MET 16, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo

Pobierz dokument
met.16.agh.imir.mechanika.i.budowa.maszyn.ii.rok.doc
Rozmiar 79 KB

Politechnika Lubelska

Laboratorium Metrologii

w Lublinie

Ćwiczenie Nr 16

Nazwisko i imię:Pyś Piotr

Czobot Zbigniew

Semestr

VI

Grupa

ED 6.5

Rok akad.

1995/96

Temat ćwiczenia:. Badanie właściwości mostków czterogałęźnych.

Data wykonania

02.04.96

Ocena

1. Badanie wpływu konfiguracji mostka na jego czułość.

Schemat pomiarowy:

0x08 graphic

Tabela pomiarowa :

L.p.

konfiguracja

mostka

R1

[  

R2

[  

R3

[  

R4

[  

R1

[  

R1/R1

[  

śr

[ dz ]

śr

[ dz ]

S

[ dz/% ]

R1=R2=R3=R4

10400

10000

10000

10000

0

0

0

0

0

1

zmiana R1

10412

10000

10000

10000

12

1153 10-6

-

71

0.061 106

10388

10000

10000

10000

12

1155 10-6

71

-

0.061 106

101.3

101.4

10k

10k

0

0

0

0

0

2

R1=R2

101.2

101.4

10k

10k

0.1

988 10-6

16

-

0.016 106

101.4

101.4

10k

10k

0.1

986 10-6

-

16

0.016 106

1000.1

10k

1k

10k

0

0

0

0

0

3

R1=R3

1001.1

10k

1k

10k

0.1

99.9 10-6

-

60

0.6 106

999.1

10k

1k

10k

0.1

100 10-6

60

-

0.55 106

Względną czułość mostka oblicza się ze wzoru:

2. Badanie wpływu napięcia zasilania na czułość mostka.

Schemat pomiarowy taki jak w p.1.

Tabela pomiarowa:

Uz

[ V ]

R1

[  

R2

[  

R3

[  

R4

[  

R1

[  

śr

[ dz ]

S

[ dz/% ]

10400

10000

10000

10000

0

0

0

0.5Uz

10410

10000

10000

10000

0.1

70

72800

10390

10000

10000

10000

0.1

70

72800

10400

10000

10000

10000

0.1

0

0

Uz

10410

10000

10000

10000

0.1

45

46800

10390

10000

10000

10000

0.1

45

46800

3. Wyznaczanie charakterystyki mostka niezrównoważonego Iw = f(Rw).

Schemat pomiarowy taki jak w p.1.

a) Zmiana rezystancji ramienia pierwszego R1 o R1.

Tabela pomiarowa:

Lp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Δα

-75

-52

-37

-27

-21

-15

-11

-7

-4

-2

0

10

15

17

18

19

20

20

21

21

22

ΔR

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0x01 graphic

b) Zmiana rezystancji dwóch ramion ( pierwszego i drugiego ) o taką samą wartość , lecz przeciwną co do znaku R1=-R2.

4. Wyznaczanie kąta zbieżności mostka Maxwella.

0x08 graphic
Schemat pomiarowy:

Pomiary:

U=15V

R2=610

R4=1004

Rk=7

W= 0.016V

Kąt zbieżności oblicza się ze wzoru:

cosγ = UCD2/UCD1

γ = arccos(UCD2/UCD1)= arccos( 0.016/0.062)=75,04

rezystor R1 - nr PL-P3- 359-E6

rezystor R2 - nr PL-P3- 564-E6

rezystor R3 - nr PL-P3- 532-E6

rezystor R4 - nr PL-P3- 534-E6

=500mH (610/1004)=303,7mH

Błąd nieczułości przy pomiarze indukcyjności cewki:

Wnioski:

. W pierwszej części ćwiczenia badano wpływ konfiguracji mostka na jego czułość oraz wpływ napięcia zasilania na czułość . Otrzymane wyniki wskazują, że największa czułość jest dla układu konfiguracji R1=R2 .

Wpływ napięcia zasilania na czułość mostka badano przy 0.5Uz i Uz. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzamy , iż dużo większą czułość uzyskujemy przy napięciu Uz. Można zatem stwierdzić, że czułość wzrasta ze wzrostem napięcia zasilajcego . Jego górną granicę określają jedynie dopuszczalne obciążalności elementów mostka i elementu mierzonego.

W punkcie trzecim (wyznaczanie charakterystyki mostka niezrównoważonego) na podstawie wyników otrzymanych z pomiarów wykreślono charakterystyki R1=Δα dla następujących przypadków : Zmiana rezystancji ramienia pierwszego R1 o R1. i Zmiana rezystancji dwóch ramion ( pierwszego i drugiego ) o taką samą wartość , lecz przeciwną co do znaku R1=-R2. W pierwszym przypadku niewielkie zmniejszenie rezystancji (w stosunku do rezystancji zrównoważenia) powoduje gwałtowny wzrost wychylenia wskazówki galwanometru (-Δα),natomiast przy zwiększaniu rezystancji wychylenie stopniowo ustala się .

W drugim przypadku wraz ze wzrostem rezystancji wzrasta wychylenie wskazówki galwanometru(Δα).Zmniejszenie rezystancji powoduje symetryczne odchylenie w przeciwną stronę

(-Δα)

W układzie mostka przemiennego( mostek Maxwella) wyznaczono kąt zbieżności , którego wartość wynosi 75,040 i decyduje o liczbie kroków potrzebnych do zrównoważenia mostka. Liczba kroków jest tym mniejsza im większy jest kąt zbieżności.

A

G

R2

R1

R3

R4

E


Pobierz dokument
met.16.agh.imir.mechanika.i.budowa.maszyn.ii.rok.doc
Rozmiar 79 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
met Cw4spraw1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metro
MET 23, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
MET 19, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met 24, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met 20, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
CW10 Pomiar czestotl met cyfrowa, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduc
met 17'', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog

więcej podobnych podstron