projekt z inżynierii, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna


Akademia Rolnicza Poznań dn. 24.05.2005

w Poznaniu

Katedra Inżynierii Leśnej

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY DROGI LEŚNEJ

Wykonał:

Tomasz Łukaszuk

Rok akademicki: 2004/2005

Semestr VI

Parametry drogi leśnej

Stosowane skale

Elementy łuku poziomego

- styczna łuku (T)

Obliczenia:

T = R ⋅ tg α / 2

T = 40 x tg 8,5= 40 x 0,1495 = 5,98

Ł = (π α / 180o) R

Ł = 3,14 x 17 x 40/ 180 = 11,862

2T - Ł = 11,96 - 11,89 = 0,1

Wyliczenie hektomerta przypadającego za łukiem

Koniec łuku poziomego przypada na 105,88 m

Zatem hektometr przypada w 0,05 m za środkiem trasy.

Obliczenia spadków niwelet

HP - HK

i = ____ ⋅ 100%

L

Spadek niwelety nie może przekroczyć imax = 9 %

72 - 64

i1 = ____ ⋅ 100%

99,95

i1 = 8%

76 - 72

i2 = ____ ⋅ 100%

57,93

i2 = 7%

Obliczenia rzędnych niwelety

Hn = Hp ± i ⋅ L

I

Hn= 64 +( 0,08 x 24 ) = 65,92

Hn= 65,92 +( 0,08 x 26 ) = 68

Hn= 68 + (0,08 x 26 ) = 70,08

Hn= 70,08 + (0,08 x 18,02 ) = 71,52

Hn= 71,52 +(0,08 x 4,05 ) = 72,31

II

Hn = 72,31 + (0,07 x 5,93 ) = 72,72

Hn = 72,72 + (0,07 x 0,05 ) = 72,72

Hn = 72,72 + (0,07 x 5,88 ) = 73,13

Hn = 73,13 + (0,07 x 26 ) = 74,95

Hn = 74,95 + (0,07 x 26 ) = 76,7

Obliczenia łuku pionowego

R

T = _ ⋅ (i1 ± i2)

2

T2

B = __

2R

Łuk wypukły I : Łuk wypukły II:

1000 1000

T = ___ ( 0,08 - 0,07) T = ___ (0,07 - 0)

2 2

T = 5 T = 35

5184 1225

B = ____ = 0,0125 B = = 0,6125

2000 2000

Parametry drogi

Trasowanie

Trasowanie na podkładzie mapowym sprowadza się do ustalenia linii jednostajnego pochylenia, a następnie do ustalenia na mapie trasy drogi w stosunku do tej linii.

Linia jednostajnego pochylenia, określana również jako linia stałego spadku - jest to linia o jednakowym pochyleniu, która w każdym swym punkcie ma to samo pochylenie w stosunku do poziomu i całkowicie leży na terenie.

Aby linię jednostajnego pochylenia wykreślić na mapie należy obliczyć stała odległość między sąsiednimi warstwicami, nazywaną „skokiem lub krokiem cyrkla” według następującego wzoru:

w

x = _ ⋅ s

i

gdzie:

x - wartość szukana, tzw. „krok cyrkla”

w - różnica wysokości między sąsiednimi warstwicami

i - spadek linii w liczbie dziesiętnej

s - skala mapy

2 1

x = __ ⋅ ___

0,09 2000

x = 11 mm

obliczony krok cyrkla (x) zwiększamy o 10%

x + 10%x = 12,2 mm

Obliczenia powierzchni nasypów i wykopów

Powierzchnie nasypów i wykopów zostały podzielone na figury geometryczne, a następnie obliczone ze wzorów na pola:

Trójkąt:

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
P = ½ ⋅ a ⋅ h

h

a

Trapez:

0x08 graphic
0x08 graphic
b

a + b h

P = __ ⋅ h

2

aWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wytyczne do projektu szkółki[1], AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
hodowla projekt muf, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu, Hodowla- projekt
Projekt z trzebieży, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu, Projekt z trzebieży
INŻYNIERIA LEŚNA, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
Terenówki z Inżynierii od A. Drabarek, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria leśna
INŻYNIERIA LEŚNA Wykład I 29, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
Inżynieria, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna
inzynieria - sciaga drogi, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna
INŻYNIERIA LEŚNAWykład VIII24, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
recenzja1, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
Test inżynieria leśna1, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
recenzja, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
INŻYNIERIA LEŚNA, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
Terenówki z Inżynierii od A. Drabarek, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria leśna
strona tytułowa2.elaandrzej, AR Poznań - Leśnictwo, Transport leśny, Transport - egz, Transport leśn

więcej podobnych podstron