PRAWAP~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, TESTY-~2

Pobierz dokument
prawap7E1.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.doc
Rozmiar 22 KB

Ohma prawo, prawo fizyki głoszące, że stały prąd I płynący w  przewodniku jest wprost proporcjonalny do przyłożonego napięcia U (napięcie elektryczne).

U=RI,

gdzie

współczynnik proporcjonalności R jest oporem elektrycznym (oporność elektryczna). Uogólnione prawo Ohma dla prądów zmiennych ma postać:

ZI=ε

gdzie

Z - zespolona oporność (impedancja), ε -siła elektromotoryczna.

Kirchhoffa prawa, dwa podstawowe prawa dotyczące przepływu prądu stałego w obwodach:

I prawo Kirchhoffa: wektorowa suma wszystkich natężeń prądu dopływających do punktu rozgałęzienia w obwodzie elektrycznym równa jest zeru (inaczej: suma natężeń prądów wpływających do punktu rozgałęzienia równa jest sumie natężeń prądów wypływających).

II prawo Kirchhoffa: suma spadków napięcia w każdym zamkniętym w obwodzie elektrycznym równa jest zewnętrznej sile elektromotorycznej SEM działającej na ten obwód.

Prawa Kirchhoffa pozwalają ułożyć i rozwiązać układ równań opisujący przepływ prądu stałego w dowolnie skomplikowanym obwodzie elektrycznym.

Ampère'a prawo, prawo określające siłę, z jaką pole magnetyczne o  indukcji B działa na przewodnik, przez który płynie prąd o danym natężeniu I:

dF = I (dL x B),

gdzie

dL - element przewodnika, dF - przyczynek siły działającej na element dL.

Coulomba prawo, podstawowe prawo elektrostatyki, określa siłę F z jaką oddziałują dwa punktowe ładunki elektryczne(q i Q) znajdujące się we wzajemnej odległości R:

F = (kqQ/R2)*r,

gdzie

k - współczynnik proporcjonalności zależny od wyboru jednostek, w SI k = 1/4πεo, εo -

przenikalność dielektryczna próżni, r - wersor w kierunku łączącym oba ładunki o zwrocie przeciwnym do wektora łączącego je (gdy ładunki równoimienne) lub zgodnym (ładunki różnoimienne). Jeśli ładunki elektryczne nie znajdują się w próżni, wówczas współczynnik zmienia się z εo na ε - przenikalność właściwego ośrodka.


Pobierz dokument
prawap7E1.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.doc
Rozmiar 22 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WICZEN~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1944~1
73BCZT~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI6448~1
WICZEN~2, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WIF844~1
78-DUG~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1944~1
PIERCI~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1934~1
STAABO~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WIA864~1
spr.45, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZYKA 1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.46, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ41(1), Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FALEDW~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Kosmiczna antymateria referat, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.10, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
CIGAZF~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Wykorzystanie energii w warunkach ziemskich, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laborat

więcej podobnych podstron