid-lek moczopędny, inhibitor anhydrazy węglanowej

azosemid- lek moczopędny, diuretyk pętlowy

triamteren- lek moczopędny, antagonista aldosteronu, diuretyk oszczędzający potas

e)*acetazolamid* - inhibitor anhydrazy węglanowej - stosowany w leczeniu
jaskry i choroby wysokościowej wywołanej zasadowicą na skutek
hiperwentylacji

f) *teofilina* - pochodna metyloksantyny, działa rozkurczowo, wzmaga
częstość oddechu, wzmacnia kurczliwość serca i przepony, wzmaga
wydzielanie soku żołądkowego, zwiększa diurezę, działa pobudzająco na
O.U.N, stosowana w farmakoterapii astmy, jako lek moczopędny oraz jako
lek rozkurczowyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania gocki, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK, Alergologia CM UMK
GIELDA Z FARMAKOLOGII-EGZAMIN 2010, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
pytania z ustnego - moja grupa, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
gielda farma 2010, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
farmakologia lato 2011, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
kolokwium ze wspolczulnego, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
Farmakologia-test, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
Farmakologia-kolokwium I, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
wyklady higiena, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
test 55, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
farma koło 1, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
Kolokwium z farmy - ostatnie, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
far Neuroleptyki, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
test 73, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
Egzam z farmy luty 2010, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
farmakologia lato 2011, Farmakologia lekarska 3 i 4 rok CM UMK
GIELDA Z FARMAKOLOGII-EGZAMIN 2010, IV rok, IV rok CM UMK, Farmakologia, 13 GIELDA (EGZAMIN IV ROK),
farma giełda luty 2010, IV rok, IV rok CM UMK, Farmakologia, 13 GIELDA (EGZAMIN IV ROK), 01 PISEMNY
PYTANIA Z FARMAKOLOGII, IV rok, IV rok CM UMK, Farmakologia, koło 2

więcej podobnych podstron