modele regresji budynki zrobione, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości

Pobierz dokument
modele.regresji.budynki.zrobione.studia.iii.doc
Rozmiar 91 KB

Modele regresji - budynki

Cena - powierzchnia użytkowa

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: cena R= ,08103659 R2= ,00656693 Skoryg. R^2= ----- F(1,28)=,18509 p

BETA

Błąd st.

B

Błąd st.

t(28)

poziom p

W. wolny

4247,467

1148,325

3,698838

0,000936

Powierzchnia użytkowa

0,081037

0,188361

2,010

4,672

0,430220

0,670329

Y= 4247,467 + 2,010x R2= 0,00656693

F= 4,195972

Cena - standard

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: cena R= ,16948988 R2= ,02872682 Skoryg. R^2= ----- F(1,28)=,82814 p

BETA

Błąd st.

B

Błąd st.

t(28)

poziom p

W. wolny

6078,997

1612,387

3,770186

0,000775

Standard

-0,169490

0,186248

-587,707

645,816

-0,910022

0,370578

Y= 6078,997+(-587,707)x R2= 0,02872682

F = 4,195972

Cena - powierzchnia działki

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: cena R= ,24327629 R2= ,05918335 Skoryg. R^2= ,02558276 F(1,28)=1,7614 p

BETA

Błąd st.

B

Błąd st.

t(28)

poziom p

W. wolny

5776,318

963,2005

5,99701

0,000002

Powierzchnia działki

-0,243276

0,183305

-1,821

1,3723

-1,32717

0,195174

Y= 5776,318 + (-1,821)x R2= 0,05918335

F= 4,195972

Cena - typ zabudowy

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: cena R= ,30822594 R2= ,09500323 Skoryg. R^2= ,06268192 F(1,28)=2,9393 p

BETA

Błąd st.

B

Błąd st.

t(28)

poziom p

W. wolny

2873,326

1168,820

2,458314

0,020407

Typ zabudowy

0,308226

0,179781

1183,542

690,333

1,714449

0,097496

Y= 2873,326 + 1183,542x R2= 0,09500323

F= 4,195972

Cena - lokalizacja

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: cena R= ,11580580 R2= ,01341098 Skoryg. R^2= ----- F(1,28)=,38061 p

BETA

Błąd st.

B

Błąd st.

t(28)

poziom p

W. wolny

5834,971

1929,687

3,023792

0,005296

Lokalizacja

-0,115806

0,187711

-498,644

808,257

-0,616938

0,542260

Y= 5834,971+(-498,644)x R2= 0,01341098

F= 4,195972

Cena - funkcja

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: cena R= ,45339325 R2= ,20556544 Skoryg. R^2= ,17719277 F(1,28)=7,2452 p

BETA

Błąd st.

B

Błąd st.

t(28)

poziom p

W. wolny

3053,983

764,3558

3,995499

0,000425

Funkcja

0,453393

0,168442

1089,405

404,7290

2,691690

0,011860

Y= 3053,983 +1089,405x R2= 0,20556544

F = 4,195972

Regresja wieloraka

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej:cena R= ,53789490 R2= ,28933093 Skoryg. R^2= ,10393900 F(6,23)=1,5606 p

BETA

Błąd st.

B

Błąd st.

t(23)

poziom p

W. wolny

473,419

4138,481

0,114394

0,909918

Powierzchnia użytkowa

-0,155379

0,235447

-3,854

5,840

-0,659934

0,515851

Standard

0,165767

0,218518

574,799

757,713

0,758596

0,455798

Powierzchnia działki

-0,049116

0,205790

-0,368

1,541

-0,238673

0,813473

Typ zabudowy

0,223210

0,240916

857,092

925,082

0,926504

0,363805

Lokalizacja

0,057569

0,214936

247,886

925,487

0,267844

0,791207

Funkcje

0,564493

0,257860

1356,353

619,582

2,189141

0,038996

Y= 473,419 + (-3,854)x + 574,799x + (-0,368)x + 857,092x + 247,886x + 1356,353x

F = 2,527655 R2= 0,28933093

Interpretacja istotności modelu

Współczynnik determinacji mieści się w granicach <0,1>. Im bliższy jest jedności tym model jest lepiej dopasowany. W tym przypadku R2= 0,29 co oznacza, że tylko 29% pierwotnej zmienności zostało wytłumaczone przez regresję. Tak więc można stwierdzić, iż model nie jest dobrej jakości.

F znajduję się w nagłówku tabeli i wynosi odpowiednio F(6,23)=1,5606, natomiast F krytyczne wyliczone w programie wynosi F = 2,527655. Hipotezy o nieistnieniu zależności nie odrzucamy co oznacza, że zależności opisane modelem wystąpiły przypadkowo.

F krytyczne znajduje się w nagłówku tabeli i wynosi odpowiednio F(6,23)=1,5606, natomiast F obliczone w programie wynosi F = 2,527655. Tak więc hipotezę o nieistnieniu zależności należy odrzucić, co oznacza, że zależności opisane modelem nie wystąpiły przypadkowo.

Statystyka t jest istotna jeżeli p<0,05. Jak widać w modelu regresji wielorakiej istotna jest parametr funkcje. Poziom istotności p = 0,03. Istotność modelu oznacza się kolorem czerwonym, jeżeli parametr jest istotny i czarnym jeżeli parametr nie jest istotny.

Wycena nieruchomości

Cena = b + a1x1 + a2x2 + … + anxn

Y= 473,419x + (-3,854)x + 574,799x + (-0,368)x + 857,092x + 247,886x + 1356,353x

Nieruchomość:

Cena za m2

Powierzchnia użytkowa

Standard

Powierzchnia działki

Typ zabudowy

Lokalizacja

Funkcja

4647,06

170

3

760

1

2

1

Standard - 3 - wysoki

Typ zabudowy - 1 - jednorodzinna

Lokalizacja - 2 - średnia

Funkcja - 1 - mieszkalna

Cena = 473,419 + (-3,854)*170 + 574,799*3+ (-0,368)*760 + 857,092*1 + 247,886*2 + 1356,353*1

Cena = 3972,173 to chyba za m2 bo jakos bez sensu ale nie wiem


Pobierz dokument
modele.regresji.budynki.zrobione.studia.iii.doc
Rozmiar 91 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pyt na rybek od grupy 1, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości
pytania na rynek, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości
egzamin 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
TEST EGZAMINACYJNY Z GN 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
EGZAMIN 3, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
TEST EGZAMINACYJNY Z GN 2007 (2), Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
EGZAMIN 1, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
Test calosc, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
TEST Z GOSPODARKI, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
na egzamin sciaga testowa, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
Rynek Nieruchomości wytyczne, Studia II rok, Rynek Nieruchomości
wykazlol, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami
opracowane pytania z I egz 2009 1, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
test gn, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
Zestawienie, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami
roÂliny-ko-o, Studia, III rok, III rok, V semestr, pomoce naukowe, do egzaminu

więcej podobnych podstron