pytaniaa2, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy


PIERWSZE KOLOKWIUM 2005/06 //mod 

1. Budowa komórki bakteryjnej 
2. Zasada barwienia metodą Gramma 
3. Metody dezynfekcji: środki i działanie 
4. Grupa paciorkowców A ; Chorobotwórczość i czynniki patogenne 
5. Jakościowa metoda lekooporności 
6. Pałeczka E. coli 
7. Diagnostyka Enterobacteriaceae 
8. Diagnostyka Candida 
9. Diagnostyka i chorobotwórczosc Enterococcus spp. 
10. Clostridium difficille

1. metody barwienia w mikrobiologii 
2. Diagnostyka i chorobotwórczosc gatunku Neisseria 
3. Pałeczki niefermentujace, chorobotw. i udzial w zakazeniach szpitalnych 
4. Kryptokokoza 
5. Wirus grypy-profilaktyka 
6. Grzybice plytki paznokciowej 
7. Antybiotyki polienowe 
8. drobnoustroje wywolujace zapalenie opon mozgowych- diagnostyka 
9. Efekt cytopatyczny

pierwsza kartkówka 2006/07 
1. Omów ścianę bakterii Gram-ujemnych 
2. Wymień poznane podłoża do hodowli bakterii 
3. Omów metodę dyfuzyjno-krążkową 
4. Omów metodę badania czystości powietrza 
5. Identyfikacja Staphylococcus aureus 
6. Czynniki chorobotwórczości Escherichia coli 
7. Wymień poznane niefermentujące pałeczki Gram-ujemne 
8. Diagnostyka Salmonella i Shigella 
9. Znaczenie testu na katalazę 
10. Identyfikacja paciorkowców B-hemolizujących

...to sa pytania z drugiego kolokwium 2006/2007 //mod 
1-czynniki etiologiczne zapal.dolny.d.oddech.,diagnostykaS.pneumoniae 
2-czynniki et.zak.drog rodnych,diagnostyka G.vaginalis 
3-sposoby posiewu moczu,interpretacja wynikow 
4-tok postepowania z ropa,diagnostykaP.aeruginosa 
5-sposoby posiewu krwi wprzpadku podejrzenia posocznicy 
6-diagnostyka Aspargiliozy 
7-grzyby powodujace zapal.opon m-rdz.,diagnostyka kryptokozy 
8-hodowle komorkowe 
9-efekt cytopatyczny 
10-diagnostyka Trichophyton powodujacy choroby paznokci 

1. Metody barwienia w mikrobiologii 
2. Diagnostyka i chorobotwórczosc gatunku Neisseria 
3. Pałeczki niefermentujace, chorobotw. i udzial w zakazeniach szpitalnych 
4. Kryptokokoza 
5. Wirus grypy-profilaktyka 
6. Grzybice plytki paznokciowej 
7. Streptococcus pneumoniae - chorobotwórczość i diagnostyka 
8. drobnoustroje wywolujace zapalenie opon mozgowych- diagnostyka 
9. Efekt cytopatyczny 
10. Postacie aspergilozy i możliwości diagnostyczne aspergilloma

kolokwium dopuszczeniowe z grzybów (USM) 

1/ podaj i omów rodzaje preparatów w dgn mykologicznej 
2/ jakie znaczenie w dgn mykologicznej mają badania ilościowe 
3/ diagnostyka różnicowa Trychophyton (opis diagnostyki) 
4/ różnicowanie, chorobotwórczość Mucor, Rhizopus 
5/ etiologia, diagnostyka i różnicowanie grzybic skóry owłosionej 

I kartkówka 2007/8 Gr. I 
1. Omów mechanizm barwienIA METODĄ Grama 
2. Omów krzywą rozwoju bakterii 
3. Wymień i omów nietemperaturowe metody sterylizacji 
4. Diagnostyka paciorkowców grupy serologicznej D 
5. Diagnostyka gronkowców metycylinoopornych 
6. Diagnostyczne różnicowanie Shigelli i Salmonelli 
7. Opisz ilościową metodę oznaczania lekowrażliwości 
8. Opisz technikę Western Blot 
9. Wymień pałeczki niefermentujące, gramoujemne, oksydazo dodatnie 
10. Czynniki chorobotwórczości Enterobacteriaceae

I kartkówka 2007/8 Gr. II 
1. Odczyn wiązania dopełniacza 
2. Diagnostyka Staphylococcus 
3. Różnicowanie Streptococcus B-hemolizujących 
4. Metody sterylizacji temperaturowej 
5. Gatunki typowo patogenne z Enterobacteriaceae 
6. Proteus gatunki i różnicowanie 
7. Metody barwień i zastosowanie 
8. Budowa ściany komórkowej bakterii Gram- 
9. Pałeczki jelitowe, niefermentujące, gramododatnie, oksydazo dodatnie 
10. Metoda jakościowa badania lekowrażliwości

I kolokwium 2007/8 
1) Chorobotwórczość i diagnostyka Streptococcus pneumoniae 
2) Choroborwórczość i diagnostyka bakterii z rodzaju Neisseria 
3) Czynniki chorobotwórczości, chorobotwórczość i diagnostyka Pseudomonas aeruginosa 
4) Diagnostyka kandydozy układu oddechowego 
5) Zasady i zastosowanie diagnostyczne odczynu ELISA 

Kartkówka z zakażeń układu oddechowego i dróg rodnych 

1. Chorobotwórczość i diagnostyka Streptococcus agalactiae 
2. Chorobotwórczość i diagnostyka Gardnerella vaginalis 
3. Chorobotwórczość i diagnostyka Haemophilus influenzae 
4. Rola preparatu bezpośredniego w diagnostyce zakażeń dróg rodnych 
5. Mechanizm oporności MLS 

Pierwsze kolokwium 08/09 
1. Diagnostyka i chorobotwórczość S. Pyogenes 
2. Diagnostyka, chorobotwórczość gatunku Klebsiella 
3. Diagnostyka, chorobotwórczość i czynniki chorobotwórczości pseudomonas aeruginosa 
4. Kryptokokoza 
5. Immunofluorescencja pośrednia i bezpośrednia, zasada i zastosowanie w mikrobiologiiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
PYTANIA Z EGZAMINU!!!!!, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
pytania 2, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
PYTANIA DO EGZAMINU, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
pyt z egz, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
testy patofizjologia różowe FULL VERSION, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik
pytania dzienne '08 termin A, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
PATOFIZJOLOGIA CHORÓB NEREK, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
stare pyt-patologia(1), MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
pytania z pato!!!!!!!!, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
PYTANIA Z EGZAMINU!!!!!, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
pytania 2, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
patologia, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, ĆW 1, patofizjo-notatkiJ.B
Pytania ratunkowa, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Medycyna ratunkowa, Egzaminy
dr Bogusz Pytania na egzamin, Notatki, Administracja II stopnia (UG), Postępowanie sądowo-administra

więcej podobnych podstron