Ćw nr 5, FIZ5, Chowaniec Aleksander 00.05.1996r


Chowaniec Aleksander 06.05.1996r

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 5

Temat: Wyznaczanie wartości χ = Cp/Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa.

Zagadnienia do samodzielnego opracowania:

1. Ciepło właściwe gazu. Definicja Cp i Cv.

2. Przemiana adiabatyczna gazów - równanie Poissona.

3. Przamiany : izotermiczna i izochoryczna gazu doskonałego.

Wykonanie ćwiczenia:

1. Zamknąć kurek K1 i zagęszczać powietrze w butli za pomocą pompki do momentu, gdy różnica poziomów cieczy manometrycznrj wyniesie kilka podzialek.

2. Odczekąć kilka minut aby różnica poziomów cieczy ustaliła się, odczytać ją i oznaczyć h1.

3. Otworzyć kurek K1 (około 0.2 -0.5s) aby ciśnienie w butli wyrównało się z ciśnieniem atmoswerycznym.

4. Odczekać kilka minut, aż wskazania manometru ustalą się. Zapisać nadwyżkę ciśnienia h2. Obliczyć wartość χ.

5. W celu osiągnięcia lepszej dokładności należy pomiar wykonać kilkakrotnie, za każdym razem ponawiając sprężenie gazu.

6. Przeprowadzić dyskusję błędów metoda różniczkową.

0x08 graphic

h1

h2

h1-h2

χ

χ ± Δχ

[ cm ]

[ cm ]

[ cm ]

-

-

5.5

0.8

4.7

1.37

1.37 ± 0.021

5.5

0.8

4.7

1.37

1.37 ± 0.021

5.5

0.8

4.7

1.37

1.37 ± 0.021

5.5

0.8

4.7

1.37

1.37 ± 0.021

Obliczenia :

Błąd pomiarowy :

Wnioski :

Można stwierdzić że ćwiczenie zostało prawidłowo wykonane, albowiem różnica pomiędzy wartością χ = 1.37 ± 0.021 wyliczonego przez nas , a wyczytaną z tablic

χ = 1.4 jest niewielka , zważywszy na to że nie zostały zachowane wszystkie warunki pomiarowe.

K1

K2

K

M

BWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćw nr 8, 08, Chowaniec Aleksander
Ćw nr 9, FIZ09, Chowaniec Aleksander
Ćw nr 9, 09., Chowaniec Aleksander
Ćw nr 8, 8, Chowaniec Aleksander
FIZ08, Chowaniec Aleksander
Ćw nr 1, FIZ1,, Chowaniec Aleksander
Ćw nr 9, 9, Chowaniec Aleksander
FIZ09PUSTE, Chowaniec Aleksander
Ćw nr 40, 40,,,, Chowaniec Aleksander
Ćw nr 46, 46maciek1, Chowaniec Aleksander
Ćw nr 46, 46maciek1, Chowaniec Aleksander
Ćw nr 40, 40, Chowaniec Aleksander
Ćw nr 40, 40., Chowaniec Aleksander

więcej podobnych podstron