Zasady funkcjonowania placówek opiekunczo, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i pomocy, Zagadnienia


Zasady funkcjonowania placówek opiekuńczo- wych.- określono w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społ. z dnia 1.01.200 w sprawie placówek opiek.- wych. gdzie ustalono między innymi - typy placówek, -zasady ich organizacji, -standardy wych. i opieki, -zasady kwalifikacji i kierowania wychowanków, -kwalifikacja pracowników, -warunki korzystania z pracy wolontariuszy.

W świetle tego rozporządzania placówki opi.- wych. dzieła się na:

  1. placówki wsparcia dziennego: świetlice szkolne i środowiskowe i terapeutyczne i ogniska wych.

  2. placówki interwencyjne: centra interwencji kryzysowej, pogotowia opiekuńcze , rodziny zastępcze

  3. placówki rodzinne: rodziny zastępcze i adoptacujne.

  4. placówki socjalizacyjne: domy dzienne rodzinne domy dzienne.

  5. placówki resocjalizacyjne: ośrodki szkolno-wych., specjalne szkolno- wych., zakłady wych. i zakłady poprawcze., ośrodki trapi uzależnień ...

Domy dziecka- placówka opiekuńczo -wych. których dzieci i młodzież pozbawione są trwale lub okresowo opieki rodziny własnej zastępują rodzinę i zapewniają opiekę i wych. , zaspokajają odpowiednie potrzeby i warunki rozwoju, przygotowują do samodzielnego życia. Przebywają do 18 roku życia, lub do 25 w przypadku kontynuowania nauki.

Zapewniają: -warunki prawidłowego rozwoju psychofiz. z uwzględnieniem potrzeb emocjonalnych i kompensujących brak domu rodzinnego. -odpowiadają warunkom mieszkaniowym , -całodzienne wyżywienie, -zaopatrzenie w odzież, -opieka pielęgniarska i lekarska, -usamodzielnienie pozbawionych całkowicie opieki rodziców

FUNKCJE- dydaktyczna, wych. ,opiekuńcza, rekreacyjna, zdrowotna, korekcyjna, integracyjna, kulturalna.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pogotowie opiekuńcze 3, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i pomocy,
Typy placówek opiekuńczo - wychowawczych, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcj
Wzór osobowy wychowawcy placówek opiekuńczo - wychowawczych, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopn
Zakres i formy pomocy społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki
Rodzaje Domów Pomocy Społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki
Ustawa o pomocy społecznej Z 12.03.2004, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje
Adopcja - uregulowania prawne, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i
Kotarbiński o MONARze, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i pomocy,
Trening Lazarusa, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką, Z
Psychologiczne przyczyny spolecznego niedostosowania, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok
Czym jest społeczeństwo (Socjologia edukacji), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Soc
Trening Jacobsona, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką,

więcej podobnych podstron