V rok egzamin psychiatria 2011 termin I, V rok, Psychiatria, 2015-16, psychiatria giełdy zrobione, psychiatria, psychiatria, 2011, to samo


 1. Atropinopodobne działanie leków to efekt:

  1. Adrenolityczny

  2. Antyserotoninergiczny

  3. Dopaminergiczny

  4. Cholinergiczny

  5. Żaden z wymienionych

 2. Przyjęcie do szpitala w trybie art. 23 -przyjęcie do szpitala pacjenta psychiatrycznego bez zgody tego pacjenta jeżeli zagraża życiu swojemu lub innych osób

 3. Otępienie, nagłe upadki, nietolerancja neuroleptyków -> otępienie z ciałami Lewy'ego

 4. Anoreksja -> spadek masy ciała o 15% poniżej wartości oczekiwanej, wzrost poziomu hormonu wzrostu, wzrost kortyzonu, wzrost greliny, opóźnienie dojrzewania?

 5. Transport pacjenta w pasach gdy -> zagraża swojemu zdrowiu/życiu, zdrowiu/życiu innych osób, bezpieczeństwu społecznemu, niszczy otoczenie

 6. Niepokój „w obrębie łóżka”, przymglenie świadomości z ekspresją bezradności -> zespół splątaniowy

 7. Kobieta przyjmująca acenokumarol ma dostać Sari, Czego można się spodziewać -> odp ze wzrostem ryzyka krwawienia

 8. Podanie dożylne klonazepamu pacjentowi w alkoholowym zespole abstynencyjnym -> jest niebezpieczne u osób z alkoholemią we krwi

 9. Diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej możemy postawić najwcześniej -> po przebyciu przez pacjenta jednej fazy hipomaniakalnej lub maniakalnej

 10. Pacjentka nie może jadać w towarzystwie ->fobia społeczna

 11. Zespół paranoidalny a kontynuacja leczenia szpitalnego -> o co mnie tu pytają?

 12. Niedobór wit. B1 powoduje -> zespół amnestyczny(Wernickiego Korsakova)

 13. Dawki leków p/psychotycznych: risperidon, olanzapina i 2 inne - > risperidon 1-8 mg/d; olanzapina 5-30 mg/d. Formy depot: risperidon 25, 37,5 lub 50 mg co 2 tyg, olanzapina 150-210 mg co 2tygodnie albo 300-405 co 4 tygodnie. STR. 481 JAREMA

 14. Jakiej skali nie stosujemy w depresji:

  1. Hamiltona

  2. Junga

  3. Becka

  4. Hachińskiego

 15. Wybierz leki atypowe nauroleptyki

 16. Co nie występuje w złośliwym zespole poneuroleptycznym

  1. Akineza

  2. sztywność mięśni

  3. Hipertermia

  4. Nudności

 17. Do lekarza POZ zgłasza się pacjent i przyznaje się, że słyszy głosy i nakłaniają go do samobójstwa, pacjent próbował się powiesić, ale pękła linka. Jakie jest postępowanie

  1. Propozycja wizyty psychiatry i odesłanie do domu, gdy się nie zgodzi

  2. Propozycja wizyty psychiatry, a jak się nie zgodzi to odesłanie do domu, ale wcześniej podpisanie, że nie chciał do szpitala

  3. Propozycja wizyty u psychiatry, w razie nie wyrażenia zgody, wezwanie karetki i hospitalizacja bez zgody

  4. Coś tam

 18. Upośledzenie, wybrać odpowiednie dopasowanie -> umiarkowane-48, lekkie-52

 19. Który szlak odpowiada za powstawanie omamów i urojeń -> mezolimbiczny

 20. Zespół paranoiczny -> urojenia usystematyzowane, spójne z osobowością chorego

 21. Nawracające epizody aktywności ruchowej o charakterze automatyzmów, które pojawiają się podczas snu wolnofalowego i którym nie towarzyszy powrót świadomości -> somnambulizm

 22. Do jakich zaburzeń snu należy moczenie nocne -> parasomnie

 23. Do parasomni należą -> koszmary nocne, lęki nocne

 24. Lęk u babeczki, po raz pierwszy na moście, potem w sklepie i gdzie tam. Zastosowano u niej farmakoterapię i zaleca się psychoterapię

  1. poznawczo-behaworalną

 25. Co nie należy do fobii swoistych izolowanych

  1. fobia krwi

  2. dysmorfofobia

 26. Omamy psychiczne -> pseudohalucynacje = omamy rzekome

 27. automatyzmy psychiczne -> zaburzenia treści myślenia

 28. perseweracje -> zaburzenia toku myślenia

 29. zaburzenia pamięci typu deja vu -> allo- i paramnezje

 30. objawy występujące podczas budzenia się -> omamy hipnopompiczne i należą do halucynacji

 31. Co u chorego na schizofrenię wpływa na ryzyko popełnienia samobójstwa

  1. Młody wiek

  2. Płeć męska

  3. palenie tytoniu

 32. BDZ, krótko działające, długo działające, średniodługo działające -> wszystkie odp

 33. stężenie litu -> 06-1,2 mmol/l

 34. Postaci depot nie posiada -> kewtiapina (haloperidol, risperidon, …, …)

 35. Do zaburzeń funkcji poznawczych nie należą -> napęd i emocje

 36. Morbus Bleuleri -> schizofrenia

 37. Olśnienie urojeniowe -> „już wiem”

 38. Kryteria rozpoznania ADHD -=zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna aktywność, impulsywność

 39. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze

 40. Iluzje -> niewłaściwe spostrzeganie rzeczywistych przedmiotów

 41. Objawy depresji -> wszystkie odp (obniżenie nastroju, spadek napędu psychoruchowego…)

 42. Zespół zamknięcia locked-in -> uszkodzenie na wysokości brzusznej części mostu, czuwanie i jasność zachowana, ruchy dowolne ograniczone do zamykania oczu i ruszania nimi

 43. urojenia „dziania się” -> urojenia oniryczne - niekonsekwentne, zmienne i silnie angażujące emocjonalnie chorego urojenia, w stosunku do których, pomimo poczucia aktywnego udziału, pacjent zachowuje się stosunkowo biernie (szczególnie, że treścią ich są zazwyczaj wydarzenia dramatyczne). Całość przypomina marzenie senne. Ten nietypowy typ urojeń stanowi formę przejściową między omamami a typowymi urojeniami.

 1. Teoria w depresji, że pacjent z depresją dostosowuje się do roli osoby chorej -> teoria behawioralna, …, …, …

 2. przeniesienie negatywnych emocji i myśli, których pacjent nie akceptuje, na inną osobę -> projekcja

 3. Teoria neurorozwojowa w schizofrenii

 4. Depresja - etiopatogeneza: ch. Alzheimera, ch. Parkinsona, ch. Huntingtona, ZOMRiM, tylko depresja endogenna

 5. Kobieta znaleziona w garażu

  1. Niedotlenienie

  2. Hipoglikemia

  3. Zatrucie ołowiem

  4. Coś z benzyną

49.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pulmonologia-egzamin-2014-pytnowe +, V rok, choroby płuc, 2015-16, pulmony giełdy, Egzamin
Pytania grupa 1 test końcowy, V rok, Chirurgia, 2015-16 naczynia
wejście giełdy, V rok, Onkologia, 2015-16
Migotanie przedsionków, V rok, Endokrynologia, 2015-16
hemato wyjscie, V rok, Hematologia, 2015-16, giełdy, giełdy, Hematologia, Zaliczenie 2014, uporządku
giełdy pediatria, V rok, Pediatria, 2015-16
info interna endokryno, V rok, Endokrynologia, 2015-16
KARTA ZALICZENIOWA 2015-2016, V rok, Onkologia, 2015-16
regulamin dydaktyczny lekarski 1516, V rok, Onkologia, 2015-16
pytania grupa 2, V rok, Radiologia, 2015-16
choroby dzieci gr 4, V rok, Pediatria, 2015-16
blok8 grupa 4, V rok, Onkologia, 2015-16
pytania fb, V rok, Radiologia, 2015-16
Pytania grupa 1 test końcowy, V rok, Chirurgia, 2015-16 naczynia

więcej podobnych podstron