Pytania dla III roku z seminariów-test koñcowy, 5 ROK, INTERNA, 3 rok


Wojda Maria/Pytania dla III roku

 1. Wskaźnikami duszności w badaniu przedmiotowym są:

 1. Uświadomione uczucie braku powietrza i tachypnoe

 2. Tachypnoe i sinica

 3. Sinica, tachypnoe, wzmożona praca mięśni oddechowych

 4. Wszystkie twierdzenia są fałszywe

Prawidłowa odpowiedź: 3

 1. Typowy ból dławicowy:

 1. Jest rozpierającym bólem zamostkowym

 2. Jest bólem zamostkowym indukowanym przez wysiłek fizyczny

 3. Jest bólem zamostkowym, pojawiającym się podczas wysiłku oraz ustępującym w czasie odpoczynku lub po podaniu nitrogliceryny.

 4. Jest bólem zamostkowym, pojawiającym się podczas wysiłku, nieustępującym w czasie odpoczynku lub po podaniu nitrogliceryny

Prawidłowa odpowiedź: 3

 1. Najczęstszą przyczyną niewydolności serca jest:

 1. Zapalenie mięśnia serca

 2. Choroba niedokrwienna serca

 3. Kardiomiopatia alkoholowa

 4. Nadciśnienie tętnicze

Prawidłowa odpowiedź: 2

 1. Wg klasyfikacji Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego: znaczne ograniczenie aktywności fizycznej; mniejsza niż podstawowa aktywność fizyczna powodująca wystąpienie objawów klinicznych, przy jednocześnie dość dobrym samopoczucie w spoczynku to:

1.IV klasa niewydolności serca (NS)

2.III klasa NS

3. II klasa NS

4. I klasa NS

Prawidłowa odpowiedź : 2

 1. Które twierdzenie odnoszące się do białkomoczu jest prawdziwe

1.białkomocz w ilości >3,5 g/dobę/1,73 m2 wraz z hipoalbuminemią, z hiperlipidemią, z obrzękami, składa się na zespół nerczycowy

2. dobowy białkomocz w warunkach fizjologicznych przekracza 200 mg/dobę

3. samoistny, przejściowy białkomocz, to białkomocz regularnie powtarzający się w kolejnych badaniach

4.Białkomocz kłębuszkowy z reguły nie przekracza 2 g/dobę

Prawidłowa odpowiedź: 1

 1. Najczęstszą przyczyną krwinkomoczu jest:

 1. Nefropatia IgA, poinfekcyjne zapalenie kłębuszków nerkowych, Zespół Alporta

 2. Poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek, Zespół Alporta, układowe zapalenie naczyń

 3. Poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek, nefropatia toczniowa, Zespół Schonleina- Henocha

 4. Nefropatia IgA, poinfekcyjne kłębuszkowe zapalnie nerek

Prawidłowa odpowiedź : 1

 1. Oliguria to:

 1. Odczucie, które zmusza pacjenta do natychmiastowego oddania małej ilości moczu, z chwilą pojawienia się parcia na mocz

 2. Nagle występująca niemożność oddania moczu

 3. Wydalanie moczu w ilości mniejszej niż 100 ml/dobę

 4. Wydalanie moczu w ilości mniejszej niż 500 ml/dobę

Prawidłowa odpowiedź: 4

VIII Gorączka w chorobach układu moczowego:

 1. Nie należy do objawów specyficznych, gdyż blisko 50% pacjentów z zakażeniem górnych dróg moczowych nie gorączkuje

 2. Jest objawem najsilniej związanym z odmiedniczkowym zapaleniem nerek

 3. U chorego z rozpoznanym odmiedniczkowym zapaleniem nerek przebiegająca z tachykardią i tachypnoe, z dużym prawdopodobieństwem sugeruje urosepsę

 4. Wszystkie powyższe twierdzenia są prawdziwe

Prawidłowa odpowiedź: 4

 1. Zespół nerczycowy:

 1. Charakteryzuje się występowaniem obrzęków, hipoalbuminemii, nasilonego białkomoczu

 2. Spowodowany jest głównie przez kłębuszkowe zapalenie nerek, cukrzycę, skrobiawicę i choroby wieloukładowe

 3. Prawidłowe są odpowiedzi 1 i 2

 4. Wszystkie twierdzenia są fałszywe

Prawidłowa odpowiedź: 3

 1. Wybierz zdanie prawdziwe:

 1. Ciężar właściwy moczu jest parametrem niezależnym od stopnia nawodnienia organizmu

 2. Ciężar właściwy moczu nie jest zależny od zaburzeń elektrolitowych takich jak hiperkalcemia, hipokalemia

 3. Ciężar właściwy moczu o wartości> 1010 może być spowodowany polidypsją psychogenną

 4. Ciężar właściwy moczu o wartości 1010 w kolejnych oznaczenia to inaczej izostenuria, która świadczy o zaawansowanej chorobie nerek

Prawidłowa odpowiedź: 4

 1. Wybierz zdanie prawdziwe:

 1. Kreatynina jest najbardziej przydatnym klinicznie wykładnikiem czynności nerek

 2. Podwyższone stężenia kreatyniny obserwujemy w badaniach biochemicznych, wówczas gdy nieczynna jest połowa miąższu nerkowego

 3. Na przejściowy wzrost stężenia kreatyniny w surowicy krwi może mieć wpływ hipowolemia

 4. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

Prawidłowa odpowiedź : 4

 1. Wzór Cockrofta- Gaulta:

 1. Jest najbardziej znaną i stosunkowo prostą metodą oceny GFR

 2. Uwzględnia takie parametry jak: stężenie kreatyniny w surowicy krwi, wiek pacjenta, masę chorego

 3. Prawdziwe są odpowiedzi 1 i 2

 4. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

Prawidłowa odpowiedź: 3

 1. W przewlekłej niewydolności nerek:

 1. Możemy spodziewać się niedokrwistości wyłącznie normocytarnej, normochromicznej

 2. Możemy spodziewać się w bardziej zaawansowanych stadiach niedokrwistości mikrocytarnej, hipochromicznej

 3. Stwierdza się skrócenie czasu przeżycia krwinek czerwonych, zmniejszoną produkcję erytropoetyny oraz zaburzenia podaży żelaza do rozwijających się erytroblastów

 4. Wszystkie twierdzenia są prawdziwe

Prawidłowa odpowiedź: 4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania dla III roku MSE z przedmiotu Maszyny Energetyczne
Pytania na test z medycyny ratunkowej wieku dziecięcego dla III roku ratownictwa (1)
NEONATO, Pytania egzaminacyjne z zakresu neonatologii dla III roku
Pytania Prawo budzetowe 2012 dla III roku, Administracja- wykłady
Kozicka Receptura dla III roku piątek 8 30
dla III roku bilans i mechaniczne
ewentualne pytania dla IV roku kier. lekarskiego, IV rok Lekarski CM UMK, Dermatologia, Gablota, Sek
dla III roku biologiczne
plan zajec dla iii roku lato 2011 2012 - choroby wewnetrzne, Moje dokumenty, Downloads
Regulamin egzaminu z farmakologii dla III roku Stomatologii2011, III rok, Farmakologia
ZAGADNIENIA Z NUMIZMATYKI STAROŻYTNEJ DLA III ROKU ARCHEOLOGII, Archeo, PODSTAWY NUMIZMATYKI STAROŻY
pytania dla IV roku 09, Podstawy biotransformacji
tematy zaj dla iii roku i wl, Moje dokumenty, Downloads
Leasing dla III roku
pytania dla vi roku 1
wykaz zagadnien egzaminacyjnych dla III roku admin stacjon, pliki zamawiane, edukacja
Kozicka Receptura dla III roku piątek 8 30
Sesja dla III roku po WSTH

więcej podobnych podstron