14Zestaw7-imir, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań


Zadania dla studiów zaocznych IMIR

zestaw 7

23.03.2012

0x08 graphic
1. Przez wierzchołki równobocznego trójkąta przechodzą prostoliniowe, nieskończenie długie przewodniki z prądem, prostopadłe do płaszczyzny rysunku. Wypadkowa, wytwarzana przez te przewodniki indukcja w punkcie K zwrócona jest jak na rysunku. A) Zaznacz kierunki prądów w tych przewodnikach:

⊗ - gdy prąd płynie za płaszczyznę rysunku, - gdy płynie

przed płaszczyznę kartki, B) Co możesz powiedzieć o wartościach tych prądów ? C) Zaznacz w punkcie K wektory pól od poszczególnych przewodów.

0x08 graphic

  1. W dwóch leżących w jednej płaszczyźnie izolowanych, wzajemnie prostopadłych przewodach płynie prąd o jednakowym natężeniu I - jak na rysunku. W których punktach indukcja magnetyczna osiąga największą wartość ?

  1. Geodeta ustalił busolę pod przewodami elektrycznymi zawieszonymi na wysokości 6 m, w których płynie prąd o natężeniu 100 A. Czy będzie to miało widoczny wpływ na wskazania busoli, jeżeli wartość indukcji ziemskiego pola magnetycznego wynosi 18 20 μT.

0x08 graphic

  1. Przez przewodnik w kształcie ćwiartki okręgu o promieniu R, jak na rysunku, przepływa prąd o natężeniu I. Oblicz wartość indukcji magnetycznej w punkcie A.

  1. Proton porusza się po okręgu w polu magnetycznym o indukcji B. A) Jak zmieni się częstotliwość ruchu protonu, jeżeli wartość indukcji wzrośnie dwukrotnie ? B) Jaką pracę wykonają siły pola magnetycznego podczas jednego obiegu protonu ?

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
5. a b Przez dwa nieskończenie długie przewody a i b płyną prądy Ia i Ib takie, że proton biegnący wzdłuż prostej równoległej do nich porusza się ze stałą prędkością V. Jeżeli natężenie prądu Ib wzrośnie dwukrotnie, to jak odchyli się tor protonu ?

Ia V WSKAZÓWKA: Po pierwsze proszę zaznaczyć kierunek siły pochodzącej od pola przewodnika a działającej na proton, następnie należy określić kierunek prądu Ib, biorąc pod uwagę fakt, że elektron porusza się prostoliniowo.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
6. W przewodniku prostoliniowym płynie

0x08 graphic
0x08 graphic
prąd o malejącym natężeniu. W jakim

kierunku będzie płynął wzbudzony prąd

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
indukcyjny w kołowym przewodniku

leżącym obok ?

7. Kwadratowa, metalowa ramka jest umieszczona w prostopadłym do jej powierzchni polu magnetycznym o indukcji B = 10 T. Powierzchnia ramki wynosi S = 0,05 m2, a opór R = 5 Ω. A) Oblicz wartość ładunku elektrycznego, który przepłynie w ramce w czasie wyjmowania jej z pola. B) Jaki ładunek przepłynąłby przez ramkę, gdyby ją wyjmować z pola B dwa razy szybciej ?

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

b)

a)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elektrostatyka-zaddod, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z2-kinem, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z4-harmon, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Z6-Kirchoff, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Z1-wektory, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z5-elektro, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Z7-SEM, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
14Z3-dyn, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
Elektrostatyka-zaddod, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
IMiR-program cwiczen, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika
3dynamika (3), MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 3 dynamika
7 bryla sztywna, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 7 bry a
IMiR-lab harmonogram 2014-KEiASPE, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika, opracowania etc
ped praca energia, MiBM, Nauczka, 2 semstr, sesja, Test z fizyki (jacenty86), FIZYKA ZERÓWKA, 4 ped
IMiR-lab harmonogram 2015-KEiASPE, MiBM, Nauczka, 2 semstr, elektrotechnika

więcej podobnych podstron